2012. évi eredmények

„Herczegh Géza Nemzetközi Jogi Emlékérem Alapítvány" Kuratóriuma ezúton nyújt tájékoztatást a 2012. évi pályázatok eredményéről

1. A Kuratórium az Emlékérmet és az Ösztöndíjat Dr Kirs Eszternek ítélte oda, Demokratikus átmenet a háborús bűntettek árnyékában c. pályamunkájáért (könyv a korábbi PhD átdolgozásával, ME)

2. A Kuratórium Emlékoklevéllel fejezte ki elismerését az alábbi pályázóknak:

Dr. Ádány Tamás: A legsúlyosabb jogsértések miatti felelősségre vonhatóság nemzetközi jogi tendenciái, különös tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatóságának előfeltételeire

(védett PhD-értekezés, PPKE)

Dr. Csapó Zsuzsanna: Fegyverekkel szemben, fegyverekkel kézben

(könyv a korábbi PhD átdolgozásával, PTE)

Dr. Csatlós Erzsébet: Az Arktisz nemzetközi jogi helyzete

(védett PhD-értekezés, SZTE)

Dr. Hoffmann Tamás: The Challenge of Transnational Armed Conflicts

(védett PhD-értekezés, ELTE)

Dr. Szemesi Sándor: A nemzetközi jog alapintézményei

(tankönyv, DTE)

x