Ügyészségi szervezet és igazgatás

2013/2014. tanév II. félév
Tantárgyfelelős: Varga Zs. András egyetemi tanár

Tematika

február 13.
Hatalommegosztás, államforma, kormányforma. Az ügyészség helye az államszervezetben.

február 20.
A modern ügyészség kialakulása

február 27.
Az ügyészségi feladatok I.

március 6.
Az ügyészségi feladatok II.

március 13.
Az ügyészség szervezete. Szervezetalakítási jogkörök

március 20.
Az ügyészségi szervezet és működés belső szabályozása

március 27.
Hierarchia és igazgatás az ügyészi szervezetben

április 3.
Az ügyészég más közjogi intézményekkel kapcsolatos feladatai

április 10.
Az ügyészek és ügyészségi alkalmazottak jogállása

május 8.
Ügyészségi testületek, érdekvédelem.

május 15.
Konzultáció

Tételsor

A kötelező tananyag
  • Schanda Balázs – Trócsányi László (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Budapest, HVG-Orac, 2011.
  • Magyarország Alaptörvénye
  • Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény
  • A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészségi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény
  • 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről és működéséről
A tananyag egyes részleteinek elsajátítását megkönnyítik az alábbi munkák
  • Varga Zs. András – Patyi Gergely: Igazságügyi igazgatás. In: Lapsánszky András (szerk.): Közigazgatási jog. Fejezetek szakigazgatásaink köréből. I. kötet. Budapest, Complex, 2013.
  • Varga Zs. András: Az Alaptörvény és az ügyészség közjogi hatáskörei. Magyar Jog 2011.2.
  • Varga Zs. András: Új alkotmány és az ügyészség közjogi hatáskörei.Magyar Jog 2012.3.
  • Polt Péter – Varga Zs. András (szerk.): Az ügyészek nagy kézikönyve. Budapest, Complex, 2013.
x