Racionalizáció és jogállamiság

Az Ereky István Közjogi Kutatóközpont a KÖFOP 2.1.2. keretein belül Ludovika kutatcsoportot hozott létre a Nemzeti Köszolgálati Egyetemmel együttműködésben. A projekt 2018. szemtember 30-ig, egy éves időtartamban folyik. 

A kutatásban részt vevő hét kutató és a munkába bevont PhD hallgató azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a "jó államnak" és az állam működésének olyan összetevőit vizsgálja meg, amelyek ma az európai és globális hatások miatt hazánkban és Európában különösen aktuálisak. A közigazgatás racionalizálása viszont szoros összhangban kell legyen a jogszerűség és a joghoz való hozzáférés garanciáinak fejlesztésével is. Az ésszerűsítés kötelező mértékegysége a hatékonyság. Tudjuk viszont: a totális állam a leghatékonyabb. Ahhoz, hogy az állam működése ne szakadjon el az alapvető rendeltetésétől, a szükséges biztosítékokat fejleszteni kell. Az európai demokráciák kiegyensúlyozó alapértéke pedig a jogállamiság és a jogérvényesítés lehetőségének biztosítása.

Részt vevő kutatók:

 • Prof. Varga Zs. András (PPKE JÁK) a Kiemelt kutatóműhely vezetője
 • Gerencsér Balázs Szabolcs PhD (PPKE JÁK)
 • Hajas Barnabás PhD (PPKE JÁK)
 • Patyi Gergely PhD (PPKE JÁK)
 • Sabjanics István (PPKE JÁK)
 • Nagy Attila Mihály (PPKE JÁK)
 • Pátkai Nándor (PPKE JÁK, doktorandusz)
 • Suri Noémi (PPKE JÁK)

A projekt részei: 

Konferencia - 2018.05.10. 

MEGHÍVÓ a „Racionalizáció vs Jogállamiság (?)" c. konferenciára
A konferencia időpontja: 2018. május 10.
A konferencia helyszíne: PPKE JÁK Díszterem

PROGRAM:

I. Szekció – moderátor: Dr. Gerencsér Balázs, egyetemi docens (PPKE JÁK)
13:00 – 13:15. „Még egyszer a közigazgatási eljárásjog jogorvoslati rendszerének megújításáról"
Dr. Hajas Barnabás, egyetemi docens (PPKE JÁK)
13.15 – 13.30. „Különös közigazgatási perek és egyéb közigazgatási bírósági eljárások a közigazgatási perrendtartásban"
Dr. Balogh-Békesi Nóra, egyetemi docens (PPKE JÁK)
13.30 – 13.45. „A Kp. alapján igénybe vehető jogorvoslatok - jogállamiság és racionalizálás"
Dr. Horváth E. Írisz, tudományos segédmunkatárs (PPKE JÁK)
13.45 – 14.15. Hozzászólások, vita

14.15 – 14.45. Kávészünet

II. Szekció – moderátor: Dr. Gerencsér Balázs, egyetemi docens (PPKE JÁK)
14.45 – 15:00. „Közvetlen részvételi jog és a legitimáció kérdései az ügyvédi kamara életében"
Dr. Patyi Gergely, adjunktus (PPKE JÁK)
15.00 – 15.15. „Kell-e egység a sokféleségben? A kamarai fegyelmi eljárások legfontosabb kérdései"
Dr. Péter-Delbó Márta, megbízott oktató (PPKE JÁK)
15.15 – 15.30. „Az önkormányzatokat megillető jogállami garanciák érvényesítése az Alkotmánybíróság előtt"
Dr. Nagy Attila Mihály, megbízott oktató (PPKE JÁK)
15.30 – 15.45. „A joghoz való hozzáférés - avagy a jogi kutatás lehetőségei"
Dr. Aczél-Partos Adrienn, megbízott oktató, doktoranda (PPKE JÁK)
15.45 –16.05. Hozzászólások, vita

16.05 – 16.15 Szünet

III. Szekció – moderátor: Dr. Gerencsér Balázs, egyetemi docens (PPKE JÁK)
16.15 – 16.30. „Nyelvjogi premisszaváltások az USA-ban: English Only vs English Plus"
Dr. Gerencsér Balázs, egyetemi docens (PPKE JÁK)
16.30 – 16.45. „A hagyatéki vagyon jogi sorsának rendezésére irányuló egyes tagállami eljárások összehasonlító vizsgálata"
Dr. Suri Noémi, tudományos segédmunkatárs (PPKE JÁK)
16.45 – 17.00. „A nemzetbiztonsági jogi szabályozás fejlődési irányai Európában – Múlt, jelen. Jövő?"
Dr. Sabjanics István, tudományos segédmunkatárs (PPKE JÁK)
17.00 – 17.15. „Közérthetőség és rekodifikáció"
Dr. Pátkai Nándor, doktorandusz
17.15 – 17.30. „Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában"
Dr. Varga Ádám, megbízott oktató (PPKE JÁK)
17.30 – 18.00. Hozzászólások, vita

18.00 – 19.00. Állófogadás


 

Workshop - 2018.02.25

1. szekció: A kutatás módszertani elvei
Moderátor: Dr. Gerencsér Balázs, egyetemi docens (PPKE JÁK)

Varga Zs. András, egyetemi tanár (PPKE JÁK)
„From Ideal to Idol? The Concept of Rule of Law"

Gerencsér Balázs, egyetemi docens (PPKE JÁK)
„Latínók az Egyesült Államokban – Spanyol kétnyelvűség kihívásai a soknyelvű USA-ban"

Hajas Barnabás, egyetemi docens (PPKE JÁK)
„Az új közigazgatási rendtartás"

Patyi Gergely, adjunktus (PPKE JÁK)
„Az ügyvédek megújuló szerepe az igazságügyi igazgatásban"

Suri Noémi, tudományos segédmunkatárs (PPKE JÁK)
„A közjegyzői nemperes eljárások jelentősége a megújuló polgári eljárásjogi szabályozás rendszerében"

Sabjanics István, tudományos segédmunkatárs (PPKE JÁK)
„A nemzetbiztonsági szolgálatok állományáról"

Nagy Attila Mihály, megbízott oktató (PPKE JÁK)
„A közigazgatási szervek által indítható alkotmánybírósági eljárások - különös tekintettel a helyi önkormányzatokra"

Pátkai Nándor, doktorandusz (PPKE JÁK)
„A közérthető jogalkotás"

II. Szekció: „A kutatás hasznosításának feltételei a jogi oktatásban"
Moderátor: Dr. Gerencsér Balázs, egyetemi docens (PPKE JÁK)


A projekt indikátorai:

Monográfia témakörök:

 • Jogállamiság (angol)
 • Nyelvi jogok és migráció
 • Az Általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény
 • Igazságszolgáltatás: ügyvédek átértékelődő szerepe az igazságügyi igazgatásban
 • Igazságszolgáltatás: a közjegyzői nemperes eljárások jelentősége a megújuló polgári eljárásjogi szabályozás rendszerében

Szakcikkek:

 • Önkormányzatok alapjogai
 • Rendészet
 • Közérthető jogalkotás
 • Általános közigazgatási rendtartás
x