Modellkísérletek (pilot) a közigazgatás fejlesztésében

Összefoglaló:

Az Ereky Kutatócsoport modellkísérleteket vizsgáló csoportja külföldi államok, nemzetközi szervezetek pilot-technológiáit vizsgálja egységes szempontrendszer alapján, majd ezek alapján a közigazgatási modellezés lehetőségeit és módszertanát, standardjait határozza meg. Az egyes kutatók a tárgyhoz illeszkedő rész-kutatásokat végeznek amelyek vagy korábbi modell feldolgozását, vagy összefoglaló-elemző tanulmány megírását jelenti.

A kutatás bemutatása:

A kutatási téma a közigazgatási modellezés újraélesztése a magyar reformok során. A magyar közigazgatás tudományban hagyományosan Magyary Zoltán nevéhez közit a modell-kísérletek, vagy tervezési modellek közigazgatási alkalmazását, aki bár mai szóval „pilot projektet" vezetett Komárom-Esztergom megyében, azonban annak az eredményei nem kerültek feldolgozásra és a kommunista diktatúra nem is volt alkalmas ilyen közigazgatás-fejlesztési módszerek alkalmazására. Modell-kísérleteket a rendszerváltozást követően is elszórva találunk a magyar közigazgatásban, azonban nem elterjedt eszköz. Legtöbbször ismeretének hiánya indokolja alkalmazásának mellőzését.

A meghatározó forrásigényű közigazgatási ágazatok átalakítása során folyamatosan ismétlődő hibaforrás az új szabályozási-szolgálatási koncepciók azonnali, országos szintű bevezetése. Ez a megoldás kétségtelenül előnyt jelent abból a szempontból, hogy a régi és az új szabályozás, illetve működés között nincs párhuzamosság, de ez az előny jelentős hátránnyal is jár. A nagy rendszerek sajátossága a lassú reagálóképesség, ezért a reformok során felismert hibák csak újabb átfogó reformokkal korrigálhatók. Mindez többnyire jelentős költségvetési megterhelést is jelent. A lokális (pilot) modell-kísérlet ezt a hátrányt küszöböli ki annak árán, hogy a reform időben elhúzódva, ugyanakkor a jelentős rendszerhibák országos megjelenése nélkül valósul meg.

Az eredeti tervek szerint a kutatás három nagy részből áll:
1. Létező tervezési modellek feldolgozása egységes szempontrendszer alapján. Külföldi államok, nemzetközi szervezetek pilot-technológiáit vizsgáljuk. Ennek során napjaink modell-kísérletei mellett vizsgálunk korábbi, XX. századi pilotokat is.
2. A feltárt modell-kísérletek alapján azok tapasztalatait összegezve, a pilot-modell elméleti és gyakorlati alkalmazásának standard modelljéhez szükséges paramétereket kívánjuk meghatározni.
3. A kutatócsoport kezdeményezője lesz modell-kísérleteknek, amelyeket partner-szervezetek bevonásával tervezünk lebonyolítani. A saját modell-kísérletek 2-3 hónapos intervallumban valósulnak meg és eredményeiket megfelelően közöljük. (ez utóbbi fázist a 2013-as államigazgatási reform  - járások létrehozását követő államigazgatási és önkormányzati változások - miatt elhalasztottuk.)

A kutatás fázisait, időzítését megismerheti itt. 

A kutatás eredményeit egy magyar nyelvű kötetben jelentettük meg (amelyhez angol nyelvű összefoglaló tartozik) és 2013 november 12-i konferencián mutattuk be. A kutatás időtartama alatt több workshopot tartunk, amely a kutatók és a partnerek közötti információcserét segíti elő. 

A kutatás a „A tudományos kutatás kibontakoztatása a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen" című TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0002 azonosítószámú projekt kereteiben valósul meg.

x