Andrási Dorottya

Andrási Dorottya, PhD egyetemi docens

  • Római Jogi Tanszék

Szakterületek

Jogtörténet, Római jog

Rövid önéletrajz

1993-ban végeztem a Szegedi Tudományegyetemen magyar-latin szakos tanárként, 1995-ben jogászként.1994 óta, a Kar alapítása óta dolgozom a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Római Jogi Tanszékén, előbb tanársegédként majd adjunktusként, 2006 óta docensként.2000-ben tettem szakvizsgát, és ugyanebben az évben szereztem meg a PhD-fokozatot.
1996-ban Római jogból továbbképzést végeztem a római " La Sapienza" Egyetemen.
1997-2002 között vendégtanárként a Zágrábi Tudományegyetemen is tanítottam.

Fogadóórák

Szerda: 11.00-12.30 óra között ill.
előzetes megbeszélés vagy e-mailen történő egyeztetés alapján

Főbb kutatási témák:

- A római késő köztársaság-kor államszervezési és családi alapelvei, a korabeli  állambölcselet természetjogi alapjai M.T. Cicero munkásságában

- jogtörténeti hungarika kutatás

- középkori magyar peregrinációtörténet

- magyar-horvát jogtörténeti kapcsolatok történetéből:

 1. Az 1526 előtti kapcsolatok és közös államiság kérdésköre, valamint a magyar peregrinációtörténet Mohács előtti korszaka a jogforrások tükrében

 2. Fiume jogi helyzetének szabályozása a magyar-horvát közjogi viták tükrében

 

Tagság és részvétel nemzetközi szervezet munkájában:

- Választmányi tagság Magyar Nyelv és kultúra Nemzetközi Társaságában (2002-)

 

Külföldi témavezetés, diákok által elnyert díjak:

Novák Csaba (PPKE JÁK) 2001-2002 OTDK különdíj a Jogtörténeti szekcióban

Fegyveresi Zsolt (Domus Hungarica program, Sapientia EMTE, Kolozsvár)

Konferenciarészvételek és előadások

1995. november 17., SZEGED

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán dr. Bónis György halálának 10.évfordulója alkalmából rendezett konferencián"Az itáliai jogtudó értelmiség helyzete és szerepe a humanizmus időszakában" című előadással.

1996. szeptember 9-14., RÓMA, OLASZORSZÁG

A római szervezőbizottság tagja és meghívott előadó a IV.Nemzetközi Magyar Hungarológiai Kongresszuson a római "La Sapienza" Egyetemen:"I rapporti giuridici tra Italia ed Ungheria nel XII-XIV. secoli"című előadással.

1997. január, RÓMA, OLASZORSZÁG

Szemináriumsorozat meghívott előadóként a római "Istituto Alcide De Gasperi" Intézetben "Magyarország politikai, kulturális és gazdasági intézményrendszere, az uniós csatlakozás feltételei és esélyei" címmel.

1998. március 11-14., POZNAŃ, LENGYELORSZÁG

Meghívott előadó a "Culture of the Time of Transformation II. International Congress " The Cultural Identity of the Central-Eastern Europe 11-14 March 1998."címmel rendezett konferencián. Az előadás címe: "Presence of Hungarian Culture in Croatia as mirrored in translations during the last forty years."

1999. április 29., RÓMA, OLASZORSZÁG

Vendégelőadó a római „La Sapienza" Egyetem Magyar Tanszékén a   "Problemi metodologici dell' insegnamento della cultura ungherese alla Facoltá di Lettere e Filosofia di Zagabria"című előadással.

1999. július 25-30., FRANKFURT, NÉMETORSZÁG

Ösztöndíjas és meghívott előadó a "Max Planck" Jogtörténeti Intézet nyáriszemináriumán "Hungarian Kingdom and Italian legal universities in the 13 th and 14 century" című előadással.

2000. május 5-6., PÉCS

"Jogi kultúra a középkori és humanizmus-kori Magyar Királyság területén : a zágrábi Paulus Hungarus/Dalmata Notabiliája." Az előadás elhangzott a "Hazai Jogtörténészek Találkozóján", 2000. május 5-én, Pécsett.

2000. május 26-28., PÉCS

"Az 1699-es karlócai béke értékelése és jelentősége a jelenkori horvát történetírásban."Az előadás elhangzott a pécsi Belga Központ szervezésében 2000. május 26-28. között rendezett "V. Károly és Közép-Európa" című konferencián.

2001. augusztus 4-11., JYVÄSKYLÄ, FINNORSZÁG

Az V. Nemzetközi Magyar Hungarológiai Kongresszus előadója Hungarus és Not"Középkori jogforrásaink történetéből: Paulus Hungarus Notabiliája" címmel.

2002.  október 15-18. ZAGREB,-BIOGRAD NA MORU-ZADAR, HORVÁTORSZÁG

A magyar-horvát kapcsolatok 900-ik évfordulója alkalmából rendezett konferencián előadó  "Hajnik Imre és a magyar bírósági szervezet az Árpádok és a vegyesházi királyok időszakában" c. monográfiájának forrástörténeti jelentőségéről, valamint a horvát fordítás terminológiai kérdéseiről.

