Varga Zsolt András

Varga Zsolt András, PhD egyetemi tanár

 • Közigazgatási Jogi Tanszék

Szakterületek

Alkotmányjog, Közigazgatási jog

Rövid önéletrajz

Prof. Dr. Varga Zs András
tanszékvezető egyetemi tanár
alkotmánybíró
volt legfőbb ügyész helyettes
(Marosvásárhely, 1968. június 20.)
Végzettség, tudományos fokozatok
• dr. iur. (jogász, 1995., Eötvös Loránd Tudományegyetem - ELTE)
• PhD (állam- és jogtudományok, 2003., ELTE)
• Dr. habil. (állam- és jogtudományok, 2010., Pázmány Péter Katolikus Egyetem - PPKE)

Fogadóórák

Előzetesdrótpostás bejelentkezéssel:
varga.zs.andras@jak.ppke.hu vagy vezsea@gmail.com

Prof. Dr. Varga Zsolt András
tanszékvezető egyetemi tanár
prodékán
alkotmánybíró
a legfőbb ügyész volt közjogi helyettese

(Marosvásárhely, 1968. június 20.)

Végzettség, tudományos fokozatok
• dr. iur. (jogász, 1995., Eötvös Loránd Tudományegyetem - ELTE)
• PhD (állam- és jogtudományok, 2003., ELTE)
• Dr. habil. (állam- és jogtudományok, 2010., Pázmány Péter Katolikus Egyetem - PPKE)
• egyetemi tanár (2012)
• katekéta, lelkipásztori munkatárs (BA, 2019, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Hittudományi Kar)

Oktatói tapasztalat
• 1995 – 1997. nevelőtanár, ELTE Nagytétényi úti Kollégium
• 1999 – 2003. megbízott előadó, ELTE ÁJK, Büntetőjogi Tanszék.
• 2004 február - 2009 január megbízott előadó, c. egyetemi docens, tudományos
főmunkatárs, majd egyetemi docens a győri Széchenyi István Egyetem Közigazgatásiés
Pénzügyi Jogi Tanszéken
• 2004 szeptember – egyetemi adjunktus, majd egyetemi docens a PPKE Jog- és
Államtudományi kar Alkotmányjogi Tanszékén, 2008. júniustól tanszékvezető, 2012.
szeptembertől egyetemi tanár
• 2013. szeptember - 2016. augusztus: dékán
• 2016. szeptember - : prodékán

Szakmai tapasztalat
• 1993. szeptember - december: tisztviselő, Budapesti V-VIII-XIII. ker. Ügyészség,
• 1995. március – augusztus: fogalmazó, Budapesti V-VIII-XIII. ker. Ügyészség,
• 1995. szeptember – 1996. október: jogi referens, Országgy. Biztos Hivatala (OBH),
• 1996. november – 1999. március: főosztályvezető helyettes, OBH
• 1999. március – 2000. május: hivatalvezető, OBH
• 2000. június – 2006. május: legfőbb ügyész helyettes
• 2006. május – 1010 december: legfőbb ügyészségi c. főtanácsos ügyész
• 2010. december – 2013. augusztus: legfőbb ügyész helyettes
• 2013. októbertől: a Velencei Bizottság tagja
• 2014. szeptembertől: alkotmánybíró
• 2017. december – 2019. december: a Velencei Bizottság Nemzetközi Jogi Albizottságának alelnöke
• 2019. december – : a Velencei Bizottság Alkotmánybírósági Albizottságának alelnöke
• 2020. július 1. - : határozatlan időre kinevezett bíró

Egyéb megbízatások
• 2001. június – a Jogi Szakvizsga Bizottság tagja
• 2004 – az Akadémiai Köztestület tagja
• 2005. az Európa Tanács mellett működő CPGE tudományos tanácsadója
• 2008. az Európa Tanács mellett működő CCPE tudományos tanácsadója
• 2010 szeptember - a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium tagja
• 2010. október – az országgyűlési (alapjogi) biztos Civil Konzultációs Testületének tagja
• 2010. november- az Országgyűlés Alkotmányelőkészítő Eseti Bizottságának szakértője
• 2011. január: szerkesztőbizottsági tag, Új Magyar Közigazgatás
• 2011. január: szerkesztőbizottsági tag, Jog-Állam-Politika
• 2011. április: szerkesztőbizottsági tag, Magyar Közigazgatás
• 2011. április – 2011. december: Tanácsadó Testület tagja, TI NIS
• 2012. január – 2013 augisztus: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktori és Habilitációs
Tanácsának tagja
• 2012. március - Tanácsadó Testületi tag, In Medias Res
• 2012. augusztus – szerkesztőbizottsági tag, Kodifikáció
• 2012. október – szerkesztőbizottsági tag, Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
• 2013. január – MAB szakértő
• 2013. február – European Law Institute tagja
• 2013. február – ELI – MCC Administrative Procedures tagja
• 2013. június – szerkesztőbizottsági tag, Magyar Jog
• 2013. július – Research Network on EU Administrative Law (ReNEUAL)tagja
• 2013. szeptember - : a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktori Tanácsának tagja
• 2013. szeptember - : dékán, PPKE JÁK
• 2014. február - : szerkesztőbizottsági tag, Állam- és Jogtudomány
• 2014. február -: Az Ereky István Közjogi Kutatóközpont alapító irányítója
• 2013. október -: a Velencei Bizottság magyar tagja
• 2014. február: FIDE magyar tagozat tagja, elnökségi tagja, április: alelnöke
• 2015. szeptember: Public Governance, Administration and Finances Law Rewiew szerkesztőbizottságának tagja
• 2016. március -: Eljárásjogi Szemle szerkesztőbizottsági tagja
• 2016. április -: Hungarian Yearbook of International Law and European Law szerkesztőbizottsági tagja
• 2017 - : The Rule of Law Institute, Lublin Project Council tagja
• 2019 - : a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola Tudományági Doktori Tanácsának tagja
• 2019. szeptember - : a PPKE JÁK Doktori Tanácsának tagja
• 2019. november - : az Acta Humana szerkesztőbizottságának tagja
• 2020 - : A Szent István Tudományos Akadémia rendes tagja

