Közigazgatási rendszerek

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Közigazgatási jogi tanszéke több olyan kurzust is meghirdet évről-évre, amelyek az összehasonlító közigazgatási jog tárgykörébe illeszkednek. Ezekben mindig a közigazgatásnak a társadalomban betöltött funkciójára koncentrálunk még akkor is, amikor a legfrissebb szakirodalmi tudományos eredményeket vizsgáljuk. Mindemellett pedig különböző jogcsaládokban és jogrendszerekben kialakult közigazgatási modelleket vizsgálnunk a szemeszterek során. Azokra a kérdésekre keressük a választ, hogy a közigazgatási jog mennyire ország-specifikus, tipizálható-e különböző országok közigazgatási joga és mennyiben alkalmazhatók az összehasonlító módszertan eszközei.

Ehhez a munkához kívánjuk segítségül nyújtani ezt - az oktatási segédanyagnak szánt - sorozatot, amelynek célja és formája rendhagyó: célunk, hogy a kötelező tananyagot jelentősen kibővítve, a legkülönbözőbb kontinensek, sokszor tananyagként fel sem dolgozott államairól adjunk összefoglaló képet, amely nemcsak ismereteinket, de – meggyőződésünk szerint – látásmódunkat is szélesíti. Formája pedig a XXI. század lehetőségeihez igazodik, hiszen kizárólag elektronikus dokumentumként jelenik meg, sok internetes hivatkozással tarkított e-könyvként.

A sorozat elemei a Föld nagyobb tájegységei szerint haladnak: az első kötet a Távol-Kelettel foglalkozik, a második közép-Ázsiával és a Közelkelettel. Természetesen terveink között szerepel további kontinensek vizsgálata is. A tanulmányok csak részben tudományos jellegűek, hiszen jelentős leíró, ismeretterjesztő vonásaik is vannak. A vizsgálat földrajzilag nem kimerítő: példákat, modelleket tartalmaz és főleg olyan rendszereket keresünk fel, amelyekről arányaiban kevesebb irodalom férhatő itthon hozzá.

Remélem, hogy e kiadványok az általános európai látás- és gondolkodásmódunk tágítására, valamint a mindenkori közigazgatási rendszerek jobbításában gondolatébresztőül szolgál majd minden közigazgatás iránt érdeklődő számára. Jó olvasást kívánok hozzá!
Budapest, 2013. január

Gerencsér Balázs
(sorozatszerkesztő)

Letöltések

1. kötet (2013) Távol-kelet (pdf - 2,8Mb; epub - 800kb)

2. kötet (2014) Közép-Ázsia és Közel-kelet (pdf - 3Mb; epub - 1Mb)

x