2003. október 3-4., RIJEKA, HORVÁTORSZÁG

"Ispreplitanje kulturno-povijesne uloge i pravnog stanja Rijeke na prijelazu iz XIX u XX stoljeće" in.: Rijeka i mađarska kultura (Međunarodni znanstveni skup: Rijeka (Fiume) és a magyar kultúra, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Državni arhiv u Rijeci, Rijeka, 2004.

2004.  szeptember 29-1., PULA, HORVÁTORSZÁG

"Pravna I politicka intedracija Ugarske I Hrvatske u srednjem vjeku" című előadással a Horvát Történészek második kongresszusán, a Jogtörténeti szekcióban.

2009.  július 24. , POMÁZ

"A magyar-horvát kulturális kapcsolatok múltja és jelene" címmel előadás a Magyar Vár Alapítvány meghívására.

2010.  március 24., BUDAPEST (PPKE JÁK)

"Pázmány Péter: a hit és az oktatás összekapcsolódása" címmel előadás Jubileumi konferencia Pázmány Péter egyetemalapításának 375. évfordulóján a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán rendezett jubiluemi konferencián.

2010. június 10. BUDAPEST

A Jogi Fórum meghívott előadója " A fogalmi gondolkodás alapjai a polgári jogban" című előadással.

2011.  augusztus 22-27. KOLOZSVÁR

Előadás a magyar-horvát kapcsolattörténeti kutatásokról a VII.Nemzetközi Magyar Hungarológiai konferencián, Kolozsváron.

2013. szeptember 19-20. DEBRECEN

"Veluti erga deum religio: parentibus et patriae pareamus" - a törvények szellemisége és természete Cicero de legibusában" címmel előadás a római jogászok "Universitas 'unius rei' konferenciáján a Debreceni Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Jogtörténeti Tanszékének szervezésében.

2014.  március 7. SZEGED

"A Fiuméra vonatkozó autonómia terjedelme és intézményei az 1868-as kiegyezést követő években (1868-1883)", VIKEK (=Virtuális Intézet Közép- Európa kutatására Intézet) meghívására a VI. Többnemzetiségű államok keletkezése és felbomlására Európában című konferencián.

2014. május 22. BUDAPEST, ELTE

"Érveléstechnika vagy filozófia? Iurisprudentia a ius in praxi szolgálatában Cicero De legibusában" címmel a Magyar Ókortudományi Konferncián(MÓK).

2014. október 3. PÉCS,PTE

"Fiume közigazgatási berendezkedése a dualizmus első éveiben a századfordulóig" címmel Pécsett rendezett IX. Magyar Politikai Földrajzi Konferencián, a PPTE TTK Földrajzi Intézet szervezésében.

2014. október 17. KAPOSVÁR, KE

" A rijecka provisoria az újabb horvát jogi és historiográfiai szairodalomban" előadás a VIII. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl- nemzetközi tudományos konferencián.

2014. november 19. BUDAPEST, PPKE JÁK

"Werbőczy Triapartitumának horvát recepciója" címmel előadás a PPKE JÁK-on rendezett, a Hármaskönyv 500. évfordulóján című tudományos tanácskozáson.

2014. november 28. SZED, SZTE

"Werbőczy Tripartitumának hatása a horvát jogfejlődésre" címmel előadás. Három szegedii jogtörténész. Tudományos emlékülés Bónis György(1914-1985) születésének 100., Both Ödön (1924-1964)születésének 90., és Iványi béla8 1878-1964) halálának 50. évfordulóján.

2015. március 20. ZÁGRÁB, HORVÁTORSZÁG

"Werbőczy István Tripartitumának hatása a horvát jogfejlődésre és modern-kori jogi oktatásra" címmel előadás a Zágrábi Hungarológia 20. évfordulója alkalmából a Zágrábi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán rendezett interdiszciplináris szakmai konferencián.

2015. október 12. BUDAPEST, PPKE JÁK

"A ius commune fogalma Zlinszky János felfogásában" címmel előadás a Zlinszky János emlékére rendezett kari emlékülésen.

2015. október 16. KAPOSVÁR, KE

"Egyetemi tantárgyi reformok és magyar hatások a horvát jogi oktatásban a 1920-század fordulóján" címmel elhangzott előadás a IX.Régiók  Kárpát.medencén innen és túl nemzetközi tudományos konferencián.

2016. április 21. KAPOSVÁR, KE

"A Tripartitum horvát adaptációjának Ivanus Pergosic Decretumának szlavóniai protestáns vonatkozásai "címmel meghívott előadó a Reformáció művelődéstörténeti és művészeti öröksége címmel rendezett konferencián.

2016. augusztus 27. PÉCS, PTE

"Magyar hatások a kegyezéstől a horvát jogi oktatásban-magánjogi kodifikációs törekvések" címmel előadó a VIII. Nemzetközi Hungarológiai kongresszus programjában, a Magyar-horvát kapcsolatok. Politika és kultúra szekcióban.

Az alábbi listát külső forrásból ágyaztuk be az oldalba. Az itt megjelenített tartalom és a megjelenítés teljes egészében független a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől, a Magyar Tudományos Művek Tárából származik.
x