A konferencia programja

Helyszín: 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar,
Szent II. János Pál pápa Díszterem
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II. emelet.

2015. márc. 5. csütörtök 9.00-16.00 
1. szekció: A magyar és európai hatósági eljárás szabályozásának aktuális kérdései

8.30-9.00
Regisztráció

9.00- 9.20
Prof. Dr. Balázs István
Az európai közigazgatás és közigazgatási jog értelmezéséről

9.20- 9.40
Dr. Boros Anita
Európai közigazgatási (eljárás)jog

9.40- 10.00
Dr. Rozsnyai Krisztina
A közigazgatási eljárásjog és közigazgatási perjog összefüggései

10.00 - 10.20
Dr. Balogh-Békési Nóra
A tisztességes ügyintézéshez és a tisztességes eljáráshoz való jog

10.20- 10.40
KÁVÉSZÜNET

10.40 - 11.00
Dr. Józsa Zoltán
A jó közigazgatás alapelvei és a Ket.

11.00 - 11.20
Dr. Lapsánszky András
Hatósági ellenőrzés a hatósági eljárásjog keretében

11.20 - 11.40
Dr. Belányi Márta
A területi államigazgatás reformja

11.40 - 12.00
Dr. Sántha György
A magyar e-közigazgatás erőforrástérképe - Kormányzati IKT kapacitások a 2014. évi választások előtt és után

12.00 - 13.00
EBÉDSZÜNET

2. szekció: Közigazgatási bíráskodás és kontrollok aktuális kérdései

13.00 - 13.20
Dr. Darák Péter
Jogelvek és hatékonyság

13.20 - 13.40
Prof. Dr. Vincze Attila
A közigazgatási jog europaizálása és a felperesi legitimáció

13.40 - 14.00
Dr. Kalas Tibor
A közigazgatási eljárás szabályainak bírói értelmezése

14.00 - 14.20
KÁVÉSZÜNET

14.20 - 14.40
Dr. Lajtár István
Az ügyészség közigazgatást érintő feladatai az eljárásjogi kodifikációk korában

14.40 - 15.00
Dr. Balogh Zsolt
Normakontroll a közigazgatási perjogban

15.00 - 15.20
Dr. Demjén Péter
A regionális kollégiumok szerepe a jogegység előmozdításában a közigazgatási perekben

2015. márc.6. péntek 9-13
3. szekció: Eljárási kodifikáció Magyarországon és Európában

9.00 - 9.10
Prof. Dr. Trócsányi László
Közigazgatási bíráskodás: a rendszerváltás mostohagyermeke

9.10 - 9.30
Prof. Jacques Ziller
The ReNEUAL Model Rules of Administrative procedures: method, content and prospects

9.30 - 9.50
Prof. Dr. Varga Zs. András
Közigazgatási szabályozás (az Európai Unióban és Magyarországon)

9.50 - 10.10
Prof. Giacinto della Cananea
Impact of the forthcoming European procedural model rules

10.10 - 10.30
Prof. Dr. Patyi András
Aktuális reflexiók a közigazgatási eljárás és közigazgatási bíráskodás viszonyáról

10.30 - 10.50
KÁVÉSZÜNET

10.50 - 11.10
Dr. Patyi Gergely
Szakértők a megújuló eljárásjogokban

11.10 - 11.30
Prof. Dr. Wopera Zsuzsa
Bepillantás az új polgári perrendtartás kodifikációjába

11.30 - 11.50
Dr. Hajas Barnabás
Általános (?) Közigazgatási (?) Rendtartás (?)

12.00
EBÉDSZÜNET

 

x