Egyéb eredmények

Tudományos konferenciák:

- 2012. február 17. „A vitarendezés, a követelések érvényesítésének különböző útjai a megváltozott társadalmi és gazdasági környezetben" és „A határon átívelő gazdasági kapcsolatok akadályainak lebontása – különös tekintettel az európai uniós jogegységesítési törekvésekre" - Polgári Eljárásjogi és Nemzetközi Magánjogi Kutatásokat Végző Doktoranduszok és Doktorjelöltek I. Országos Konferenciája

- 2012. május 8-9. „Állam és magánjog – Törekvések és eredmények az Európai Unió joga, a nemzetközi magánjog, polgári jog, és polgári eljárásjog keresztmetszetében" - Tudományos konferencia a Magánjogot Oktatók Egyesülete és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara szervezésében

- 2012. december 7. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Magánjogi Kutatócsoportjának Műhelykonferenciája

- 2013. február 15. „Új jogalkotási perspektívák és tendenciák Magyarországon és az Európai Unióban" - Polgári Eljárásjogi és Nemzetközi Magánjogi Kutatásokat Végző Doktoranduszok és Doktorjelöltek II. Országos Konferenciája

- 2013. november 7-8. "Public Interest Litigation – Group Litigation – Comparative Perspectives" - International Conference 

- 2013. november 15. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Magánjogi Kutatócsoportjának Műhelykonferenciája

- 2013. november 21-22. Interdiszciplináris konferencia - „Közbeszerzések a fenntartható és innovatív fejlődés szolgálatában"

- 2014. március 14. "Az EU új és megújuló jogforrásainak szerepe a magyar magánjog fejlesztésében" - Polgári Eljárásjogi és Nemzetközi Magánjogi Kutatásokat Végző Doktoranduszok és Doktorjelöltek III. Országos Konferenciája 

 

Tanulmányutak:

A TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0002 - Tudományos kutatások kibontakoztatása a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen c. projekt keretében:

- 2012. február 6-10. Kutatás. Universität Wien, Bécs. /Kaliczka Alexandra/

- 2012. március 28 - április 2. Tagung der Zivilprozessrechtslehrer. Universität Halle, Halle. /Harsági Viktória/

- 2012. május 14-19. Kutatás. Institut suisse de droit comparé, Lausanne. /Kaliczka Alexandra/

- 2012. május 17-19. Judicial and administrative reforms at the beginning of the third Millennium – International Conference. Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu, Nagyszeben. /Horváth E. Írisz/

- 2012. május 23 - június 7. Kutatás. Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg. /Horváth E. Írisz/

- 2012. június 21 - 2012. június 25. 13. Graduiertentreffen im Internationalen Wirtschaftsrecht. Johannes Kepler Universität Linz - Universität Passau, Linz/Passau. /Horváth E. Írisz/

- 2012. július 8 - augusztus 31. Kutatás. Institute of European and Comparative Law (IECL), University of Oxford, Oxford. /Szilágyi Ferenc/ 

- 2012. augusztus 27 - szeptember 8. Kutatás. Universität Graz, Graz. /Burián László/

- 2012. augusztus 27 - szeptember 8. Kutatás. Universität Graz, Graz. /Raffai Katalin/

- 2012. szeptember 27-29. 3. Österreichischen Assistententagung zum Zivil- und Zivilverfahrensrecht der Karl-Franzens-Universität Graz. Karl-Franzens-Universität, Graz. /Horváth E. Írisz/

- 2012. október 19-26. Kutatás. Université Panthéon-Assas Paris II, Párizs. /Sobor Dávid/

- 2013. január 30 - február 10. Kutatás. European Legal Studies Institute (ELSI), University of Osnabrück, Osnabrück. /Szilágyi Ferenc/ 

- 2013. március 13-16. Ein Jahr Anwendung des Massnahmen - Pakets für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse. Europäische Rechtsakademie (ERA), Trier. /Gyulai-Schmidt Andrea/

- 2013. április 3-9. Kutatás. University of Aberdeen, Aberdeen. /Suri Noémi/  

- 2013. április 23 - május 5. Kutatás. Institute of European and Comparative Law (IECL), University of Oxford, Oxford. /Szilágyi Ferenc/ 

- 2013. május 16-19. W stulecie urodzin Profesora Adama Szpunara. (Adam Szpunar Professzor születésének századik évfordulóján) Lódzi Egyetem Jogi és Közigazgatási Kar, Lódz. /Burián László/ 

- 2013. június 11-25. Kutatás. University of Cambridge, Clare College, Cambridge. /Harsági Viktória/ - részfinanszírozás

- 2013. június 28 - szeptember 15. Kutatás. European Legal Studies Institute (ELSI), University of Osnabrück, Osnabrück. /Szilágyi Ferenc/

- 2013. július 18-24. Előadás konferencián, Peking. /Harsági Viktória/

- 2013. augusztus 8-17. Kutatás. Institut für internationales und ausländisches Privatrecht der Universität Köln, Köln. /Csehi Zoltán/

- 2013. augusztus 26 - szeptember 1. Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, München. /Tattay Levente/

- 2013. szeptember 11-15. Konferencia, Athén. /Harsági Viktória/

- 2013. október 17-19. Konferencia, Bécs. /Harsági Viktória/

- 2013. november 28 - december 1. Consumer Protection. The Centre for Comparative Law of the Charles University Law Faculty, Prága. /Harsági Viktória/

- 2013. december 11-15. Konferencia, Maastricht. /Harsági Viktória/

- 2013. december 10 - 2014. április 30. Kutatás. Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien, Bécs. /Jobbágyi Gábor/

 

A TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0014 - Tehetségtámogatás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kilenc Tudományágában c. projekt keretében:

- 2012. május 20-27. Kutatás. Universität Regensburg, Regensburg. /Suri Noémi/

- 2012. november 11-19. Kutatás. Universität Regensburg, Regensburg. /Suri Noémi/

- 2013. március 10. Kihelyezett TDK Tréning, Piliscsaba. /Pogácsás Anett/ 

- 2013. április 24-26. International conference of PhD students and young researchers. Vilnius University Faculty of Law, Vilnius. /Suri Noémi/

- 2013. május 14-20. Kutatás. University of Groningen, Notarial Institute, Groningen. /Suri Noémi/ 

- 2013. november 19-25. Kutatás. Swiss Institute of Comparative Law, Lausanne. /Suri Noémi/

- 2013. november 28 - december 1. Consumer Protection. The Centre for Comparative Law of the Charles University Law Faculty, Prága. /Suri Noémi/

- 2014. január 21 - február 2. Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg. /Suri Noémi/

- 2014. március 20-27. European University Institute, Firenze. /Suri Noémi/

- 2014. május 22-30. Universität Wien, Bécs. /Suri Noémi/

x