Szemináriumokon és szabadon választható tárgyakon a részvétel kötelező. Hiányozni legfeljebb 2 alkalommal orvos által írásban igazolt betegség miatt lehet.
 Egyetlen igazolatlan hiányzás is az aláírás megtagadását eredményezi.
 BE1 levelező tagozat számára a gyakorlat kötelező, a teljesítése nélkül a hallgató nem kap aláírást.

Gyakorlatok 2023/24/I. félév

Be1 2023/24/I. félév

BJ1 2023/24/I. félév

BJ3 2023/24/I. félév

2023/24/I. félév Szabadon választott tárgyak

 

BJ1 Előadás ppt-k

BJ1-230926 

BJ1-231003

 

Kriminológia 20232/24/I. félév

Előadás vázlatok

Mi a kriminológia? A kriminológia tárgya, módszerei

 A kriminológiai iskolák

Pszichológiai elméletek

A bűnözést magyarázó szociológiai irányzatok I.

A devianciák fogalma, fajtái, elméletei (5. óra segédanyag)

A bűnözéstől való félelem és az erőszak ábrázolása a médiában

A devianciák fogalma, fajtái, elméletei

ALKOHOL- és KÁBÍTÓSZER- FOGYASZTÁS ÉS A BŰNÖZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI

  1. A szubkultúra elmélet (Cohen, Cloward és Ohlin), a társadalmi kontroll elmélete (Hirschi), címkézéselmélet

TÁJÉKOZTATÓ A KRIMINOLÓGIA VIZSGA MENETÉRŐL A 2023/24. TANÉV ELSŐ FÉLÉVÉBEN

A bűnözéstől való félelem és az erőszak ábrázolása a médiában, vázlat

  1. Az agresszió és az erőszak, óravázlat