Kitüntetések
• 1995: Pro Iuventute Facultatis, ELTE
• 2006: Vám- és Pénzügyőrségért, arany fokozat
• 2006: Legfőbb Ügyészi Elismerő Oklevél
• 2011: Kozma Sándor Díj
• 2016: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gyűrűje
• 2017: Pázmány Plakett (PPKE)
• 2019: PPKE JÁK HÖK Oktatói Életműdíj

fokozatot szerzett
(50%) Christián László PhD 2011 JÁDI-PPKE
(50%) Wetzel Tamás PhD 2009 JÁDI-PPKE
Sabjanics István PhD 2020 JÁDI-PPKE
Varga Ádám PhD 2020 JÁDI-PPKE
Berkes Lilla PhD 2020 JÁDI PPKE

abszolutóriumot szerzett, de nincs folyamatban doktori cselekmény és nincs fokozat:
Farkas Vajk 
Kozmáné Szigeti Andrea
Előházi Zsófia
Jakab Hajnalka

jelenlegi doktorandusz hallgatói az abszolutórium várható évével:
Szender Zoltán
Pintér Zsuzsanna
Ungvári Álmos

Letölthető előadás-szövegek

András Zs. Varga: Beyond the Rule of Law, http://plwp.jak.ppke.hu/hu/muhelytanulmanyok/2012/89-2012-44.html

 

