2013. évi eredmények

Herczegh Géza Nemzetközi Jogi Emlékérem Alapítvány" Kuratóriumának tájékozatója

A Kuratórium a benyújtott pályázatok közül Molnár Tamás: „A nemzetközi jogi eredetű normák beépülése a magyar jogrendszerbe" c. pályázatának ítélte oda a Herczegh Géza Nemzetközi Jogi Emlékérmet és Ösztöndíjat.

A Kuratórium a többi benyújtott pályázatból Szalai Anikónak „A fegyveres összeütközések hatása a nemzetközi szerződésekre" c. művéért elismerése jeléül Herczegh Géza Nemzetközi Jogi Emlékoklevelet ítélt oda.

Az emlékérem és az oklevelek átadására 2013. október 16-án került sor, a PPKE-n.

Dr Kovács Péter tszv. egyetemi tanár

(a Kuratórium megbízásából)

Budapest, 2013. október 29.

x