Multikulturalizmus elméletben és gyakorlatban

Tantárgyjegyző: Berkes Lilla

Az oktatás célja:

A kurzus célja bemutatni a multikulturalizmust, mint politikai filozófiát és a multikulturalizmust, mint az eltérő kultúrák együttélésének megvalósítási modelljét.

A tantárgy tartalma:
 • 1. Bevezetés
 • 2. A kultúra fogalma, kulturális különbségek
 • 3. A multikulturalizmus története Kanadában, őslakosok, bevándorlás, politikai berendezkedés a 20. századig
 • 4. A multikulturalizmus története Kanadában, 20. századi változások, Pierre Trudeau politikája, angol-francia ellentétek
 • 5. A multikulturalizmus története Ausztráliában, őslakosok, bevándorlás, politikai berendezkedés a 20. századig
 • 6. A multikulturalizmus története Ausztráliában, 20. századi változások
 • 7. Dogmatikai elképzelések a multikulturalizmus fogalmáról, összevetés a történelmi fogalommal
 • 8. Liberalizmus és multikulturalizmus
 • 9. Multikulturalizmus a 21. században. Gyakorlati megvalósítás Kanadában
 • 10. Multikulturalizmus a 21. században. Gyakorlati megvalósítás Ausztráliában
 • 11. A multikulturalizmus hanyatlása, avagy a kritikai felhangok
 • 12. Összefoglalás, tanulságok

Számonkérés és értékelési rendszer: beszámoló, a háromfokozatú értékelési rendszer szerint jól megfelelt (5), megfelelt (3), nem felet meg (1)

Irodalom:
x