Konferencia-előadások

 • Civil-katonai kapcsolatok és a kibővülő NATO, a Honvédelmi Minisztérium és a Külügyminisztérium közös nemzetközi konferenciája, referátum az ombudsman szerepéről, Budapest, 1997. szeptember 15-17.
 • A Gyermekjogi Ombudsmanok Európai Hálózatának II. közgyűlése, magyar nemzeti referens, Koppenhága, 1998. szeptember 2-4.
 • Emberi jog a hadseregben, a Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja Alapítvány, a Friedrich Ebert Alapítvány és az Emberi Jogok Magyar központja Közalapítvány konferenciája, előadás az ombudsman szerepéről, Budapest, 1997. december 4.
 • UNICEF - Közép- és Kelet Európai Konferencia a Gyermek Jogairól, szekcióvezető, magyar ombudsmani referens, Szófia, 1998. november 23-25.
 • A Független Nemzeti Emberi Jogvédő Intézmények Regionális Találkozója – Dél-Kelet Európai Stabilitási Egyezmény, szakértő, Budapest, 1999. december 13-14.
 • VI. Vasi Jogásznap, előadás a Ptk. kodifikációjáról, Szombathely, 2000. október 6.
 • „A társadalom védelme a szervezett bűnözéstől" - Első Páneurópai Ügyészi Konferencia, Caserta, 2000. szeptember 8-10.
 • Konferencia a Közép-Európai Ombudsmani tapasztalatokról, magyar nemzeti referens, Krpacovo, 2000. november 28-29.
 • Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok stratégiája a nemzetközi szervezett bűnözés elleni küzdelemben, nemzetközi konferencia, szakmai referens, Gent, 2001. január 23-26.
 • III. Pest Megyei Jogásznap, előadás az ügyészségről, Dobogókő, 2001. június1.
 • VIII. Országos Közigazgatási Konferencia, előadás a korrupció elméleti kérdéseiről, Siófok, 2001. szeptember 20-22.
 • Komárom Esztergom Megyei Jogásznap, előadás az európai integráció hatásairól a magyar igazságszolgáltatásra, Tata, 2002. október 1.
 • A Közigazgatási Bírák X. országos Konferenciája, előadás az európai integráció hatásairól a magyar igazságszolgáltatásra, Pécs, 2001. október 4.
 • Számítástechnikai Bűnözés Elleni Egyezmény Aláírási Ünnepség és Nemzetközi Konferencia, nemzeti ügyészségi referens, Budapest, 2001. november 22-23.
 • A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Konferenciája a környezetvédelmi jogalkotás és jogalkalmazás időszerű kérdéseiről, zárszó, Visegrád, 2001. december 13-14.
 • A szakértők szerepe a bűnüldözésben és az igazságszolgáltatásban, az ARS IURIS Alapítvány, a Pro Iustitia Egyesület és a Juvenilis Egyesület konferenciája, ügyészségi előadás, Pilisszentkereszt, 2002. március 8.
 • Tolna Megyei Jogásznap, előadás az igazságszolgáltatási reformról, Szekszárd, 2002. április 26.
 • Eurojustice Conference, Svédország, Visby, 2002. október 2-4.
 • X. Jogi Beszélgetések, előadás az európai integráció hatásairól a magyar ügyészi szervezetre, Kaposvár, 2002. október 31.
 • Zala megyei Deák Ferenc Jogásznap, előadás: A magyar ügyészség az Európai Unió kapujában, 2002. november 22.
 • The Prosecutor's Office in a Democratic and Constitutional State – a Szlovák Köztársaság és az Europa 2000 szemináriuma, 2003. április 25-27., Stará Lesná, Szlovákia, előadás Criteria Concerning the Public Prosecution in the Context of the Accession of Hungary to the EU
 • A polgári Igazságszolgáltatás Európai Napja, Budapest, a Legfelsőbb Bíróság, az Európa Tanács és az Európai Bizottság közös konferenciája, előadás: Az ügyészség szerepe a polgári perekben
 • A bírói és ügyészi életpálya modellje, Hetedik Magyar Jogászgyűlés, Magyar Jogász Egylet, előadás, 2004. május 21., Balatonfüred
 • Prosecutors' Duties Outside the Criminal Sector in Hungary, Európa Legfőbb Ügyészeinek 5. Konferenciája, Európa-Tanács – Alsó-Szászország Főügyészsége, előadás, 2004. május 24-25., Celle, Németország
 • Prosecutors' Competencies Outside the Criminal Field in the Member States of the Council of Europe, az Európa Tanács felkérésére, tudományos tanácsadóként, Európa Legfőbb Ügyészeinek 6. Konferenciája, Európa Tanács – a Magyar Köztársaság Legfőbb Ügyészsége, 2005. május 30-31., Budapest
 • XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Károli Gáspár Református Egyetem, Balatonfüred, 2007. április 24-26., Alkotmányjogi tagozat I., zsüritag
 • Integration of the Case Law of the European Court of Human Rights in the Training of magistartes (előadás), Seminar on Developement of Common Regional Curricula on Human Rights, Institutul National al Magistraturii – Council of Europe, Bukarest, 2007. november 26-29.
 • Az ombudsman intézménye és az emberi jogok védelme Magyarországon, Budapest, 2007. december 3., az Országgyűlési Biztosok Hivatala és a Magyar ENSZ Társaság tudományos konferenciája, előadás: Az ombudsman szerepe a végrehajtó hatalom ellenőrzésében
 • A közhatalmi intézmények polgári jogi felelőssége (előadás), Budapest, 2008. április 16., Az Igazságügyi Minisztérium konferenciája az új Polgári Törvénykönyv szövegtervezetéről
