Közigazgatási jog II.

1. 2019. szeptember 10. - Ákr. (Patyi Gergely)
A hatósági tevékenység a közigazgatási tevékenységfajták között; a hatósági tevékenység irányítása. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági ügy fogalma és az eljárási törvény hatályára vonatkozó szabályok rendszere.

2. 2019. szeptember 17. - Ákr. (Patyi Gergely)
A hatóságra (mint az eljárás résztvevőjére) vonatkozó általános rendelkezések [a joghatóság, a hatáskör (hatósági jogkör), az illetékesség, mindezek vizsgálata – áttétel, összeütközés, az eljárási kényszer, az ügyintézési határidő, a hatóság hallgatása, eljárás az illetékességi területen kívül, jogsegély, kizárás]

3. 2019. szeptember 24. - Ákr. (Patyi Gergely)
Az ügyfélre és más eljárási szereplőkre vonatkozó általános szabályok (azaz képviselet, határidő számítás, igazolási kérelem, iratokba való betekintés; idézés, értesítés)

4. 2019. október 1. - Ákr. (Patyi Gergely)
A hatósági eljárás megindítása és az eljárási feltételek azaz az eljárás tagozódása; sommás eljárás és teljes eljárás, az eljárás megindítása, a kérelem visszautasítása, az eljárás megszüntetése, az eljárás felfüggesztése és szünetelése. Az alkotmányosság követelménye és az eljárási alapelvek. A kapcsolattartás szabályai

5. 2019. október 8. - Ákr. (Patyi Gergely)
A tényállás tisztázása és a bizonyítás (azaz a tényállás tisztázása, az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanú és hatósági tanú, a szemle, a szakértő, a tolmács, a tárgyalás és a hatósági közmeghallgatás, és a bizonyítékok ismertetése az ügyféllel, jegyzőkönyv és hivatalos feljegyzés)

6. 2019. október 15. - Ákr. (Patyi Gergely)
A hatóság döntései (a határozat és végzés); a döntések semmissége. A döntés közlése. A döntés véglegessége és a jogerő fogalma.

7. 2019. október 22. - Ákr. (Patyi Gergely)
Különleges eljárások az ÁKR-ben: igazolvány, bizonyítvány, nyilvántartás, hatósági ellenőrzés.

8. 2019. november 5. - Ákr. (Patyi Gergely)
A jogorvoslati rendszer alapjai. Jogorvoslatok kérelemre. Fellebbvitel.

9. 2019. november 12. - Ákr. (Patyi Gergely)
Jogorvoslatok „ex officio": módosítás, visszavonás; felügyeleti eljárás, AB határozat utáni eljárás, (kijavítás kicserélés is), ügyészi eszközök. A végrehajthatóság alapkérdései.

10. 2019. november 19. - Kp. (Horváth E. Írisz)
A közigazgatási bíráskodás története és modelljei. A közigazgatási jogvita – a generál-klauzula. A közigazgatási bíróságok. Alapelvek. Hatáskör és illetékesség. Felek és érdekeltek

11. 2019. november 26. - Kp. (Horváth E. Írisz)
Az elsőfokú eljárás szabályai a közigazgatási perekben

12. 2019. december 3. - Kp. (Horváth E. Írisz)
A bíróság határozata. Jogorvoslatok a közigazgatási perben

13. 2019. december 10. - Kp. (Horváth E. Írisz)
Különös közigazgatási perek és egyéb közigazgatási bírósági eljárások

A kötelező tananyag:

Ákr.
1.) Patyi András (szerk.): A magyar közigazgatás és közigazgatási jog általános tanai V-VI. és X. kötetei (Budapest, Dialóg-Campus, 2018-2019., e-könyv, pdf és epub változata is letölthető):
V.: Patyi András – Varga Zs. András: A közigazgatási eljárásjog alapjai és alapelvei
VI: Lapsánszky András et al.: A hatósági eljárás jogintézményei. (letöltés: https://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php?search=/id:153)
2.) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
Varga Zs. A.: Az alkotmányosság követelménye és az eljárás alapelvei (pdf)

Kp.
1.) Patyi András (szerk.): A magyar közigazgatás és közigazgatási jog általános tanai. Budapest, Dialóg-Campus, 2018. (e-könyv, a félév folyamán lesz elérhető), kijelölt részei:
V. Patyi András – Varga Zs. András: A közigazgatási eljárásjog alapjai és alapelvei
VII. Varga Zs. András: A közigazgatás kontrolleszközei 
VIII. Patyi András: A közigazgatási bíráskodás elmélete
IX. Wopera Zsuzsa – Lapsánszky András – Horváth E. Írisz: Közigazgatási perjog
2.) A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.)

Tételsor

 

 

Budapest, 2019. szeptember 10.
Patyi Gergely

 

x