Nemzetközi Igazgatás szak

 

Oktatott tantárgyak:

 

Munkajog 

A tárgy oktatója: Dr. Kártyás Gábor

kredit
4
félév: 
3
óratípus:előadás
óraszám:
N:3, L:12
előhallgatás:
--
számonkérés:kollokvium

 

A tantárgy tartalma:

A munkajog általában: a magyar munkajog; jogforrások; a magyar munkajog általános szabályai. A magyar egyéni munkajog szabályai, különösen a munkaviszony létesítése, a munkaidő-pihenőidő, a munkabér, a felelősségi szabályok, különös szabályok, a munkaügyi jogviták rendje. A magyar kollektív munkajog szabályai, különösen a szakszervezetekre, a munkáltatói érdekképviseleti szervezetekre, a kollektív szerződésre és az üzemi tanácsokra vonatkozó rendelkezések.

Tananyag:

 Munkajogi alapismeretek. Budapest, Eötvös Kiadó, 2016.

 Tematika

 

 

Közszolgálatijog ( magyar, angol)

A tárgy oktatója: Dr. Kártyás Gábor

kredit
4
félév: 
4
óratípus:
előadás
óraszám:
N:2, L:12
előhallgatás:
Munkajog*
számonkérés:
kollokvium

 

* Az előhallgatási kötelezettség a 2013/14-es tanévtől belépő hallgatókra vonatkozik.

A tantárgy tartalma:

A kurzus a civil közszolgálat munkajogát mutatja be, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek elemzésével. A közszolgálati munkajog sajátosságainak áttekintése után megismerkedünk a jogviszony létesítésére, módosítására és megszüntetésére vonatkozó szabályokkal. Részletesen elemezzük az előmenetel, az illetményrendszer és a felelősség szabályozását. A kurzus végén kitekintünk a kollektív jogok és a közszolgálati jogviták legfontosabb kérdéseire is. A hallgatók így átfogó képet kapnak a közigazgatás személyi állományára vonatkozó előírások rendszeréről.

Tananyag:

Az előadás anyaga.

Bevezetés a közszolgálati munkajogba Eötvös Kiadó, 2015.

 

 "Állami tisztviselők - tananyag-kiegészítés".

- Ajánlott irodalom

 

 

 

A munka és közszolgálati jog közösségi sajátosságai

A tantárgy oktatója: Dr. Kártyás Gábor

kredit:
4
félév:
3
óratípus:
előadás
óraszám:
N:3, L:12
előhallgatás:
-----
számonkérés:
kollokvium

 

A tantárgy tartalma:

Bevezetés, alapfogalmak, a munkajog története. A munkajog általános elvei és szabályai. Egyéni munkajog (a munkaszerződés, a munkaszerződés módosítása, a munkaviszony megszüntetése, a munkavégzés szabályai, a munkaidő és a pihenőidők, a munkabér, fegyelmi és kártérítési felelősség) Kollektív munkajog (a szakszervezetek, kollektív szerződések, üzemi tanácsok, sztrájk, kizárás szabályai). Munkaügyi eljárás.

Tananyag:

Ferencz – Göndör –Gyulavári – Kártyás: Munkajogi alapismeretek. Budapest, Eötvös Kiadó, 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

x