Összehasonlító kisebbségvédelem

Tantárgyjegyző: Gerencsér Balázs

A tantárgy tartalma: 

A kisebbségi jog története. A nemzetiségi jog helye a jogrendszerben. A nemzetiségi jog nemzetközi fejlődése (ENSZ, Európa Tanács, EBESZ, KEK, EU). Autonómia a nemzetközi jogban. Autonómia egyes nyugat-európai államokban. A közép-európai nemzetiségek autonómia törekvései. A nemzetiségi jogok főbb összetevői. Alkotmányos kisebbségvédelem. Közigazgatási kisebbségvédelem. A kisebbségek nyelvi jogai Európában. Nyelvhasználat, mint a kisebbségvédelem fő lehetősége a Kárpát-medencében. A magyarországi kisebbségvédelem jogszabályi kerete.
Az aktuális félév tematikáját a Flachbarth-Blogban követhetik nyomon.

Kötelező irodalom: 

Gerencsér Balázs Szabolcs: Nyelvében él... Budapest: NSKI, 2015.

Ajánlott irodalom: 
  • Hurst Hannum: Autonomy, Sovereignty, and Self-Determination. University Pennsylvania Press, 1996.
  • Az ENSZ kisebbségi kézikönyve. ENSZ, Emberi Jogi Főbiztos Hivatala-EÖKIK, 2004.
  • Gerencsér Balázs: A nemzetiségi törvény - mint kodifikációs patchwork. MTA LAW WORKING PAPERS 40: pp. 1-7. (2014) Link: Teljes dokumentum
  • Gerencsér Balázs: Gondolatok az új nemzetiségi törvényről. PÁZMÁNY LAW WORKING PAPERS 34: pp. 1-13. (2012) Link: Teljes dokumentum
  • Gerencsér Balázs: Safe eduvational environment in Hungary. IJELP — 2012 — Issue 2. Link: Teljes dokumentum
  • Gaetano Pentassuglia: Minorities in International Law - minority Issues Handbook. CoE Publishing, 2002.
  • Mikó Imre: Nemzetiségi jog és nemzetiségi politika. (reprint) Optimum, é.n.
  • Győri Szabó Róbert: Kisebbségpolitikai rendszerváltozás Magyarországon. Budapest: Osiris, 1998.
x