A kutatócsoport tagjai

 2020.07.02.

Kutatócsoport vezető: Dr. Bándi Gyula

A projektben résztvevők: Dr. Tahyné dr. Kovács Ágnes, Dr. Szalai Ákos, Dr. Szabó Marcel, Dr. Szilágyi Szilvia, Dr. Lovas András, Dr. Wirth Irén, ifj. Dr. Zlinszky János, Dr. Jávor Benedek, Dr. Nyéky Kálmán.

A kutatóhelyen belül a következő munkamegosztás és együttműködés alapján folyik a munka:

a kutatócsoport vezetője (Dr. Bándi Gyula), az ebből eredő feladatok mellett elsősorban az állami szerepeknek a környezetjog elvei - fenntarthatóság – emberi jogok – szabályozási módszertani megoldások körében érzékelhető változásait körvonalazza, ezen belül is kiemelt figyelemmel az EU szabályozási rendszerből adódó követelmények megfelelő érvényesítésére, amelynek egyik kiemelkedő kérdése a környezeti követelmények integrálása a gazdasági döntéshozatalba, illetve az EU követelmények folyamatos integrálása a nemzeti jogba; Dr. Szabó Marcel a nemzetközi környezetjogi összefüggésekkel foglalkozik, az állam nemzetközi kötelezettségvállalásainak rendszerével és az ebből adódó feladatokkal. Ugyancsak személyében – mint az alapvető jogok biztosának jövő generációk jogaiért felelős helyettese – az egyik stratégiai partnerség közvetlenül érvényesíthető; Dr. Szalay Ákos (aki a kutatócsoport eredeti rendszerében szereplő Dr. Kőrösi Istvánt váltotta) a jog és gazdaság kapcsolódási pontjait a környezetgazdaságtan oldaláról elemzi, kiemelt figyelemmel a megvalósíthatóságra; ifj. Dr. Zlinszky János az európai és hazai környezetpolitika rendszereinek elemzése révén kapcsolódik a kutatásba (pl. Rió + 20 folyamat), illetve személyében a másik stratégiai partnerség – a Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Fenntarhatósági Akadémiájának vezetője – nyer közvetlen gyakorlati értelmet; Dr. Nyéky Kálmán a környezetetikai és bioetikai kérdések felelőse, az egyházi értékek beemelésének garanciája (pap, teológus); Dr. Jávor Benedek eredeti kutatási területei szorosan kapcsolódnak a jelenlegi programokhoz – az egyházi álláspontok a környezetvédelem terén, illetve a társadalmi részvétel elmélete és gyakorlata; A fiatalabb kutatók saját kutatási területeik révén kapnak jelentős szerepet – Tahyné dr. Kovács Ágnes a GMO szabályozás kapcsán a fenntarthatóság egészének kérdésére, illetve az elővigyázatosság értelmezésére vonatozóan; Dr. Szilágyi Szilvia a környezeti felelősség kérdései révén; Dr. Lovas András az energiajog és környezetjog kapcsolatának vizsgálatával a gazdasági élet talán legérzékenyebb kérdéseivel foglalkozik; Dr. Wirth Irén a felelősség gazdasági biztosítékainak egyre hangsúlyosabb területeit kutatja.

A környezetvédelmi kutatócsoport munkája az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1982/2006/EK, az EU kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjában felsorolt célok/tevékenységek közül elsősorban a gazdasági, a társadalmi és a környezetvédelmi célok egységesítése egy európai perspektívában: témához kapcsolódik.

x