 • Az oszággyűlési biztosok intézkedéseinek hatékonysága (előadás), Budapest, 2008. május 13., Konrad Adenauer Stiftung – ELTE nemzetközi konferenciája: Az alkotmány normái és a politikai valóság. Közép- és kelet-európai összehasonlítás, különös tekintettel Magyarországra
 • Anomáliák a jogszabályok hatályos szövege és nyilvántartásuk körül (előadás), Budapest, 2008. május 21., A Jogi Informatikai Társaság és a Magyar Statisztikai Társaság ülésén
 • Eredmények és hiányosságok a bíróságok igazgatásában (előadás), Budapest, 2008. május 26., a Fővárosi Bíróság tudományos konferenciája: Szembenézés. Átvilágító tanulmányok a magyar igazságszolgáltatás helyzetéről
 • The Second Report on the Role of Public Prosecutors outside the Criminal law Field (előadás), Szentpétervár (Orosz Föderáció), 2008. július 2-3., az Európa Tanács mellett működő Európai Ügyészek Konzultatív Tanácsának konferenciája
 • A közszereplők személyhez fűződő jogai és a sajtó szabadsága (hozzászólás), Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, Budapest, 2008. november 20-21., Konferencia az új Polgári Törvénykönyv javaslatának vitatott rendelkezéseiről
 • Stratégiák a bíróképzésben (hozzászólás), Legfelsőbb Bíróság, Budapest, 2008. november 25., Kerekasztal az igazságszolgáltatással szembeni kihívásokról és válaszokról
 • Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának hatása jogszemléletünkre (előadás), Az Emberi jogok helyzete ma – 60 éves az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata című tudományos konferencián, PPKE JÁK 2008. december 10.
 • Alkotmányunk értékei. A fogalmi keretek (előadás), Alkotmányjogászok Egyesülete, ELTE, 2008. december 11.
 • A magyar közigazgatás jelene és kilátásai (előadás), Hajdú-Bihar Megyei Közéleti Fórum: A közigazgatás helyzete és jövője, Debrecen, 2009. április 24.
 • Különös hatáskörű ombudsmanok (előadás), „A polgár állama" konferencián, Oktatási Jogok Biztásának Hivatala – ELTE, 2010. február 22.
 • Magyar közjog az ezredforduló után (társzervező, üléslevezető elnök), tudományos konferencia, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2010. február 24.
 • Ügyészségi hatáskör és igazgatás (előadás), Magyar közjog az ezredforduló után, tudományos konferencia, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2010. február 24.
 • TAIEX Conference on Civil Liability of Prosecution Services and Individual Prosecutors in Europe (társzervező), nemzetközi tudományos és szakmai konferencia, Budapest, 2010. március 8-9.
 • Theoretical Background of Civil Liability (előadás), TAIEX Conference on Civil Liability of Prosecution Services and Individual Prosecutors in Europe (társzervező), nemzetközi tudományos és szakmai konferencia, Budapest, 2010. március 8-9.
 • Civil Liability of the Executive (előadás), Conference on the New Developments of Non-criminal tasks of Prosecutors, Krpacovo, Szlovákia, 2010. április 29-30.
 • Personal Dignity and Community (előadás), Conference on Human Dignity and the Law, PPKE-JÁK, Budapest, 2010. május 19.
 • Impact of the organization of prosecution service on anti-corruption fight (előadás), Workshop on the role of prosecution in the fight against corruption, Jereván, Örményország, 2010. május 26-27.
 • The role of public prosecution outside the field of criminal law (előadás), Workshop on the role of prosecution in the fight against corruption, Jereván, Örményország, 2010. május 26-27.
 • Amendments of the Constitution and independence of judges (hozzászólás), Roundtable Discusson on Judicial Reform Issues, Central European University & Embassy of the United States, Budapest, 2010. július 14.
 • A közigazgatás feletti kontrolleszközök általános áttekintése (összefoglaló előadás), Symposium Iubilaei Facultatis Iauriensis, Győr, 2010. szeptember 22-23.
 • Tudományos világkép és preferált magatartásminták, előadás, Magyar Katolikus Családegyesület, PPKE JÁK, 2010., november 8.
 • Az ideiglenes és a jövendő alkotmány, pódiumbeszélgetés, PPKE JÁK, 2010. november 10.
 • A közigazgatás kontroll-mechanizmusai – Mechanisms of Control over Administration, habilitációs előadás, PPKE JÁK, 2010. november 17.
 • Az igazságszolgáltatása egy lehetséges modellje (koreferátum), Közérdekvédelem – a közigazgatási bíráskodás múltja és jövője konferencia, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - PPKE JÁK, 2010. november 23.
 • Separation of Powers and the Rule of Law in the New Constitution (panelbeszélgetés), Common Sense Society, Ybl-palota, Budapest, 2010. november 29.
 • A mag-alkotmány védelmében (előadás), konferencia az alkotmányozásról, PPKE JÁK – PTE ÁJK, Budapest, 2011. február 4.
 • Az új alkotmány szabályozási elveiről (koreferátum), Alkotmányjogászok Egyesülete, ELTE, 2010. március 4.
