BA Courses - detailed description

Administrative organization management and leadership management

Purpose of education: It shows the basic concepts, institutions, duties and responsibilities of administrative law.
Course Content: Course based on the organization and management science. Essential knowledge is presented about the administrative organization and leadership, such as the leadership and management methods, trends of organization science. It discusses the structure of the organization and types of organization, organizational principles, the exchange of information within the organization.
colloquium, according to the five-stage evaluation system excellent (5), good (4), average (3), satisfactory (2), unsatisfactory (1)
Literature:
HORVÁTH Imre: Közigazgatási szervezés- és vezetéstan, Budapest-Pécs: Dialóg-Campus, 2002.
TÓZSA István: Vizuális Közszolgáltatások ( Térinformatika és e-Government )
BUDAI-BALÁZS Benjamin: e-Government – avagy a kormányzati és önkormányzati kihívások az on-line demokrácia korában, Aula kiadó, 2002
Az általános értékelési keretrendszer (CAF) alkalmazásának lehetőségei a magyar közigazgatásban ( Szerk: SZENTE Zoltán) Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, 2002

Basic institutions of public administration

Purpose of education: It shows the basic concepts, institutions, duties and responsibilities of public administration.
Course Content: This course is the initiation to other administrative law subjects. Its purpose is to present the state administration, distinct administration from legislature and justice, and present the executive branch's activities. It shows the development of the administrative functions, tasks and types of activities. It details the concept of public acts. It covers such activities as organization, leadership, control, supervision, management.
Exam and assessment system: colloquium, according to the five-stage evaluation system excellent (5), good (4), average (3), satisfactory (2), unsatisfactory (1)

Prosecution service's organization and management

Purpose of education: It shows the basic concepts, institutions, duties and responsibilities of prosecution service.
Course Content: 
Division of power, form of government
The development of modern prosecution
The prosecutor's duties
The prosecution body
Powers to organize
Internal control of the prosecutor's organization and operation
Hierarchy and management
The functions of the Attorney General regarding other public institutions
Status of prosecutors and prosecutorial staff
Prosecution bodies and protection of employers' interests
Exam and assessment system: colloquium, according to the five-stage evaluation system excellent (5), good (4), average (3), satisfactory (2), unsatisfactory (1)
Literature:
Schanda Balázs – Trócsányi László (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Budapest, HVG-Orac, 2011.
Magyarország Alaptörvénye
Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény
A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészségi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény
12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről és működéséről

European administrative criminal law

Purpose of education: It shows the basic concepts, institutions, duties and responsibilities of European administrative criminal law.
Course Content: The concept of administrative criminal law, its system, and history. LEagal regulation of responsibility. The criminal penalties, administrative procedural issues. Administrative criminal law in some European countries. The European Union and the administrative criminal law. Procedural and administrative enforcement cooperation in the field of administrative criminal law.
colloquium, according to the five-stage evaluation system excellent (5), good (4), average (3), satisfactory (2), unsatisfactory (1)
Literature:
Kis Norbert-Nagy Marianna: Európai közigazgatási büntetőjog. Budapest: HVG Orac, 2007.
Bevezetés az európai közigazgatási büntetőjogba

Applied (legal) informatics I.

Purpose of education: It shows the basic concepts, institutions, duties and responsibilities of legal informatics.
Course Content: The course passes through each thematic areas of law, setting out the legal issues arising in the field of information technology. The first half of the year curriculum starting from the basic concepts from the course, emphasis on privacy, copyright, and issues relating to the criminal law. The course gives general information for students in information technology-related rights and obligations, as well as further legal challenges of IT.
Exam and assessment system: colloquium, according to the five-stage evaluation system excellent (5), average (3), unsatisfactory (1)
Literature: Christián Laszlo (ed.), legal aspects of information society - legal Applied Information Technology, St. Stephen's Society, Budapest, 2011.

Applied (legal) informatics II.


Purpose of education: It shows the basic concepts, institutions, duties and responsibilities of legal informatics.
Course Content: The course passes through each thematic areas of law, setting out the legal issues arising in the field of information technology. The second semester's syllabus related to certain questions of the media and telecommunications law, it deals with practical examples, new challenges and problems in the context of information technology on the affected areas.
Exam and assessment system: colloquium, according to the five-stage evaluation system excellent (5), average (3), unsatisfactory (1)
Literature:
Christián Laszlo (ed.), legal aspects of information society - legal Applied Information Technology, St. Stephen's Society, Budapest, 2011.

Substantive administrative law I.

Purpose of education:
It shows the basic concepts, institutions, duties and responsibilities of the substantive administrative law.

Course content:

1. The concept of the substantive law, the substantive norm. The EU and Member States' administrations relationship, EAS, NUTS. Public Administration Reform 2011-2013
2. NPW, NWS, concepts of the role of state
3. Economic management (competition law, consumers protection, mining)
4. Industrial administration (ebergy: electricity, gas, nuclear)
5. Agricultural management
6. Land development, operational programs, structural funds
7. Construction management (urban development, supervision)
8. Environmental management, nature conservation management
9. Hydrological management
10. Statistics and administrative registers
11. Parish, marriage and death registers administration

Exam and assessment system: colloquium, according to the five-stage evaluation system excellent (5), good (4), average (3), satisfactory (2), unsatisfactory (1)
Literature:
Bencsik András (Szerk.): Közigazgatási jog különös rész. Dialog Campus, Pécs, 2012.,
Lapsánszky András (szerk): Közigazgatási jog - Fejezetek szakigazgatásaink köréből (I-III. kötet)
Mikó Zoltán: Agrár-, és vidékfejlesztési igazgatás (PPKE.JÁK, 2013)

Substantive administrative law II.

Purpose of education:
It shows the basic concepts, institutions, duties and responsibilities of the substantive administrative law.

Course content:
law enforcement
policing
Constitutional rules of policing
the role of the police
the structure of the police
disaster-management
intelligence services
Human management in public administration
education management
health management
cultural management
scientific management

Exam and assessment system: colloquium, according to the five-stage evaluation system excellent (5), good (4), average (3), satisfactory (2), unsatisfactory (1)
Literature:
Bencsik András (Szerk.): Közigazgatási jog különös rész. Dialog Campus, Pécs, 2012.
Legislation, the Constitutional Court's decisions, the Law on Misdemeanours

x