Legfontosabb eredmények

2020.07.02.

2012

Publikációk:

 • Tahyné Kovács Ágnes: A génmódosított növény által érintett méz, valamint virágpor alapú étrendkiegészítők uniós jogi szabályozása - az Európai Unió Bíróságának legújabb ítélete tükrében (Európai Jog 2012. évi 1. szám).
 • Szabó Marcel: Általános jogelvek a nemzetközi bíróságok és az Európai Bíróság joggyakorlatában (Európai Jog 2012. évi 2. szám)
 • Tahyné Kovács Ágnes: Egyes etikai vonatkozásokról a génmódosított szervezetek jogi szabályozása kapcsán – Iustum, Aequm, Salutare (PPKE JÁK folyóirat)
 • Tahyné Kovács Ágnes: A GMO-jelölés jogi jelentősége és a "37-es számú javaslat" bukása – Agrár-és Környezetjog (Miskolci Egyetem ÁJK által gondozott folyóirat)

Konferencia

A projekt három résztvevője hazai szervezésű nemzetközi konferencián vett részt (Miskolc, 2012. szeptember 21-22) a nemzetközi környezetjog témájában:

 • Bándi Gyula – környezethez való jog
 • Szabó Marcel – a fenntarthatóság értelmezése a nemzetközi jogban
 • Tahyné Kovács Ágnes – a GMO- szabályozása

A három előadás kötetben kerül publikálásra, a szervezők TÁMOP programja keretében. (megjelenés alatt)

PhD értekezés:

Tahyné dr Kovács Ágnes: A genetikailag módosított szervezetekre vonatkozó európai és magyar jogi szabályozásról egyes környezetjogi alapelvek, különösen a fenntartható fejlődés tükrében c. PhD értekezésének (Konzulens: Dr. Bándi Gyula CsC, egyetemi tanár) kutatóhelyi vitája volt e tekintetben fontos esemény, amelyre 2012. október 25-én került sor.

A doktori szigorlat és védés időpontja 2013. szeptember, illetve október hónapra lett kitűzve.

2013:

Publikációk:

 • Bándi Gyula: Gondolatok a környezeti kártérítésről – a Ptk. régi-új szabályozása (Magyar Jog, 60. évf. 3. sz./2013. 139-147. old., itt olvasható
 • Bándi Gyula: Gondolatok az elővigyázatosság elvéről (Jogtudományi Közlöny, 2013. október hó, 471-480. old. itt olvasható)
 • Bándi Gyula: A fenntartható fejlődés jogáról (Pro Futuro – 2013. 1. sz. 11-30. old itt olvasható)
 • Zlinszky János: A nemzetközi környezetpolitika irányai (munkacím – Iustum, Aequum, Salutare)
 • Bándi Gyula – Szabó Marcel – Szalai Ákos: Sustainability, Law and Public Choice (Europa Law Publishing, Groningen, közlésre elfogadta, várható megjelenés 2014. első negyedév)
 • Tahyné Kovács Ágnes: A GMO-jelölés jogi jelentősége és a '37-es számú javaslat' bukása (Agrár- és környezetjog, 2013. 14. sz. 99-116. old.)
 • Bándi Gyula: ' Natura 2000 jubileum: a hörcsög és az Audi' (Európai Jog májusi számában jelenik meg, itt olvasható)

 

PhD értekezés:

Tahyné dr. Kovács Ágnes: A genetikailag módosított szervezetekre vonatkozó európai és magyar jogi szabályozásról egyes környezetjogi alapelvek, különösen a fenntartható fejlődés tükrében c. PhD értekezésének kutatóhelyi vitájára 2012. október 25-én került sor. EzutánTahyné dr. Kovács Ágnes sikeres PhD védése lezajlott 2013. október 10-én. Az EDHT a doktori címet odaítélte december 3-i ülésén.

 

Előadások:

 • Bándi Gyula előadást tartott 'Access to Justice in Environmental Protection and the Case-law of the CJEU' címmel, a PPKE-n, a TÁMOP program keretében a 'Public Interest Litigation – Group Litigation – Comparative Perspectives' c. konferencián, Budapest, 7-8 November 2013
 • Bándi Gyula előadást tartott 'Van-e fenntarthatósági jog?' címmel, a PPKE-n, a TÁMOP program keretében a 'Közbeszerzések a fenntartható és innovatív fejlődés szolgálatában' c. konferencián, illetve zárszót mondott ugyanott,  2013. november 21-22.
 • Tahyné dr. Kovács Ágnes előadást tartott a Magyar Jogász Egylet Környezetvédelmi Jogi Szakosztálya keretében 'A génmódosítás szabályozási lehetőségei – avagy fenntartható-e a „mindenható" tudomány?' címmel 2013. december 12-én.

 

x