Gyermekvédelem

Tantárgyjegyző: Jakab Hajnalka

A tantárgy tartalma:

A tantárgy a gyermekvédelmi igazgatás által elérni kívánt közcélokat és közfeladatokat meghatározó tételes anyagi közigazgatási jog legfontosabb területeit, továbbá az eszközrendszert és az eljárásjogot mutatja be. Az anyagi jog tananyaga nem fedi le a gyermekvédelem teljes területét, de segítségével megérthetővé válnak a joggyakorlat során felmerülő sarkalatos kérdések is, melyek gyakran határokon átnyúló problémákat jelentenek a gyakorlatban.

Tananyag:

A tananyag során érintett hatályos jogforrások.

Tematika

1. Anyagi jog alapfogalmai
2. Gyermekvédelmi rendszer
3. Gyermekvédelmi igazgatás 1.: Tevékenységrendszer
4. Gyermekvédelmi igazgatás 2.: Jogszabályrendszer
5. Gyermekvédelmi igazgatás 3.: Intézményrendszer
6. Veszélyeztetettség fogalma, megelőzése, megszüntetése
7. Gyermekvédelmi ellátások 1.: Pénzbeni ellátások
8. ) Gyermekvédelmi ellátások 2.: Természetbeni ellátások
9. Gyermekvédelmi ellátások 3.: Gyermekvédelmi alapellátások
10. Gyermekvédelmi ellátások 4.: Gyermekvédelmi szakellátások
11. Gyermekvédelmi gondoskodás, hatósági intézkedések
12. Határokon átnyúló problémák vizsgálata a rendelkezésre álló jogforrások alapján

x