A Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet és annak Heller Farkas Kutatócsoportja 1999-ben jött létre a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán.

Megalakulása óta mind az oktatásban mind pedig a tudományos tevékenységében az interdiszciplinaritást képviseli és hirdeti – ez egyszerre szükségszerűség és vállalt cél. A PPKE négy, különböző tudományágat reprezentáló karán (jogtudomány, hittudomány, bölcsészet- és társadalomtudomány, valamint információtechnológia) intézetünk nemcsak részt vesz az oktatásban, közösen akkreditál képzésekben, hanem folyamatosan törekszik a tudományos együttműködésre is, közös konferenciák, kutatóműhelyek szervezésével.
A kutatócsoport négy kutatási területet jelöl ki, mely a társtudományokkal közös, és az önálló közgazdasági kutatás lehetőségét is megteremti.

  1. Az állam gazdasági szerepének elemzése egyrészt a jogtudományhoz kötődő, másrészt az önálló közgazdasági kutatást támogatja.
  2. A joggazdaságtani irány az ország jogi karai között egyedülálló hangsúlyt kap nemcsak az oktatásban, hanem a közös tudományos eredményekben is.
  3. A társadalomtudományokkal közös kutatásaink elsősorban a gazdaságtörténet területeit érintik.
  4. Az egyház társadalmi, gazdasági tanításának elemzése az egyetem összes karán folyó kutatói tevékenységgel kapcsolja össze intézetünket.

A tudományos együttműködés azonban nem szűkül le az egyetem többi karára.
Fontos célkitűzésünk, hogy a hazai (és nemzetközi) szakmai közéletnek is szerves részévé váljunk. Az ország különböző közgazdasági egyetemével, tudományos műhelyeivel, kutatóintézeteivel is kapcsolatot ápolunk és közös konferenciákat szervezünk.
Intézetünk tudományos eredményeit 2003-tól saját szerkesztésű, és a Tarsoly Kiadó gondozásában megjelenő periodikában publikálta „Heller Farkas Füzetek" címen.
A periodika 10 éves múltja önmagában is siker és igazolja a tudományos érdeklődést a kutatott témák iránt.
Folytatva a Heller Farkas Füzetek szellemi hagyományát, de mégis megújulva, az egyre sokrétűbb munka igényeihez igazodva új formában, könyvsorozatban kívánjuk a kutatócsoport eredményeit megosztani a szakmai és a szélesebb nyilvánossággal.

Dr. Katona Klára