Összehasonlító kisebbségvédelem

Tantárgyjegyző: Gerencsér Balázs

A tantárgy tartalma: 

A kisebbségi jog története. A nemzetiségi jog helye a jogrendszerben. A nemzetiségi jog nemzetközi fejlődése (ENSZ, Európa Tanács, EBESZ, KEK, EU). Autonómia a nemzetközi jogban. Autonómia egyes nyugat-európai államokban. A közép-európai nemzetiségek autonómia törekvései. A nemzetiségi jogok főbb összetevői. Alkotmányos kisebbségvédelem. Közigazgatási kisebbségvédelem. A kisebbségek nyelvi jogai Európában. Nyelvhasználat, mint a kisebbségvédelem fő lehetősége a Kárpát-medencében. A magyarországi kisebbségvédelem jogszabályi kerete.
Az aktuális félév tematikáját a Flachbarth-Blogban követhetik nyomon.

Kötelező irodalom: 

Gerencsér Balázs Szabolcs: Nyelvében él... Budapest: NSKI, 2015.

Ajánlott irodalom: 
x