Az ügyész büntetőjogon kívüli szerepe

Ereky István Kutatócsoport első kutatási programja az európai ügyészségek büntetőjogon kívüli tevékenységének tanulmányozására irányult. A kutatás fő lépcsői: egy konferencia és szeminárium, valamint egy kétnyelvű tanulmánykötet megjelentetése az elhangzott előadásokról. 

A szemináriumot a Közigazgatási Jogi Tanszékhez kötődő doktoranduszok és fiatal oktatók részére szerveztük meg, a konferenciára meghívást kaptak a társintézmények doktori iskoláinak hallgatói is, valamint a büntetőjogon kívüli feladatokat ellátó ügyészek is.

A konferencia meghívott előadói között volt Dr. Fábián Gyula kolozsvári ügyész, a Babes-Bolyai Egyetem docense is, aki a román ügyészség büntetőjogon kívüli tevékenységét mutatta be. A téma aktualitását jelzi, hogy az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága egy szakértői munkacsoportot (Group of Specialists on the Role of Public Prosecutors Outside the Criminal Field) állított fel az ügyészek büntetőjogon kívüli tevékenységével kapcsolatos új ajánlás megszövegezésére. A konferencia másik külföldi előadója, Miranda Esther de Meijer hágai főügyész volt, aki – Varga Zs. Andrással együtt - részt vett a szakértői csoport munkájában. Az ajánlás szövegezése során folytatott vitákon alapuló új jogdogmatikai ismeretek, továbbá az Ereky István Kutatócsoport tagjai egyéni kutatási eredményeinek összegzésére nyújtott alkalmat a rendezvény.

A szeminárium és konferencia – melyek egyben az Ereky István Kutatócsoport 2011. évi kutatási programjának záró-rendezvényei – a Pázmány Péter Katolikus Egyetem TÁMOP 4.2.2.B-10/1-2010-0014. számú projektje („Tehetségtámogatás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kilenc tudományágában") keretében valósult meg.

x