Évfolyamdolgozatok

Az alábbiakban az évfolyamdolgozatok témaválasztását megkönnyítendő ajánlunk néhány témakört. Ezeken kívül, a témavezetővel egyeztetve, más kérdések is feldolgozhatóak. A kiválasztott témát érdemes már a tárgyfelvétel előtt egyeztetni a majdani témavezetővel, ezáltal egy előezetesen rosszul felmért téma-konzulens párosítás kényelmetlen következményei elkerülhetőek.

Formai (formázási) követelményeket illetően a kari szabályzatban foglaltak irányadóak. Az évfolyamdolgozat műfaját tekitnve esszé, szakmai cikk, a tudományos igényű vélemény-nyilvánítás eszköze, vagyis a szerző véleménye valószínűleg nem önmagában áll, hanem az elsődleges forrásokat, és mások véleményét feldolgozó hosszabb kutatási időszak alatt alakul ki. A forrásokat a forrásjegyzékben külön is fel kell tüntetni, a törzsszöveget kisérő lábjegyzeteknek pedig (lehetőség szerint a forrásjegyzékre épülve) következetesen és visszakereshetően kell megadni minden, más szerzőktől átvett gondolat forrását. (Idézet alatt tehát nem csak szó szerinti, idézőjellel jelzett idézetek értendők.) A források kezelése e szempontok betartásával is szerzőnként eltérő lehet, az egyéni ízlés és a téma sokféle megoldást indokolttá tehet. E tekintetben is érdemes konzultálnia témavezetőjével, lehetőleg még az érdemi kutatómunka megkezdése előtt.

 

Érdeklődését köszönve, várjuk szeretettel leendő évfolyamdolgozat-szerzőként!

 

Ajánlott témakörök

A magyar nemzetközi jogi doktrína a rendszerváltozás tükrében

A nemzetközi jog és a belső jog viszonya, különös tekintettel a magyar alkotmánybírósági gyakorlatra

A Biztonsági Tanács határozatainak érvényesíthetősége a magyar belső jogban

Az Emberi Jogok Európai Egyezményének egyes kérdései, a strasbourgi ítélkezési gyakorlat fényében

A kisebbségek nemzetközi jogi védelmének egyes kérdései

A környezetvédelem nemzetközi joga

A bős-nagymarosi vízlépcső ügyében hozott ítélet és értelmezése a magyar politikai életben

A diplomáciai kiváltságok és mentességek problémái konkrét jogesetek alapján

Az ENSZ kodifikációja a nemzetközi jogi felelősségről

Az ex-jugoszláv területek elkövetett emberiség elleni bűncselekmények nemzetközi törvényszéke

Az ENSZ reformjának esélyei

Az ENSZ fellépései a mai válsághelyzetekben

A humanitárius nemzetközi jogi szabályok és a csecsenföldi konfliktus

Nemzetközi figyelem és belügyekbe való be nem avatkozás

A Pázmány Péter Tudományegyetem ügye a hágai Nemzetközi Bíróság előtt

A Tátrai Tengerszem ügye

A Csáky, Pajzs, Eszterházy ügy a Nemzetközi Bíróság előtt

A légi incidens ügy (USA/Magyarország)

x