Közigazgatási jog IV.

Közigazgatási jog IV.
(Jogász szak) 2018/2019. tanév II. félév

A Közigazgatási jog IV. tantárgy két – A és B – részből áll, melyeket külön órákon (nappali tagozaton a Közigazgatási jog IV-A tárgyat hétfőn reggel, a Közigazgatási jog IV-B tárgyat csütörtök délután, levelező tagozaton az órarend szerint) tanítjuk. A Közigazgatási jog IV-B tárgyhoz az írásbeli tananyag várhatóan a félév során ingyenesen letölthető e-könyv formájában lesz elérhető. A tananyag elsajátítása önmagában ezért is intenzívebb előadás-látogatást igényel. A vizsga egységes, mindkét részt tudni kell. A megajánlott jegyeket az első órán meghatározott feltételekkel a két részből külön-külön lehet megszerezni, tehát lehetséges az is, hogy a végleges jegybe csak az egyik részből megszerzett megajánlott jegyet számítjuk be.

Közigazgatási jog IV-A.

Előadás helye, időpontja: E1 előadó (Prof. Dr. Zlinszky János terem), hétfő 8.00-10.00
Tantárgyfelelős: Gerencsér Balázs egyetemi docens

Előadás-tematika

február 11.
Jogösszehasonlító módszer a közigazgatásban

február 18.
Központi közigazgatási rendszerek; az „agency" jelenség

február 25.
Területi közigazgatási rendszerek; a „metropolisz" jelenség

március 4.
Eljárásjog Európa egyes államaiban és az Unióban

március 11.
Az európai közös közigazgatási gondolkodás kezdetei: Európai Közigazgatási Térség (EAS)

március 18.
Európai Közigazgatási Jog – van-e ilyen és ha nincs, miért mégis?

március 25.
Tagállam és az Európai Unió közötti közigazgatás kapcsolódási pontjai – a tagállami közigazgatás kettős arca

április 1.
Statisztikai területi nomenklatúra, azaz a NUTS fogalma és jelentősége

április 8.
Uniós kormányzati koordináció – I.

április 29.
Uniós kormányzati koordináció – II.
május 6.

május 13.
Konzultáció

A kötelező tananyag:

1.) Gerencsér Balázs (szerk): Összehasonlító és Európai Uniós Közigazgatási Jog - Közigazgatási jog IV. Pázmány Press, 2015.
2) Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK Rendelete (2003. május 26.) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról.
3) A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a NUTS-rendelet végrehajtásáról (1059/2003/EK rendelet)
4) 1742/2014. (XII. 15.) Korm. határozat az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való kormányzati részvétel összehangolásáról és az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságról
5) 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről (Miniszterelnökség, FM, IM, KKM, NGM, miniszterek általában)

Az ajánlott irodalom itt érhető el.


Közigazgatási jog IV-B.

Előadás helye, időpontja: E3 előadó (Prof. Dr. Radnay József terem), csütörtök 15.00-17.00
Tantárgyfelelős: Varga Zs. András tanszékvezető egyetemi tanár
Tantárgyjegyző: Varga Zs. András tszv. egyetemi tanár, Horváth E. Írisz egyetemi adjunktus

Előadás-tematika

február 14.
A közigazgatás kontroll-mechanizmusai

február 21.
Az 1/2017. (I. 17.) AB határozat. A közigazgatási jogvita – a generál-klauzula.

február 28.
A közigazgatási bíráskodás története és modelljei

március 7.
A közigazgatási bíróságok. Alapelvek. Hatáskör és illetékesség. Felek és érdekeltek

március 14.
A kereset és az elsőfokú eljárás. A Pp. szabályainak alkalmazása.

március 21.
A bizonyítás elmélete. Bizonyítási szabályok a közigazgatási perben

március 28.
A bíróság határozata.

április 4.
A jogerő elmélete

május 2.
Jogorvoslatok a közigazgatási perben. Az alkotmányjogi panasz általában és a közigazgatási perben.

május 9.
Különös közigazgatási perek és egyéb közigazgatási bírósági eljárások

május 16.
Konzultáció

 

A kötelező tananyag:

1.) Az új jogszabályi környezet miatt az előadások anyaga kötelező tananyag.
2.) Patyi András (szerk.): A magyar közigazgatás és közigazgatási jog általános tanai. Budapest, Dialóg-Campus, 2018. A sorozat elektronikus felülete itt érhető el. Tananyagként kijelölt részei:

V. Patyi András – Varga Zs. András:
    Általános közigazgatási eljárásjogi alapok
VII. Varga Zs. András:
     A közigazgatás kontrolljának jogi eszközei
VIII. Patyi András:
     A közigazgatási bíráskodás elmélete
IX. Wopera Zsuzsa – Horváth E. Írisz – Patyi András:
     Közigazgatási perjog

3.) A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.)

Budapest, 2019. január 22.LETÖLTÉSEK:

Kp_AB_gen-klauzula_2018

Kp_2_birosag_elvek_felek_2018

Kp_alapelvek

Kp4 bizonyítás

Kp5 határozatok

 

 

 

 

x