Democratic society and the rule of law in fear of terror


Comparison of the common law concept and the central european context of terrorism


Thematic:

1. The rule of law - comparison of the english and the european context;
2. Changes in the role of the modern democratic state in the 20th and 21th centuries;
3. The state of emergency - the actual bounding of the modern democratic system;
4. Salus populi - theoretical basics and practical delusions;
5. Altering the essence of human rights in the 21th century;
6. Variations and differences in the western and central european forms of terrorism;
7. Multidisciplinary approaches of terrorism I.;
8. Multidisciplinary approaches of terrorism II.;
9. International counter-terrorism efforts;
10. EU and national (MS) counter-terrorism efforts in Europe; 11. Field trip; 12. Dispute on the question: how to go on?

Curricula:

Robert C. BAKER (ed.): Natural Law. A Lutheran Reappraisal. Concordia Publishing House, Saint Louis. 2011
István, BIBÓ: Az államhatalmak elválasztása. Bibó István munkái centenáriumi sorozat (sor.szerk.: Dénes Iván Zoltán), Argumentum Kiadó - Bibó István Szellemi Műhely, 2011
Jelle van BUUREN: Security as a commodity. The ethical dilemmas of private security services. In: Centre for European Policy Studies. INEX Policy Brief. No. 6. March 2010.
Ronald DWORKIN: The Threat to Patriotism. The New York Review of Books. 31st January 2002
David F. FORTE (ed.): Natural Law and Contemporary Public Policy. Georgetown University Press / Washington, D.C. 1998
János, FRIVALDSZKY: A demokratikus kormányzat természetjogi kötöttségéről. In: Klasszikus természetjog és jogfilozófia. SZIT, Budapest. 2007. pp. 436-449.
Peter GILL: Democratic and Parliamentary Accountability of Intelligence Services after September 11th. DCAF Working Paper No. 103. Geneva, 2003.
Bruce HOFFMAN: Inside Terrorism. Columbia University Press (1998).
Nasser HUSSAIN: The Jurisprudence of Emeregency. Univeristy of Michigan Press 2003
John LOCKE: Két értekezés a kormányról
Richard A. POSNER: The Best Offense. In: The New Republic, 2002. szeptember 2.
Clinton L. ROSSITER: Constitutional Dictatorship, Princeton University Press 1948
István, SABJANICS: A terrorizmus jelentette jogállami kihívásokról. In: Új Magyar Közigazgatás 4. évfolyam 2011/6-7. szám. Complex Kiadó, Budapest 2011. 67-71. p.
István, SABJANICS: Review on some actual legal issues regarding anti-terrorism legislation. In: Tradecraft Review 2012/1. Special Issue. 212-218. p.
István, SABJANICS: Elméleti alapvetések a különleges jogrend vonatkozásában. In: Magyar Rendészet 2013./ 2. Szám
István, SABJANICS: Minősített időszakok az Alaptörvényen innen és azon túl. PPKE Jog- és Államtudományi Doktori Iskola (in print)
Carl SCHMITT: Legalitás és legitimitás. Attraktor, 2006.
Carl SCHMITT: The Concept of the Political. The University of Chicago Press, Ltd., London 2007,
Péter, TÁLAS: Kelet-Közép Európa és az új típusú terrorizmus. In: A terrorizmus anatómiája. Szerk. Tálas Péter. Zrínyi Kiadó. Budapest. 2006.
András Zs., VARGA: Beyond Rule of Law. In: IUSTUM AEQUUM SALUTARE 2013:(2) pp. 117-127. (2013)
András Zs., VARGA: A közhatalom jogalkalmazói kontrollja mint a jó kormányzás előfeltétele. In: Szigeti Szabolcs, Frivaldszky János (szerk.) A jó kormányzásról: Elmélet és kihívások. Budapest: L'HarmattanKiadó, 2012. pp. 241-268. (Jezsuita könyvek) 12., Agóra

Further literature in foreign languages can be provided upon request.

 

x