Szakdolgozat, diplomamunka

A szakdolgozat illetve diplomamunka elkészítése sok hallgató szemében pusztán legyőzendő akadály, másrészt viszont legalább ugyanannyi végzős számára egy korszak, a "jogi egyetemi tanulmányok" lezárásának szimboluma lehet. Kevesen érzik át ugyanakkor, hogy a most elkészült munka gyakorlatilag legtöbbünk aktív pályafutását végigkíséri, (rosszabb esetben végig kísérti), hiszen azt a Kar évtizedekre archiválja. 

Maga a feladat főbb jegyeiben e sajátosság ellenére sem ismeretlen: aki eddig eljutott, az már egy évfolyamdolgozat elkészítésén biztosan túl van. A téma mérete és a tét nagysága azonban még inkább indokolttá teszi a konzulensi részvételt a munkafolyamatban. A formai és műfaji követelményeket, valamint az előzetes konzultációkat illetően az évfolyamdolgozatokkal kapcsolatban leírtak természetesen a szakdolgozatra nézve is érvényések.

A szakdolgozat lényeges eltérése az évfolyamdolgozathoz képest, hogy a folyamatot egy nyilvános védés zárja le, ahol a szerző amellett, hogy válaszolhat a kritikákra, sütkérezhet a dicséretekben és a dolgozat továbbgondolásához is segítséget kaphat. Hogy leendő munkáját már annak megkezdése előtt könnyebbé tegyük, csakúgy, mint az évfolyamdolgozatok esetében, most is ajánlunk néhány témát. Azonban a szakdolgozatokra különösen igaz, hogy témavezetőjével egyeztetve az alábbiaktól eltérő témák is választhatóak.

Köszönjük, hogy érdeklődésével megkereste Tanszékünket!

Ajánlott témakörök

A magyar nemzetközi jogi doktrína a rendszerváltozás tükrében

A nemzetközi jog és a belső jog viszonya, különös tekintettel a magyar alkotmánybírósági gyakorlatra

A Biztonsági Tanács határozatainak érvényesíthetősége a magyar belső jogban

Búza László elmélete a "programjellegű normákról" és a soft law

Az Emberi Jogok Európai Egyezményének egyes kérdései, a strasbourgi ítélkezési gyakorlat fényében

A kisebbségek nemzetközi jog védelmének egyes kérdéseiA környezetvédelem nemzetközi joga

A bős-nagymarosi vízlépcső ügyében hozott ítélet és értelmezése a magyar politikai életben

A diplomáciai kiváltságok és mentességek problémái konkrét jogesetek alapján

Az ENSZ kodifikációja a nemzetközi jogi felelősségről

Az ex-jugoszláv területeken elkövetett emberiség elleni bűncselekmények nemzetközi tövényszéke

A Nemzetközi Büntetőbíróság perspektívái a római diplomáciai konferencia nyomán

Az ENSZ reformjának esélyeiAz ENSZ fellépései a mai válsághelyzetekben

Az Európa Tanács és a jogállamiság

x