 • Az ügyészség alkotmányos helyzete (előadás), tanácskozás Az alkotmányozásról (Quo vadis...), XIX. Jogi Beszélgetések, kaposvár, 2011. március 17-18.
 • Igazságszolgáltatás és (köz)igazgatás az új Alaptörvényben (előadás), konferencia Az új Alaptörvényről – elfogadás előtt, Budapest, Országház, 2011. április 8.
 • Instructions To or To Not Prosecute and Independence of the Prosecution Service (előadás), International Workshop for Legislative, Executive and Judicial power Representatives on Current Issues of the Public Prosecution Service, Bratislava, 2011. április 29.
 • Magyarország Alaptörvénye és az igazságszolgáltatás szervei (előadás), XVIII. Tolna Megyei Jogásznap, Tengelic, 2011. május 27.
 • A közigazgatás tudományos vizsgálata egykor és ma (levezető elnök), ELTE, Budapest, 2011. június 9-10.
 • Az új önkormányzati törvény koncepciójáról (szervező és levezető elnök), PPKE-BM, Budapest, 2011. június 10.
 • Az igazságszolgáltatás átalakításáról (főreferátum), Magyar Bírói Egyesület konferenciája, Budapest, 2011. június 25.
 • A rendészet ügyészségi kontrolljának reformjai (előadás), Törvényesség, hatékonyság és helyi közbiztonság a rendészetben – A Belügyi Tudományos tanács és a Rendőrtiszti Főiskola tudományos konferenciája, Budapest, 2011. november 4.
 • Alaptörvényi értékek és elvek a közigazgatásban (előadás), Alaptörvény és közigazgatás – Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2011. december 15.
 • A házasságra és a családra vonatkozó rendelkezések változása az alkotmányozás során (előadás), A család belső alkotmánya – család az Alaptörvényben és a jogalkotásban (konferencia), PPKE-JÁK, 2011. december 16.
 • Alkotmány és közigazgatás (előadás), Új kihívások a közigazgatás-tudományban. Lőrincz Lajos emlékkonferencia, Nemzeti Közigazgatási Intézet – Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2012. február 6.
 • Anti-corruption - the rule of law and economic, political and social development (planary session – panel), Qatar Law Forum – The Rule of Law in a Time of Change, (2012. május 4-6., Doha, Katar)
 • Nemzet és alkotmány(a) (plenáris előadás), Nemzetfelfogások. Konzervatív nemzeteszme? A Nemzetpolitikai Kutatóintézet konferenciája, Budapest, 2012. május 18.
 • Az igazságszolgáltatás átalakítása (plenáris előadás), Állam és jog – kodifikációs kihívások napjainkban, A Szegedi Tudományegyetem Állam- Jogtudományi Kar Doktori Iskola és a Magyar Állam- és Jogtudományi Társaság konferenciája, Szeged, 2012. május 30.
 • The Growing Interest regarding Non-penal Role of Prosecutors (plenáris előadás + szervező + levezető elnök), The Role of Prosecution Services Outside the Criminal Law Field – A European Perspective, A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Doktori Iskola és az Ereky István Kutatócsoport konferenciája, Budapest, 2012. június 1.
 • Médiajelenlét a perekben (előadás), Ütjük a mércét? A bíróság megítélése és az azt alakító hatások a magyar gyakorlatban, Fővárosi Törvényszék, Budapest, 2012. június 8.
 • A Mindszenty-ügy utolsó felvonása (előadás), A magyarok lelkiismerete. Mindszenty József, a XX. Század Intézet és a Terror Háza nemzetközi konferenciája, Budapest, 2012. szeptember 21.
 • Magyarország és a magyar nemzetpolitika (kerekasztal-beszélgetés), Nemzetpolitikai irányok és trendek Európában és világszerte (nemzetközi konferencia), Nemzetpolitikai Kutatóintézet – Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Európa-tanulmányok Központ, 2012. szeptember 28.
 • Jogbiztonság a jogalkalmazásban (előadás), Konferencia a jogbiztonságról, Magyar Jogász Egylet – Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (Budapest, 2012. október 16.)
 • A rendészeti tevékenység kontrolljának ügyészi aspektusai (előadás), A rendészet kontrolljának időszerű kérdései (tudományos-szakmai konferecia, Belügyi Tudományos Tanács – NKE RTK, Budapest, 2012. november 9.)
 • Beyond Rule of Law (előadás), „Jó kormányzás, jó kormányzat, jó állam" (szekcióvezető), PPKE JÁK Regulae Iuris, Ius naturale, Torino-Cuneo-Osservatore sul buon governo kutatócsoportok konferenciája, Budapest, 2012. december 19.
 • A történeti alkotmány, vívmányai és alkalmazhatóságuk (előadás és pódiumbeszélgetés), A történeti alkotmány alkalmazásának kérdései (Szegedi Ítélőtábla, 2013. február 8.)
 • Kodifikáció és jogértelmezés (előadás), Terítéken a jogalkotás. Jogi beszélgetések XXI. (Kaposvár, 2013. március 21-22.)
 • Mi változik az új Polgári Törvénykönyvvel? – Családjog szekció (levezető elnök), PPKE JÁK, 2013. április 5.
 • Opinion (hozzászólás), The Future Establishment of the Europen Public Prosecutors Office (Bolgár Köztársaság Ügyészsége, Szófia, 2013. április 15-17.)
 • A jogtudományi módszer (előadás), A tudományos módszer (Dies Academicus I., PPKE, Budapest, 2013. április 19.)
