Közigazgatási jog IV.

A tárgyat oktató szervezeti egység: Közigazgatási Jogi Tanszék
A tantárgy oktatója: Dr. Gerencsér Balázs Szabolcs
kredit: 4
félév: 8
óratípus: előadás
óraszám: N:2, L:12
előhallgatás: Közigazgatási jog II.
számonkérés: kollokvium

A tantárgy tartalma:

A tantárgy két nagy témakört ölel fel: az összehasonlító közigazgatási jogot, valamint az Európai Unió közigazgatási relációinak vizsgálatát. A félév során érintett tárgykörök: az Európai Unió és a tagállamok közigazgatási rendszerei, egyes tagállamok közigazgatásának elemzése, az összehasonlító közigazgatás módszertana; a közigazgatási harmonizáció jelentéstartalma az Unióban, az Európai Közigazgatási Térség fogalmának kialakulása, értelmezési tartományai, az európai közigazgatási alapelvek, a statisztikai területi egységek nomenklatúrája, az uniós közigazgatási koordináció fogalma.

Tananyag:
Ajánlott irodalom:
Tematika 
  1. Összehasonlító közigazgatási jog
  2. Anglia közigazgatása
  3. Franciaország közigazgatása
  4. Németország közigazgatása
  5. Skandináv államok és egyes mediterrán országok közigazgatása
  6. összehasonlító közigazgatsi eljrásjog
  7. EAS
  8. NUTS 
  9. EU-s kormányzati koordináció, EKTB
  10. Kormány, miniszterek és az Országgűlés szerepe a koordinációban

 

x