Kétnyelvű Tanulmánykötet

Az ügyészek büntetőjogon kívüli tevékenysége
*
The Role of Prosecutors Outside the Criminal Law Field

 

Szerkesztette [Edited by]:
VARGA Zs. András – PINTÉR Zsuzsanna

 

 

PÁZMÁNY PRESS, Budapest, 2013

ISSN 1417-7285 (fősorozat)
ISSN 2061-7240 (alsorozat)
ISBN 978-963-308-099-3

TARTALOM [CONTENTS]
 • Foreword (András Zs. VARGA) 7
 • Balázs SCHANDA: Opening speech 13
 • Péter POLT: The First Months of the Reform of the Prosecution Service
 • of Hungary – An International Outlook [A magyar ügyészségre vonatkozó szabályozás első hónapjai nemzetközi aspektusból] 15
 • Balázs Szabolcs GERENCSÉR: The Development of the Concept of Amicus Curiae
 • through Judgements of the ECHR [A legfőbb ügyész, mint „amicus curiae" a strasbourgi gyakorlatban] 33
 • Miranda Esther DE MEIJER: The Role of the Prosecution Service Outside the Criminal Law
 • Field in the Netherlands [Az ügyészség büntetőjogon kívüli tevékenysége Hollandiában] 43
 • András PATYI: Administrative Justice and Constitutionality in Hungary [Közigazgatási bíráskodás és alkotmányosság Magyarországon] 53
 • András Zs. VARGA: The Growing Interest Regarding Non-Penal Role of Prosecutors [Az ügyész büntetőjogon kívüli szerepének felértékelődése] 67
 • FÁBIÁN Gyula: Az ügyészség büntetőjogon kívüli tevékenysége Romániában [The Role of Prosecutors Outside the Criminal Law Field in Romania] 79
 • BERKES Lilla: A német ügyészség büntetőjogon kívüli tevékenysége [The Role of Prosecution Service Outside the Criminal Law Field in Germany] 95
 • JAKAB Hajnalka: Az osztrák ügyészség büntetőjogon kívüli tevékenysége [The Role of Prosecution Service Outside the Criminal Law Field in Austria] 111
 • ELŐHÁZI Zsófia: A francia ügyészség büntetőjogon kívüli szerepe [The Role of French Prosecution Service Outside the Criminal Law Field] 125
 • SABJANICS István: Az ügyészek büntetőjogon kívüli feladatai a Brit-szigeteken [The Role of Prosecutors Outside the Criminal Law Field in the British Isles] 137
 • KOREN Stefán: Szlovénia ügyészsége a múltban és a jelenben [The Prosecution Service of Slovenia – Past and Present] 143
 • VARGA Ádám: Az ügyész büntetőjogon kívüli tevékenysége az Olasz Köztársaságban [The Role of Prosecution Service Outside the Criminal Law Field in Italy] 175
 • FÜGGELÉK – Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának cm/rec (2012) 11. számú ajánlása a tagországok számára az ügyész büntető igazságszolgáltatási rendszeren kívüli szerepéről
 • [APPENDIX – Recommendation CM/Rec (2012) 11 of the Committee of Ministers to member states on the role of public prosecutors outside the criminal justice system] 191

 Letöltés: pdf (1,3MB)

x