Kormányzati jogalkotás

Tantárgyjegyző: Gerencsér Balázs

Tematika

A félév során részletesen elemezzük a jogalkotási törvényt és végrehajtási szabályait, a kormány ügyrendjét. Kodifikációs gyakorlatokat végzünk, majd a félév végén minden részvevő által kidoldozott előterjesztésekkel kormányülést szimulálunk. 

Kötelező irodalom: 

Gerencsér Balázs Szabolcs: A kodifikáció munkafázisairól és a kodifikátor kelléktáráról – a jogalkotás bevezető lépései Tamás, Kampis és Vida alapvetései nyomán. IAS, 2014/4.

Ajánlott irodalom:

Tamás András: Legistica – A jogalkotástan vázlata. Szent István társulat, Budapest, 2005.
Kampis György: Kodifikáció – elmélet és gyakorlat. Unió, é.n.,
Vida István: Jogszabályszerkesztési útmutató (1999, pdf)
7001/1988 (IK.11.) irányelv a jogszabályszerkesztésről

2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról

61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről

12/2016. (IV. 29.) MvM rendelet az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról

24/2011. (VIII. 9.) KIM rendelet az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról (2016-ig hatályos szöveg és melléklet)

301/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a jogszabálytervezetek és szabályozási koncepciók közzétételéről és véleményezéséről

x