 • Új generáció a közigazgatás-tudományok művelésében. Posztdoktori konferencia (levezető elnök), ELTE, Budapest, 2013. június 6-7.
 • MCC Projects Conference, Roundtable on Administrative Model Rules, Wien, 2013. szeptember 5.
 • Alaptörvényünk és a magyar jövő (eladás), Emlékkonferencia a szárszói találkozó 70. évfordulóján, Lakitelek, Budapest-Országház, 2013. szeptember 19-21.
 • A jogalkotás és a jogalkalmazás egyensúlya (kerekasztal-előadás), Az alkotmányfejlődés irányai napjainkban, Századvég-ELTE konferencia(Budapest, 2013. október 3.)
 • Terminológiai bizonytalanságok a közigazgatási szabályozó tevékenység körében (előadás), PPKE JÁK – NKE konferencia: A végrehajtó hatalom és az önálló szabályozó szervek (Budapest, 2013. október 17.)
 • A közigazgatási modellkísérletek korlátai (előadás), PPKE-Ereky konferencia: Modellkísérletek a közigazgatás fejlesztésében (Budapest, 2013. november 12.)
 • Book II – Admnistrative Rulemaking (by the EU)- (előadás), PPKE-Ereky Konferencia: Model Rules of Administrative Procedural Law in the EU (szervező: VZSA, Budapest, 2013. november 25.)
 • Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény és
 • a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV törvény (kerekasztal-beszélgetés), Sarkalatos átalakulások – A kétharmados/sarkalatos törvények változásai 2010-2014, Beszélgetéssorozat az MTA TK JTI-ben, (Budapest, 2014. január 30.)
 • Towards a totalitarian rule of law (előadás), Moralty in Economics and secularized society in the 21th Century (Népek udvara, a PPKE és a Budapsti Corvinus Egyetem konferenciája, Budapest, 2014. február 5-6.)
 • EU – Quo Vadis? (résztvevő) A Global Round Table kerekasztal-konferanciája(Budapest, 2014. május 9.)
 • Beyond Rule of Law (előadás), Government vs. Governance in Central and Eastern Europe. From Pre-Weberianism to Neo-Weberianism? The 22nd NISPAcee Annual Conference (Budapest, 2014. május 22-24., Corvinus-NKE)
 • A közjogi autonómia előképe a Tripartitumban (előadás), 500 éves Werbőczy Hármaskönyve (PPKE, Budapest, 2014. november 19.)
 • Kormányzás és igazságszolgáltatás (előadás), A Magyar Jogász Egylet Csongrád Megyei Szervezetének Tudományos Előadása (MTA SZAB, Szeged, 2015. január 30.)
 • Közigazgatási szabályozás (az Európai Unióban és Magyarországon) (előadás), A tagállami közigazgatási eljárásjogok az EU eljárási modelljének fényében (nemzetközi konferencia, PPKE JÁK, 2015. március 5-6.)
 • Az alapjogok értelmezése (előadás), Emberi jogok és alkotmányosság (KGRE, Budapest, 2015. április 16.)
  Történeti alkotmányunk és az Alaptörvény (előadás), Péter László és a magyar történeti alkotmányosság (MTABTKFI-MTATKJTI, Budapest, 2015. április 16.)
 • Vallásszabadság a demokratikus társadalmakban (előadás), Interkulturális és vallási feszültségek a jelenkori konfliktusokban (NKE-katonai Ordinariátus, Budapest, 2015. április 23-24.)
 • Alkotmányos identitás és a demokrácia kora (előadás), Párbeszéd és identitás (IM-OGY-ME-SÉG, Budapest, 2015. április 23-24.)
 • Morality in Politics (szervező, nyitó előadás, zárszó), The Globan Round Table 2015 Main Event (konferencia, PPKE, Budapest, 2015. május 9.)
 • A közigazgatási bíráskodás, mint a joguralom tartópillére (előadás), A közigazgatás átalakításának aktuális kérdései (Magyary Napok 2015 – Tata-Budapest, NKE, 2015. június 10.)
 • Lustration: the experience of Hungary (előadás), Past and Present-day Lustration: Similarities, Differencesm Applicable Standards (konferencia, Venice Commission – Institute of International Relations, Prague, 2015. szeptember 7.)
 • Az Alkotmánybíróság szerepe az országos népszavazási kezdeményezések kérdéseinek hitelesítésében és joggyakorlatának továbbélése (előadás), A népszavazás szabályozása és gyakorlata Európában és Magyarországon (nemzetközi konferencia, Budapest, NKE-NVI, 2015. szeptember 24.)
 • Közigazgatási per a kontrollmechanizmusok között (előadás), A közigazgatási perrendtartás koncepciója (Észak-magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium, Közép-magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium, MAB Állam- és Jogtudományi Szakbizottság konferenciája, Miskolc, 2015. október 1.)
 • Az ügyészségi jogkörben okozott kárért viselendő felelősség (előadás), Immunitási tünetek a közhatalom felelőssége körében (NKE konferencia, Budapest, 2016. november 5.)
 • Mit ér a panasz, ha alkotmányjogi? (plenáris előadás), Mérlegen az alkotmányjogi panasz (konferencia, AB – MTA-SZTB – MÜK – SZTE-ÁJK, Szeged, 2015. november 20)
 • Méltóság és közösség (előadás), Ünnepi ülés Tersztyánszkyné Vasadi Éva 80 születésnapja tiszteletére (konferencia, PPKE JÁK, 2016. február 9.)
 • Concluding remarks (összefoglaló előadás), Challenges with regard to Constitutional Jurisdiction in Central Europe (nemzetközi konferencia, PPKE JÁK, 2016. április 8.)
