Közigazgatási jog II. (Hatósági eljárásjog)

 Tematika - 2018/19/1

Tételsor itt! 

1. szeptember 11.
A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. A hatósági tevékenység a közigazgatási tevékenységfajták között. A hatósági eljárásjogi kodifikáció hazai története. A hatósági eljárásjog alkotmányos alapjai és az eljárási alapelvek.

2. szeptember 18.
Az Ákr. hatálya. A hatóságra (mint az eljárás résztvevőjére) vonatkozó általános rendelkezések [a joghatóság, a hatáskör (hatósági jogkör), az illetékesség, mindezek vizsgálata – áttétel, összeütközés, az eljárási kényszer, eljárás az illetékességi területen kívül, megkeresés, kizárás]

3. szeptember 25.
Az ügyfélre és más eljárási szereplőkre vonatkozó általános szabályok (Eljárási képesség és képviselet, iratokba való betekintés). Kapcsolattartás szabályai.

4. október 02.
A kérelemre induló hatósági eljárás (az eljárás tagozódása; a kérelem; sommás eljárás és teljes eljárás, az eljárás megindítása, a kérelem visszautasítása, az eljárás megszüntetése, az eljárás felfüggesztése és szünetelése). A kapcsolódó eljárás. Határidő számítás, igazolási kérelem, idézés, értesítés.

5. október 09.
A tényállás tisztázása és a bizonyítás (azaz a tényállás tisztázása, az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanú és hatósági tanú, a szemle, a szakértő, a tolmács, a tárgyalás, és a bizonyítékok ismertetése az ügyféllel, eljárási cselekmények rögzítése)

6. október 16.
A hatóság döntései (a határozat és végzés). A döntés közlése, kijavítása és kicserélése. A döntés véglegessége és a jogerő. Hatósági szerződés.

7. november 06.
Különleges eljárások az Ákr.-ben. Hatósági ellenőrzés. Eljárás hivatalból. Egyes hatósági intézkedések különös szabályai.

8. november 13.
A jogorvoslati rendszer alapjai. Jogorvoslatok kérelemre: közigazgatási per lehetősége és a fellebbezés.

9. november 20.
Hivatalból induló jogorvoslati eljárások: módosítás, visszavonás; felügyeleti eljárás, ügyészi eszközök. A döntések semmissége

10. november 27.
Eljárási költség. A végrehajthatóság alapkérdései

11. december 04.
Konzultáció

 

x