Balogh Dorka

Balogh Dorka, PhD nyelvtanár

  • Idegen Nyelvi Lektorátus

Cím1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.

Szobaszám360

Telefonszám+36-1-429-7200 /324

E-mail címbalogh.dorka@jak.ppke.hu

Rövid önéletrajz

Balogh Dorka magyar és angol szakos tanári diplomáját az ELTE Bölcsészkarán, doktori fokozatát az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájának Fordítástudományi programjában szerezte meg, emellett Fordító és tolmács szakképesítéssel rendelkezik. Kutatási területe a jogi szakfordítás. Jogi, közigazgatási és EU-s szaknyelvet, írásbeli jogi kommunikációt oktat, jogi szaknyelvi vizsgafelkészítő tréningeket tart. A Jogi szakfordító szakjogász képzés szakfelelőse, a Jog és nyelv kutatócsoport vezetője.

Fogadóórák

kedd 15.30-16.30
szerda 13.00-14.00

ANGOL NYELVŰ ELŐADÁSOK:

Balogh Dorka: Teaching Legal Contents and Terminology in Foreign Languages. 2013. május 17-19, 1st International Conference on Teaching English for Specific Purposes, Nis, Serbia

Balogh Dorka: The Role of Genres and Text Selection in Legal Translator Training.’Language and Law – Traditions, Trends and Perspectives’. Bialystok, 2017 június 8-9.

Balogh Dorka – Lesznyák Márta: Project work in Legal Translation – First Results of an Empirical Investigation. TRANSLATA III., Innsbruck, 2017. December 7-9. 

Balogh Dorka –Lesznyák Márta: Comparative Analysis of Legal Translations Prepared by Translation Students with and without Legal Qualifications. Transius Conference, Genf, 2018. június 18-20.

MAGYAR NYELVŰ ELŐADÁSOK:

Balogh Dorka: Kapcsolódási pontok a jogi szaknyelvoktatás és szakfordítóképzés között. XII. Fordítástudományi PhD konferencia. ELTE, Budapest, 2015. április 9.

Balogh Dorka – Lesznyák Márta: Projektmunka a jogi szakfordításban. SZOKOE konferencia, Debrecen, 2015. november 20.

Balogh Dorka – Lesznyák Márta: Elkel az LLL. BME Idegen Nyelvi Központ, Szent Jeromos Napi Találkozások 2016. 10.01.    

Balogh Dorka: Jogi szövegtípusok a jogi szakfordítás oktatásában. XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szeged, 2016. november 17.

Balogh Dorka – Lesznyák Márta: Projektmódszer a fordítás tanításában. XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szeged, 2016. november 17.

Balogh Dorka: Műfajok és feladattípusok a jogi szakfordítóképzésen. Fordításoktatás – szakmai nap. KRE, Budapest, 2017. február 10.

Balogh Dorka – Lesznyák Márta: Fordító- és tolmács mesterképzésben, valamint jogi szakfordító-képzésben résztvevő hallgatók fordításainak összehasonlító elemzése. XXVI. MANYE kongresszus, 2017 aug. 30.-szept.1.

Balogh Dorka – Lesznyák Márta: Jogi szakfordítások pedagógiai/kutatási célú értékelése: egy értékelési rendszer kidolgozásának dilemmái és tapasztalatai. BME-TFK Őszi fordítói-módszertani konferencia, Budapest, 2017. szeptember 29-30.

Balogh Dorka: Egy csoportos fordítás tapasztalatai. Jog és nyelv kutatócsoport ’Újrafordítás’ műhelykonferenciája. Budapest 2017. dec. 15.

Balogh Dorka: Alanyi szerkezetek a magyar jogi nyelvben. A jogi nyelv érthetősége és a joghoz való hozzáférés, OTKA-112172 kutatási zárókonferencia. Miskolci Akadémiai Bizottság 2018. május 25.

Az alábbi listát külső forrásból ágyaztuk be az oldalba. Az itt megjelenített tartalom és a megjelenítés teljes egészében független a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől, a Magyar Tudományos Művek Tárából származik.
x