Legal Graduate Courses

Administrative Law III.

Purpose of education:
It shows the basic concepts, institutions, duties and responsibilities of the substantive administrative law.

Course content:
1. Basic concepts of the substantive law.
2. Administrative Stricture
3. Economic management, mining, energy
4. Economic management: land development, construction management
5. Economic management: Administrative registers. Statistical data collection, registry management.
6. Hydrological management
7. Human administration: cultural management, educational administration, healthcare administration
8. Law Enforcement Administration: police, law enforcement
9. Law Enforcement Administration 2: disaster management, national security
10. Law Enforcement Administration 3: immigration, asylum. Foreign administration.
11. Public administration liability and sanctions. Concepts, theoretical issues, main types.
12 Law on misdemeanors: evolution, theory of the penalties in the Administrative Law, liability for misdamenaors
13 Law on misdemeanors: main characteristics of the matter of fact, the main types of misdemeanor penalties and measures, the structure of the procedure.

Exam and assessment system: colloquium, according to the five-stage evaluation system excellent (5), good (4), average (3), satisfactory (2), unsatisfactory (1)

Literature:
Gerencsér Balázs: Nyilvántartások rendszertana (jegyzet)
Gerencsér Balázs: Vízügyi igazgatás (in: Lapsánszky A. szerk: Közigazgatási jog. Fejezetek szakigazgatásaink köréből II. kötet, Complex, 2013.)
Dr. Józsa Zoltán: Az európai közigazgatási tér összefüggéseiről (pdf)
G. Fodor-Stumpf: Neoweberi állam és jó kormányzás. In: Nemzeti Érdek 2008/3
Randma-Liiv: New Public Management versus Neo-Weberian State in Central and Eastern Europe. Tallin, 2008.
Frivaldszky János: A jó kormányzás és a helyes közpolitika formálásának aktuális összefüggéseiről
Urbán László: Közcélú szabályozás hatáselemzése. Közgazdasági Szemle, XLII. évf., 1995. 3. sz. 270-278.
Nagy Marianna: Quo vadis domine? - Elmélkedések a szabálysértések helyéről a 2012. évi szabálysértési törvény kapcsán. in: Jogtudományi Közlöny, 2012/5. 217-226.
38/2012 (XI.14.) AB határozat

Administrative Law IV.

Purpose of education:
The course covers two major topics: the comparative administrative law and an examination of the public relations of the European Union.

Course content:
1. Comparative Administrative Law
2. Administration of England
3. Administration of France
4. Administration of Germany
5. Administration of Scandinavian and some Mediterranean countries
6. Outlook: Asian administrations
7. EAS
8 "good governance"
9. Regionalism
10. NUTS
11. EU-governmental coordination, ICEC
12. Government, role of the Ministers and the National Assembly

Exam and assessment system: colloquium, according to the five-stage evaluation system excellent (5), good (4), average (3), satisfactory (2), unsatisfactory (1)

Literature:
Szamel Katalin (et.al. szerk.): Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. Complex, Budapest, 2011. Oldalak különösen: 33-36, 44-54, 54-57, 99-154, 243-268, 271-290, 463-516, 335-384, 385-437, 549-572, 663-698, 699-725.
Lapsánszky András (szerk.)Közigazgatási jog - Fejezetek szakigazgatásaink köréből (I. kötet): Balázs István tanulmánya az Európai közigazgatási térségről és az EU közigazgatási jogáról (teljes tanulmány)
Lőrincz Lajos (szerk.): Közigazgatás az Európai Unió tagállamaiban. Összehasonlító közigazgatás. Budapest: Unió Kiadó, 2006. Különösen: 7-19;401-423; 425-465.
Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK Rendelete (2003. május 26.) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról.
A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a NUTS-rendelet végrehajtásáról (1059/2003/EK rendelet)
1169/2010. (VIII. 18.) Korm. határozat az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való kormányzati részvétel összehangolásáról és az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságról
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről (pdf):
KÜM: 115.§ (12), 116.§;
KIM: 4.§, 17-19.§; 6.§,
Miniszterelnökség: 10.§ (4)-(6);
NGM: 75.§ (2) m)-s)
miniszterek általában: 11.§ e)-f)

x