Adminisztratív munkatársak személyzeti mobilitása

A pályázattípus célja

A kiutazás célja, hogy támogassuk az adminisztratív és más nem oktató munkatársak külföldi programországbeli partnerintézménynél végzett mobilitását tudástranszfer vagy készségek fejlesztése céljából.

 A pályázásra jogosultak köre

  • a PPKE főállású adminisztratív munkatársai, akik munkakörük révén foglalkoznak külföldi hallgatókkal, oktatókkal vagy az intézmény nemzetközi ügyeivel.
  • Erasmus+ programban részt vevő ország állampolgára. FIGYELEM! A pályázó nem utazhat saját állampolgárságával megegyező vagy lakóhelye szerinti országba.
  • legalább középfokú nyelvtudás a fogadóintézmény által meghatározott nyelven
  • Jelentkezhetnek azok is, akik korábban már részesültek Erasmus ösztöndíjban, de prioritást élveznek azok, akik korábban még nem vettek részt Erasmus mobilitási programban.

Támogatható tevékenység

  • partnerintézmény látogatás (job shadowing)
  • programországbeli intézményekkel való kapcsolatépítés
  • staff week-en való részvétel
  • nyelvtanfolyam

A fogadóintézményt a munkatársnak saját magának kell megkeresnie önállóan vagy a kari koordinátor segítségével. További segítség a következő linken: http://staffmobility.eu/staff-week-search
A munkatárs a pályázatban benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi.

A támogatás mértéke

Az Erasmus program kiegészítő támogatást nyújt a külföldi kint tartózkodáshoz, amely azonban nem fedezi a munkatárs összes költségét. Az ösztöndíj mértékét a Nemzeti Iroda rátarendszerben határozta meg az alábbi módon:

Fogadó ország Támogatás összege
Dánia, Finnország, Írország, Izland, Lichtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország, Nagy-Britannia 170 € / nap
Ausztria, Belgium, Ciprus, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Málta, Portugália 140 € / nap
Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Litvánia, Lettország, Lengyelország, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Macedónia, Törökország 110 € / nap

Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg oktatók kiegészítő pénzügyi támogatására pályázhatnak. Ennek kiírása a pályázatok elbírálása után esedékes a nyertes pályázók részére.

Utazási támogatás távolság* alapján adható a forrás függvényében:

100-499 km 180 €
500-1999 km 275 €
2000-2999 km 360 €
3000-3999 km 530 €

*A távolságot ezzel a programmal határozzuk meg.

x