Jogszabálytár

 

A tanszék által oktatott tárgyak során fontosabb tételes jogi hivatkozásokat gyűjtöttük egybe, mintegy tansegédletként. A gyűjtemény nem teljeskörű és nem kizárólagos! Azt a célt szolgálja, hogy a hallgatók egyszerűbben találják meg a közigazgatási jogi tananyagokhoz elsajátításához elengedhetetlen joganyagot. Az online elérhető joganyag elsődlegesen az Nemzeti Jogszabálytár adataira mutat, azonban javasoljuk a Magyar Közlöny elektronikus megjelenésének is követését. 

Szervezeti jog, alapvető jogszabályok

Alaptörvény  (Magyar Közlöny: pdf)

2010. évi XLIII. törvény A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

2012. évi XCIII. törvény a járások kialakí­tásáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosí­tásáról

66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakí­tásával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosí­tásokról

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről (korábbi: 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet   az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről)

1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat a Kormány ügyrendjéről

Magyary program 12.0

Magyary program 11.0

Az Európai Unió és a tagállamok közigazgatási kapcsolatrendszere, az uniós tagságból fakadó közigazgatási feladatok.
Szabálysértések joga
  • 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
  • 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról
Anyagi jog, szakigazgatások joga

Gazdasági igazgatás 1. (általános, ipar, energetika)

Gazdasági igazgatás 2. (területfejlesztés, épí­tési jog)

Statisztikai adatgyűjtés, anyakönyvi igazgatás

Kulturális igazgatás, oktatás-igazgatás, egészségügyi igazgatás

Rendészeti igazgatás 1. (rendőrség, idegenrendészet, menekültügy)

Rendészeti igazgatás 2. (katasztrófa-védelem, nemzetbiztonság)

Külügyi igazgatás.

  • 1965. évi 22. törvényerejĹą rendelet a diplomáciai kapcsolatokról Bécsben, 1961. április 18-án aláí­rt nemzetközi szerződés kihirdetéséről
  • 2005. évi L. törvény a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról
  • 1973. évi 11. törvényerejĹą rendelet a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesí­tésének (felülhitelesí­tésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény kihirdetéséről
  • 2008. évi VIII. törvény a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesí­tésének (felülhitelesí­tésének) mellőzésével, valamint a közjegyzői és a konzuli tevékenységgel kapcsolatos egyes jogszabályok módosí­tásáról

 

 

x