Intézményi garanciák a gyakorlat oldaláról: az ombudsman és az Alkotmánybíróság

Tisztelettel meghívunk minden kedves érdeklődőt az Ereky István Közjogi Kutatóközpont

2015. április 22-i, vitával egybekötött konferenciájára.

Az eseményt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Szent II. János Pál Pápa dísztermében (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.) tartjuk 9.00 órától.

Letölthető tanulmánykötet
(pdf, 2mb)

 

Az Open Society Foundations által támogatott program keretében, a fenti téma kapcsán többek közt szó esik majd az absztrakt és az utólagos normakontroll intézményéről, az ombudsman indítványozási tevékenységéről, a biztos szerepéről, valamint az Alkotmánybíróság profilváltásának kihatásairól. 

A délelőtt folyamán sor kerül az egyes témák ismertetésére, ezt követően lesz lehetőség megvitatni az elhangzottakat. 

Program

Workshop, 2015. április 22.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog-és Államtudományi Kar
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.


9:00 – 9:20
Schanda Balázs (tszv. egyetemi tanár, PPKE) Az indítványozó varázsa

9:20 – 9:40
Tilk Péter (tszv. egyetemi docens, PTE) Az Alkotmánybíróság profilváltásának hatásai a konkrét és az absztrakt normakontroll vonatkozásában

9:40 – 10:00
Berkes Lilla (tud. segédmunkatárs, PPKE) Az ombudsman indítványozási tevékenysége

10:00 – 10:20
Ligeti Miklós (jogi vezető, Transparency International) Civil eszközökkel a legalizált korrupció ellen

10:20 – 10:40
Ceglédi Zoltán (politikai elemző) A láthatatlan ember

10:40 – 11:00 Kávészünet

11:00 – 11:20
Bitskey Botond (főtitkár, AB) Az utólagos normakontroll szerepe az új Abtv. hatálybelépése óta

11:20 – 11:40
Szajbély Katalin (főovh, AJBH) A sérülékeny csoportok védelme az ombudsman(ok) gyakorlatában

11:40 – 12:00
Csink Lóránt (egyetemi docens, PPKE) A pénzügyi tárgyú hatáskörkorlátozás tapasztalatai

Moderátor: Kurunczi Gábor (megbízott oktató, PPKE)

Vita
A Kiadványról: 

Az ombudsmani rendszer és az alkotmánybíráskodás átalakulása
Tanulmányok az alapjogvédelem köréből
Szerkesztette: Berkes Lilla – Csink Lóránt

PÁZMÁNY PRESS
Budapest
2015

ISSN 2061-7240
ISBN 978-963-308-253-9

pp. 252 

x