Igazgatásszervező és Közigazgatás-szervező BA záróvizsga tételsor

2018 

1. A közigazgatás fogalma, elhatárolása egyéb állami tevékenységektől.
2. A közigazgatási jog fogalma, szabályozási területei.
3. A közigazgatás feladatai és funkciói. Tevékenységfajták.
4. A közigazgatás politikai kontrollja.
5. A közigazgatás jogalkalmazói kontrollja
6. A szervezetrendszerben érvényesülő felügyelet és ellenőrzés fogalma, típusai, eszközei. Az irányítás, a felügyelet és az ellenőrzés elhatárolása, összefüggései.
7. A Kttv. hatálya. A közszolgálati jogviszony keletkezése, megszűnése. A közszolgálati jogviszony tartalmának főbb szabályai.
8. Az államigazgatási szervek típusai, jogállásuk és szervezési elvei
9. A Kormány és szervei
10. A minisztérium és miniszterek
11. A kormányhivatalok (mint központi államigazgatási szerv) – egy szabadon választott kormányhivatal bemutatása
12. A központi hivatalok jellemzői. Egy szabadon választott központi hivatal bemutatása
13. A rendvédelmi szervek és a Nemzetbiztonsági Szolgálatok közös jellemzői. Egy szabadon választott rendvédelmi szerv bemutatása
14. Az autonóm államigazgatási szervek jellemzői. Az egyes autonóm államigazgatási szervek sajátosságai
15. Az önálló szabályozó szervek.
16. A területi kormányhivatalok felépítése, feladatai.
17. Az önkormányzatokra vonatkozó alkotmányos szabályok
18. A helyi önkormányzat szervezete.
19. A helyi önkormányzat feladat- és hatásköreinek rendszere, típusai, tartalma.
20. Az Ákr. hatálya. Az eljárás megindítása és megindulása. Kapcsolódó eljárás.
21. Döntéstípusok a hatósági eljárásban
22. A jogorvoslathoz való jog, a közigazgatási eljárás jogorvoslati rendszere.
23. A közigazgatási határozatok végrehajtása.
24. Állami adatkezelés. Közigazgatási nyilvántartások.
25. Rendészeti igazgatás. A rendőrség szervezete, feladatai.
26. Szankciók a közigazgatásban.
27. A település fogalma, ismérvei, osztályozása.

x