Római jog:

 

A "Római jog" című tanegység követelményrendszere. 

A "Római jog 2" című tanegység előadásainak tematikája (NAPPALI TAGOZAT)

A "Római jog 2" című tanegység előadásainak tematikája (LEVELEZŐ TAGOZAT)

A felkészüléshez használható szakirodalom - NAPPALI TAGOZAT

 

Az egyes gyakorlati kurzusok követelményrendszerét a kurzust vezető oktató teszi közzé

A gyakorlatok időbeosztása - Dr. Erdődy János KEDDI csoportjai részére. 

A gyakorlatok időbeosztása - Dr. Erdődy János SZERDAI csoportjai részére. 

Jogesetek a gyakorlatokra (Dr. Erdődy János csoportjai részére)

 

Értékrend és pluralizmus (őszi félév)

Értékrend

Pápai beszéd

Vasadi Éva: Az élethez és az emberi méltósághoz való jog az alkotmánybíróság döntéseiben. In: IAS V. 2009/2. 93–102.

El Beheiri Nadja: A házasság helye a római res publica kiépítésében. In: IAS IV. 2008/3. 31–37.

 

The Theory and Institutes of Roman Law from a Historical Aspect (őszi félév)

Syllabus (Sept. 11, 2023)

 

Bevezetés a római jogi gondolkodásba

Tematika

Handout

 

Bevezetés a római dologi jogba

Tematika

Jegyzet

 

Római jogi repetitórium I (LEVELEZŐ TAGOZAT). (őszi félév)

Tematika

 

Római jogi repetitórium II (LEVELEZŐ TAGOZAT). 

Tematika

 

A XII táblás törvénytől Werbőczyig (őszi félév)

Tematika 

 

Fejezetek a római öröklési jog és kötelmi jog köréből forrásszemelvények alapján

Tematika

 

 

Az előadások anyagának megnyitásához WinZIP vagy WinRAR szükséges.