A "Balaton Csoport"

A „Balaton csoport" egy egykori francia-magyar közös projekt tagjaiból áll (Németh Ildikó, Paksy Máté és Tattay Szilárd) és a nevét is innen kölcsönözte. A mindenféle értelemben teljesen független, a társadalomtudományi objektivitás szellemében működő csoport célja, hogy jogi kutatásaira forrásokat találjon és e területeken nemzetközi mércével is mérhető eredményeket produkáljon.

Az csoportnak az Ereky Kutatóközpontba való 2013-as betagozódása segíti a tagjait a fenti célkitűzései megvalósításában és előmozdítja diszciplínákkal való párbeszéd kialakítását. A csoport tagjai - szakmájukban már elismert posztdoktori kutatók, és a fokozatszerzés küszöbén álló doktoranda - államelmélettel, jogbölcselettel és nemzetközi magánjoggal foglalkoznak.

x