Középkori Székelyjog

Tantárgyjegyző: Prof. Dr. Varga Zs. András

Tematika:

1. Nemzet és nemzetfogalmak 2. Államszervezet az államalapítást követően és a székely önigazgatás 3. Eredetteóriák 4. A szállásterület elfoglalása 5. A megkülönböztetett alkotmányos helyzet alapja 6. A székely székek közigazgatása I. 7. A székely székek közigazgatása II. 8. A székely magánjog 9. A székely közjog változása a fejedelemség idején 10. Székely közjog 1848-tól Trianonig 11. Kisebbség és azonosság 12. Autonómia-törekvések

Irodalom:
  • NATHALIE Kálnoky: A nemes székely nemzet konstitúciói és privilégiumai, Csíkszereda: Pallas-Akadémia, 2007.
  • KRISTÓ GYULA: A székelyek eredete, Budapest: Balassi, 2005.
  • EGYED ÁKOS: A székelyek rövid története a megtelepedéstől 1918-ig, Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2006.
  • BARABÁSI LÁSZLÓ: A székely rendtartás, Fríg, 2006.
x