 • Megnyitó és Történeti alkotmányunk vívmányai az Alaptörvény kógens rendelkezésében (előadás), Történeti alkotmányunk vívmányai és az Alaptörvény (konferencia, PPKE-JÁK – IM, Budapest, 2016. április 29.)
 • A jog uralma vagy a joguralom elve? (előadás), Emberjogi fundamentalizmus (Molnár Tamás Kutató Központ – Alapjogokért központ, NKE, 2016. május 6.)
 • A jogalkotás normatív keretei (előadás), Kodifikációs workshop (Magyar Igazságügyi Akadémia, Budapest, 2016. május 12.)
 • Opening speech (megnyitó-előadás), PhD-Conference on the topics of XXVIIth Congress of FIDE (FIDE- PPKE, Budapest, 2016. május 18-21.)
 • Closure speech (összefoglaló záróelőadás), XXVIIth Congress of FIDE (FIDE, Budapest, 2016. május 18-21.)
 • Constitutional identity and judgements of the ECtHR (előadás), Introducing Public Governance, Administration and Finances Law review (konferencia, Győr, 2016. június 2.)
 • Állami szuverenitás versus intézményi autoritás (előadás), Egyed István emlékkonferencia (NKE, 2016. június 22.)
 • Constitutional complaint in international perspective (előadás), Roundtable: «Constitutional Court of Ukraine: implementation of constitutional amendments» (Kijev, 2016. szeptember 12.)
 • Állam és közigazgatás az Alaptörvényben (előadás), Államszervezet és államiság Magyarország Alaptörvényében (konferencia, NKE-IM, Budapest, 2016. szeptember 16.)
 • Constitutional identity and judicial independence (előadás), The Rule of Law: Reconciling Accountability and Independence of the Judiciary (konferencia, Rule of Law Institute, Lublin, 2016. szeptember 17.)
 • Justiciability and dimensions of rights (előadás), The Justiciability of the Prior Right to Education - The Role of Civil Society for the Awareness, Advocacy and Accountability of the Right to Education (konferencia, ELA-PPKE, Budapest, 2016. október. 20.)
 • A jogalkotás normatív keretei (előadás), Kodifikációs workshop (OBH-MIA, 2016. november 16.)
 • The role of Prosecution Service in Hungary in the 19th and the beginning of 20th Century (előadás), „Anwälte des Staates" Geschichte und Gegenwart der Vertretung öffentlicher Interessen (Universitat Wien, 2016. november 16-18.)
 • A Velencei Bizottság hatása a jogösszehasonlításra (különös tekintettel a joguralom elvére) (előadás), Az összehasonlító jog és módszer jelene (PPKE JÁK Workshop, 2016. 11. 25.)
 • Polgári peres eljárás és az Alaptörvény (előadás), A polgári ügyszakhoz kapcsolódó gyakorlati ismeretek (workshop, MIA, 2017. március 6-10.)
 • A ReNEUAL Modell szabályok tükröződése az Ákr.-ben (előadás), Eljárási jog az Európai Unióban? - a ReNEUAL modell szabályok értékelés (nemzetközi konferencia, NKE, 2017. május 25-26.)
 • A Ptk. és az Alaptörvény (előadás), Határozott időtartamra kinevezett bírák továbbképzése (workshop, MIA, 2017. május 29-június 2.)
 • A kiegyezés és a modern igazságszolgáltatás megalapozása (előadás), Kiegyezés és koronázás (1867. június 8. / 150) (PPKE konferencia, 2017. június 9.)
 • Rule of Law and Constitutional Identity (rövid hozzászólás), World Conference of Constitutional Justice (Vilnius, 2017. szeptember 11-13.)
 • Jogerő és véglegesség általában és a közigazgatási hatósági eljárásban (előadás), 60 év – kihívások és válaszok a magyar közigazgatási eljárásjogban (NKE konferencia, 2017. október 19.)
 • Role of Constitutional Courts in Protection of National/ Constitutional Identity (előadás), Constitution of the Republic of Poland. After 20 Years of Its Adoption: Interpretation Directions, Implementation Challenges (Konferencia, Katowicze, University of Silesia, 2017. október 20.)
 • Towards a totalitarian rule of law (előadás), The Gradual Emergence of the Juristocratic State (konferencia, NKE, 2017. november 3.)
 • Az alkotmánybíróságok szerepe a nemzeti/alkotmányos identitás védelmében (előadás), FIDE őszi konferencia a Római Szerződés 60 éves elfogadásának. Merre tovább Európai Unió? (PPKE, 2017. december 10.)
 • A jogellenesség és alkotmányosság egyes problémái a közhatalmi kártérítési perekben (előadás), Immunitási tünetek a közhatalom felelőssége körében – nemzetközi vonatkozások és joggyakorlat (NKE, 2017. november 23.)
 • A Szent Korona a magyar Alaptörvényben (előadás), Tudományos konferencia a Szent Korona hazahozatalának 40. évfordulója alkalmából (IM-PPKE-AB, 2018. január 8.)
 • Újdonságok a jogállamiság-kutatásban (kutatási beszámoló), Ereky Ludovika Kutatócsoport: Racionalizáció és jogállami garanciák a rekodifikációk korában (workshop, PPKE JÁK, 2018. február 23.)
 • A dogmatika aktuális kérdései (szekció-levezető elnök), A magyar közigazgatási jogtudomány aktuális kérdései (KGRE-ÁJK-Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely – NKE, 2018. március 2.)
 • Újdonságok az összehasonlító jogállamiság-kutatásban (kutatási beszámoló, mintafejezet), IM Kutatás – A magyar alkotmányjog kézikönyve (workshop, PPKE JÁK, 2018. március 9.)
