Az EU közigazgatási eljárásjoga

Az Európai Parlament 2013. január 15-én Luigi Berlinguer képviselő által előterjesztett jelentés alapján állást foglalt (a Bizottságnak szóló ajánlásokkal) az Európai Unió közigazgatási eljárási jogáról (2012/2024(INI)).

Ekkor már hosszabb ideje folyamatban volt az európai közigazgatási eljárási szabályok kodifikációjának előkészítése, amelyben a legtöbb EU tagállam professzorai, felső-bírósági bírái és más szakemberek vettek részt. Az Európai Közigazgatási Eljárások Modell-szabályai (Model Rules on EU Administrative Procedures) címmel elkészült tervezetet – amelynek nyilvánosságra hozatala 2014 első félévében várható – több konferencián megvitatták (legutóbb a Luxemburgi Egyetemen 2013. júniusban, illetve a bécsi European Law Institute Projekt-konferenciáján 2013. szeptemberben). Több tagállam tervezi olyan konferenciák, szemináriumok, kerekasztal-beszélgetések megszervezését, amelyen elméleti és gyakorlati szakemberek vitathatják meg a tervezetet.

Az első ilyen alkalom a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán működő Ereky István Kutatócsoport szervezésében a TÁMOP-4.2.1/B-11/2-KMR2011-0002 program támogatásával

2013. november 25-én

megrendezendő professzor-szeminárium és az azt követő kerekasztal-beszélgetés, amelyen – még a széles nyilvánosságra hozatalt megelőzően – lehetőség lesz megismerni a tervezet főbb irányait.

A rendezvény meghívott külföldi előadói részt hosszabb ideje vesznek a kodifikációs munkában:

  • Marc Clément, a lyoni Közigazgatási Fellebbviteli Bíróság bírája,
  • Roberto Caranta, a Torinói Egyetem közigazgatási jog professzora,
  • Matthias Keller, az aacheni Közigazgatási Bíróság tanácselnöke,
  • Christiaan Timmermans, az Európai Bíróság volt bírája, az Erasmus Egyetem professzora,
  • Boštjan Zalar, a Szlovén Köztársaság Közigazgatási Bíróságának bírája, a Ljubljanai Egyetem professzora.

Varga Zs. András előadásának diasora elérhető itt. (pdf, 280kb)

x