Közigazgatási jog IV.

Közigazgatási jog IV.
(Jogász szak) 2018/2019. tanév II. félévA Közigazgatási jog IV. tantárgy két – A és B – részből áll, melyeket külön órákon (nappali tagozaton a Közigazgatási jog IV-A tárgyat csütörtökön reggel, a Közigazgatási jog IV-B tárgyat csütörtök délután, levelező tagozaton az órarend szerint) tanítjuk.

Az A) rész célja, hogy a magyar közigazgatást egy nemzetközi és európai uniós koodináta-rendszerben helyezze el. Ennek érdekében először az öszehasonlító közigazgatási jog módszertanát vesszük, az európai angolszász és kontinentális jogcsaládok példái mentén. Ezt követően részletesen vizsgáljuk mind a az uniós döntéshozatalban való tagállami részvétel koordinációját és az ezzel kapcsolatos központi közigazgatási feladatokat, mind pedig az uniós közigazgatási jellegű döntések tagállami végrehajtását. Külön vizsgáljuk az Unió és különböző nemzetközi szervek hatását a tagállami közigazgatásokra.

A B) részeben a közigazgatás kontrollmechanizmusaival foglalkozunk, és ezen belül is különösen a közigazgatás bírói kontrolljával. A közigazgatási perjog részletes szabályait a Közigazgatási Perrendtartás mentén ismerjük meg részletesen. A Közigazgatási jog IV-B részhez ingyenesen letölthető e-könyv formájában elérhető. A tananyag elsajátítása önmagában ezért is intenzívebb előadás-látogatást igényel.

A vizsga egységes, mindkét részt tudni kell. A megajánlott jegyeket az első órán meghatározott feltételekkel a két részből külön-külön lehet megszerezni, tehát lehetséges az is, hogy a végleges jegybe csak az egyik részből megszerzett megajánlott jegyet számítjuk be.

Gyakorlat csak a "B" részből van:
Nappali tagozaton a gyakorlat gerince a főelőadás tematikája. A gyakorlat teljesítését igazoló aláírás jelenléthez kötött és a félév során összesen két (2) alkalommal elfogadott a gyakorlati foglalkozásokról való hiányzás. A gyakorlatvezető rendszeres számonkérést tart, amelynek formáját és gyakoriságát ő határozza meg.

Közigazgatási jog IV-A.

Előadás helye, időpontja: E4 előadó, csütörtök 8.00-10.00
Tantárgyfelelős: Gerencsér Balázs egyetemi docens

Előadás-tematika

február 13.
Jogösszehasonlító módszer a közigazgatásban

február 20.
Központi közigazgatási rendszerek; az „agency" jelenség

február 27.
Területi közigazgatási rendszerek; a „metropolisz" jelenség

március 5.
Eljárásjog Európa egyes államaiban és az Unióban

március 12.
Az európai közös közigazgatási gondolkodás kezdetei: Európai Közigazgatási Térség (EAS)

március 19.
Európai Közigazgatási Jog – van-e ilyen és ha nincs, miért mégis?

március 26.
Tagállam és az Európai Unió közötti közigazgatás kapcsolódási pontjai – a tagállami közigazgatás kettős arca

április 2.
Statisztikai területi nomenklatúra, azaz a NUTS fogalma és jelentősége

április 23.
Uniós kormányzati koordináció – I.

április 30.
Uniós kormányzati koordináció – II.
május 6.

május 7.
Konzultáció

A kötelező tananyag:

1.) Gerencsér Balázs (szerk): Összehasonlító és Európai Uniós Közigazgatási Jog - Közigazgatási jog IV. Pázmány Press, 2015.
2) Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK Rendelete (2003. május 26.) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról.
3) A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a NUTS-rendelet végrehajtásáról (1059/2003/EK rendelet)
4) 1742/2014. (XII. 15.) Korm. határozat az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való kormányzati részvétel összehangolásáról és az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságról
5) 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről (Miniszterelnökség, FM, IM, KKM, NGM, miniszterek általában)

Az ajánlott irodalom itt érhető el.


Közigazgatási jog IV-B.

Előadás helye, időpontja: E3 előadó (Prof. Dr. Radnay József terem), csütörtök 15.00-17.00
Tantárgyfelelős: Varga Zs. András tanszékvezető egyetemi tanár
Tantárgyjegyző: Varga Zs. András tszv. egyetemi tanár, Horváth E. Írisz egyetemi adjunktus

Előadás-tematika

február 13.
A közigazgatás kontroll-mechanizmusai

február 20.
Az 1/2017. (I. 17.) AB határozat. A közigazgatási jogvita – a generál-klauzula.

február 27.
A közigazgatási bíráskodás története és modelljei

március 5.
A közigazgatási bíróságok. Alapelvek. Hatáskör és illetékesség. Felek és érdekeltek

március 12.
A kereset és az elsőfokú eljárás.

március 21.
A Pp. szabályainak alkalmazása.

március 26.
A bizonyítás elmélete. Bizonyítási szabályok a közigazgatási perben

április 2.
A jogerő elmélete

április 23.
A bíróság határozata.

április 30.
Jogorvoslatok a közigazgatási perben. Az alkotmányjogi panasz általában és a közigazgatási perben.

május 7.
Különös közigazgatási perek és egyéb közigazgatási bírósági eljárások

május 14.
Konzultáció

 

A kötelező tananyag:

1.) Az új jogszabályi környezet miatt az előadások anyaga kötelező tananyag.
2.) Patyi András (szerk.): A magyar közigazgatás és közigazgatási jog általános tanai. Budapest, Dialóg-Campus, 2018. A sorozat elektronikus felülete itt érhető el. Tananyagként kijelölt részei:

V. Patyi András – Varga Zs. András:
    Általános közigazgatási eljárásjog alapjai és alapelvei
VII. Varga Zs. András:
     A közigazgatás kontrolljának jogi eszközei
VIII. Patyi András:
     A közigazgatási bíráskodás elmélete és története
IX. Wopera Zsuzsa – Horváth E. Írisz – Patyi András:
     Közigazgatási perjog

3.) A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.)

Budapest, 2019. január 22.LETÖLTÉSEK:

Kp_AB_gen-klauzula_2018

Kp_2_birosag_elvek_felek_2018

Kp_alapelvek

Kp4 bizonyítás

Kp5 határozatok

 

 

 

 

x