 • Jog és igazság (panelbeszélgetés), Széchenyi Társaság (Budapest, 2018. április 4.)
 • Az Alaptörvény hatályosulása (plenáris előadás), A Magyar Jogász Egylet 2018. évi Vándorgyűlése (Debrecen, 21018. április 19.)
 • Közigazgatási jogtudomány 40 évvel ezelőtt (előadás), Közigazgatási felsőoktatás 40 (konferencia, NKE, 2018. 04. 26.)
 • Rule of Law in the 21th Century (keynote), First Conference of Visegrad Countries' Law Schools (PPKE, 2018. május 31- június 1.)
 • Alapjogok védelme a bírói gyakorlatban az alkotmányjogi panasz tükrében (előadás), Polgári Jogi Szakmai Napok (MIA, 2018. 09. 17-18)
 • Judicial Reforms – Why and How? (előadás), A végrehajtó hatalom alkotmányos felelőssége és a bírói hatalom aktuális kihívásai a 21. században (nemzetközi konferencia, EPLO – IM – Andrássy Egyetem, 2018. 09. 20.)
 • The Treaty on European Union and Constitutional Identities: the Role of Constitutional Courts (előadás), International Law and the European Union in the Constitution (konferencia, Stefan Wyszynski University, Warsaw, 2018. 10. 23-24.)
 • A jogbiztonság illúziója (előadás), Csalások, csúsztatások, csalafintaságok a tudományban (A magyar természettudományi Társulat és a PPKE JÁK konferenciája, 2018. 11. 15.)
 • A nemzeti alkotmánybíróságok viszonya az identitás kérdéséhez (előadás), Nemzeti identitás – alkotmányos identitás. Az identitás-vita újabb fejleményei (konferencia, KRE ÁJK, 2018. december 3.)
 • Jog és valóság – az Alaptörvény természetjogi fundamentumai (előadás), Arató Balázs (szerk.): Jogalkotási tükör 2010-2018 (könyvbemutató és konferencia, KRE ÁJK, 2018. december 6.)
 • The evolution of the case law of the Hungarian Constitutional Court (előadás), Verfassungsgerichte und politischer Wandel (workshop, Max Planck Institut, Berlin, 2019. január 10-1.)
 • Szuverenitás és identitás (megnyitó előadás), Szuverenitás – Nemzeti Identitás – Alkotmányos Identitás (pályázatíró verseny eredményhirdetése, Budapest, Alapjogokért Központ – Mathias Corvinus Collegium, 2019. március 7)
 • Respect of national identities as european value – European aspects of constitutional identity of Hungary (előadás), Constitutional EUdentity 2019 unity in diversity – common and particular values (International Conference of the Constitutional Court of Hungary, Budapest, 2018. március 8.)
 • Történeti alkotmányunk és az Alaptörvény az Alkotmánybíróság gyakorlatában (kerekasztal-beszélgetés), Könyvbemutató - Hörcher Ferenc és Thomas Lorman: A History of the Hungarian Constitution (Nemzeti Múzeum, 2019. március 12.)
 • A bíróságok megkülönböztető jegyei a magyar közjogban (előadás), 150 éves az 1869. évi IV. törvénycikk (konferencia, NKE, 2019. április 4.)
 • A szuverenitás és identitás kontrollja az alkotmánybíróságok gyakorlatában (előadás), Szuverenitás az európai igazságügyi térségben (OBH konferencia, 2019. április 8-9.)
 • Constitution as limitation of legislation (nyitóelőadás), "Evaluation of Legislation" - Conference of the Ereky Public Law Research Center (PPKE, 2019. május 3)
 • Alapjogvédelem és alkotmánybíráskodás (előadás), Az alapjogokat érvényesítő intézményrendszer (A Magyar Jogász Egylet Alkotmányjogi Szakosztályának konferenciája, 2019. május 16.)
 • EU: birodalmi jegyek és ellenszerük (előadás), Az Európai Unió jövője: EP-választás után – szerződésmódosítás előtt? (Alapjogokért Központ – MCC konferencia, 2019. június 19.)
 • Az Ákr. az Alkotmánybíróság gyakorlatában (előadás), Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai Napok (KEJE- Bp. Főv. Kormányhivatala, 2019. szeptember 10.)
 • Igazság, valóság, szólásszabadság (könyvbemutató), Az online platformok felelősségéről (műhelybeszélgetés és könyvbemutató, NKE, 2019. november 21.)
 • A Szent Korona tan - autonómiák Magyarország törteneti alkotmányában (előadás), Magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében (KJI konferencia, Budapest, 2019. november 28-30.)
 • Ezer éve Európa közepén. A magyar állam karaktere (könyvbemutató és kerekasztal-beszélgetés, MCC, 2019. december 10.)
 • A közigazgatási perekhez kapcsolódó valódi alkotmányjogi panaszok eredményeként született legújabb AB határozatok (előadás), Szakmai nap közigazgatási ügyszakos bírák számára (Budapest, MIA, 2020. január 9.)
 • Valóban a legkevésbé veszélyes hatalom? Létezik-e természetes korlátja a nírói függetlenségnek? (előadás), A jog többrétegűségének elmélete (konferencia, KRE ÁJK, 2020. január 24.)
 • Jogfolytonosság és az Alaptörvény (előadás), Jog, hagyomány és értékek (PPKE JÁK, 2020. március 6.)
Az alábbi listát külső forrásból ágyaztuk be az oldalba. Az itt megjelenített tartalom és a megjelenítés teljes egészében független a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől, a Magyar Tudományos Művek Tárából származik.
x