Tételsor 2016/17. tanév

 

(ANYAGI JOGI TÉTELEK)
1. Anyagi jog helye a közigazgatási jogban és az anyagi jog norma. A szakigazgatási ágazatok rendszerezése.
2. Dekoncentráció. A területi államigazgatás átalakulása. (Kormányhivatalok integrációja, járási hivatalok)
3. Tipikus és atipikus szervek a szakigazgatásban. A feladat-alapú közigazgatás-szervezés.
4. A gazdasági igazgatás jellemzői, ágazatai.
5. Iparigazgatás: villamos energia és gázenergia (fogalmak, intézmények, feladatok)
6. A területfejlesztés (tervezési folyamat és végrehajtás). Az Operatív Programok.
7. Építési igazgatás: településrendezés fogalma, feladatai, koncepciók, tervek, szabályzatok
8. Építési igazgatás: építésrendészet jellemzői, engedély-típusok, hatósági tevékenység
9. Az építési jog sajátos intézményei, tulajdonkorlátozások.
10. A vízügyi igazgatás története, szervezete és igazgatási területek összefüggései a vízzel kapcsolatban.
11. A vízgadálkodás, a viziközmű-szolgáltatás
12. Közigazgatási nyilvántartások.
13. Statisztikai adatgyűjtés. A KSH.
14. Oktatás-igazgatás: köznevelés, szakképzés
15. Oktatás-igazgatás: felsőoktatás, felnőttképzés
16. A rendőrség alkotmányos helyzete és szervezete.
17. A rendőrség feladatai. Együttműködés az önkormányzatokkal.
18. Rendőri intézkedések, kényszerítő eszközök. Jogorvoslat.
19. Idegenrendészet.
20. A menekültügyi igazgatás
21. Katasztrófa-védelem
22. A nemzetbiztonság intézményrendszere és feladatkörei

(SZABÁLYSÉRTÉSI TÉTELEK)
A. A közigazgatási jogi szankció fogalma. A közigazgatási felelősség.
B. A közigazgatási jogi szankció fajtái. A bírság.
C. A szabálysértési jog kialakulása, a közigazgatási büntetőjog elmélete.
D. A szabálysértés fogalma.
E. A szabálysértési felelősség. Az elévülés.
F. Szabálysértési büntetések
G. Szabálysértési intézkedések
H. Szabálysértési eljárás-típusok. A sommás eljárás. A szabálysértési eljárás megindítása.
I. A szabálysértési eljárás alanyai.
J. Bizonyítás és kényszerintézkedések a szabálysértési jogban.
K. Jogorvoslatok a szabálysértési jogban.
L. Szabálysértési különös rész, egyes szabálysértések típusai, szabályozásuk.
M. A szabálysértési tényállás és normaszerkezete

x