Bándi Gyula

Bándi Gyula, D.Sc. egyetemi tanár

  • Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék

Cím1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.

Szobaszám339

Telefonszám+36-1-429-7200 / 289

E-mail címbandi.gyula@jak.ppke.hu

Szakterületek

Környezet(védelmi) jog, Közigazgatási jog

Rövid önéletrajz

A környezetjog oktatásának és kutatásának művelője több mint három évtizede. Megalapította a környezetjogi szakjogászképzést. Ennek keretében a kilencvenes évek közepétől nagy figyelmet fordít az EU környezetjog hazai hatásának és érvényesülése rendszerének feltárására. Az EU környezetjog Jean Monnet professzora, Jean Monnet Centre of Excellence létrehozója és igazgatója. A témakör oktatás és kutatása kapcsán kifejtett tevékenységéért Pázmány Péter Felsőoktatási Díjban részesült.
Több mint 200 publikációja

Fogadóórák

csütörtök 13-14.30 óra

SZAKMAI ÉLATRAJZ

Név:                                        Dr. BÁNDI Gyula

Születési hely és idő:             Budapest, 1955. július 14.

Képzettség:

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam -és Jogtudományi Kar - 1978, diploma, "az állam és jogtudományok doktora", summa cum laude minősítéssel;Magyar Tudományos Akadémia, Tudományos Minősítő Bizottság - 1990, az állam- és jogtudományok kandidátusa;Eötvös Loránd Tudományegyetem, Egyetemi Habilitációs Bizottság - 1998, "habilitált doktor" cím az Állam-és Jogtudomány tudományágban. 2014: az MTA doktora

Nyelvtudás: angol nyelvből állami középfokú nyelvvizsga - előadási és tanulmányírási szint, francia nyelvből olvasási szint

Szakmai testületi tagság:

-          Magyar Tudományos Akadémia Elnöki Környezettudományi Bizottság, tag 1994 - 2000, illetve 2014-

-          MTA Közigazgatástudományi Bizottság, tag 1992-2010

-          Környezeti Management és Jog Egyesület, elnök 1992-2012, 2012 óta örökös tiszteletbeli elnök

-          International Council of Environmental Law, tag 1991 óta

-          IUCN Commission of Environmental Law, tag 1991 óta

-          az UNEP Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke 2000 óta

-          az Európai Jog c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, 2001 óta

-          a 'Környezetvédelem' c. folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke 2002 – 2007 között, tagja 2009-től

-          a Magyar Jogász Egylet Környezetvédelmi Jogi Bizottságának elnöke 2003 – 2007 között

-          a Magyar Bioetikai Társaság alelnöke 2003 óta, elnöke 2005-2013

-          a Magyar Jogász Egylet Tudományos és Oktatási Bizottságának elnöke, 2004-2010, Tudományos Bizottságának elnöke 2010 -

-          PPKE JÁK mellett működő Lósy Imre Alapítvány a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karáért Kuratóriumának elnöke

-          PPKE JÁK Kari Habilitációs Bizottság elnöke 2002-2003, illetve 2010-2013 között

-          MTA Állam-és Jogtudományi Bizottság, tag 2011 –

-          az Országos Környezetvédelmi Tanács MTA elnöke által delegált tagja 2011-től, elnöke 2014-2016

-          Kisebbségi Jogvédő Alapítvány kuratóriumának alelnöke

-          Acta Humana emberi jogi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja 2013-

Szakmai elismerések:

Pázmány Péter Felsőoktatási Díj (Pro Renovanda Culturae Közalapítvány), 2005Szalay László Emlékérem (MJE) 2005Pázmány Péter Emlékérem (PPKE JÁK), 2007Az EU Környezetjog Jean Monnet Professzora, 2006-tól (EU Bizottság)Igazgató, Jean Monnet Centre of Excellence (2010 óta)Pázmány Péter Plakett (PPKE JÁK) 2010, Iustitia Regnorum Fundamentum Díj - ombudsmani díj (2013)

Jelenlegi beosztás:

  • tanszékvezető egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog-és Államtudományi Kar, Környezetjog és Versenyjog Tanszék
  • c. egyetemi tanár, ELTE ÁJK,
  • egyéni ügyvéd

Szakmai életrajz

2010-től a Jean Monnet Centre of Excellence igazgatója, EU környezetjog

2006-tól az Európai Környezetjog Jean Monnet professzora

2003-2007. között dékán, PPKE JÁK

1998. szeptember – folyamatos: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Kar, tanszékvezető egyetemi tanár - a környezetvédelmi jog, mint főtantárgy oktatásának megszervezése és oktatása

1997. februártól – 2010. augusztus: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, részmunkaidős egyetemi docens, 2001-től egyetemi tanár - környezetvédelmi jog oktatása nappali tagozaton

1995. júliustól - – folyamatos: Budapesti Ügyvédi Kamara (egyéni ügyvéd) környezetvédelmi jogi specializációval

1992. júliustól 1998. januárig, Európai Rektori Konferencia (Genf), COPERNICUS Környezetvédelmi Jogi Nyári Egyetem Program, Tudományos igazgató - Nyári egyetemek szervezése

1992 decembertől – folyamatos: Környezeti Management és Jog Egyesület elnöke

1990 áprilistól – folyamatos:     „Eötvös Loránd" Tudományegyetem, Állam-és Jogtudományi kar, egyetemi docens, majd 1999. július 1-től egyetemi tanár, 2003. őszétől 2012. augusztusig részmunkaidős egyetemi tanár

Szakmai és oktatói tapasztalatok (az A. pontban leírtakon kívül):

1992. szeptembertől folyamatosan ELTE Jogi Továbbképző Intézet a környezetvédelmi szakjogászképzés managere és előadója. Ugyanez a PPKE JÁK Deák Ferenc Továbbképző Intézetében 2000. óta

1979 óta folyamatosan Agrártudományi Egyetem Gödöllő (most Szent István Egyetem), Budapesti Műszaki Egyetem, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Államigazgatási Főiskola, ELTE Természettudományi Kar, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Bajai Vízügyi Főiskola, ELTE Jogi Továbbképző Intézet, illetve PPKE JÁK Deák Ferenc Továbbképző Intézet jogi szakokleveles képzés (a felsorolt intézményekben az oktatás nem folyamatosan történik, hanem igény szerint, tehát változó a tényleges elfoglaltság) előadó

Legfontosabb szakirányú projektek példái (nemzetközi):

Idő:                       2008. június – 2009. december

Hely:                     Budapest/Ankara

Munkáltató:          Regionális Környezetvédelmi Központ

Beosztás:               vezető környezetjogi szakértő

Leírás:                  Monitoring transposition and implementation of the EU environmental acquis (EUROPEAID/124644/D/SER/Multi-22020701/2007/480991/MAR/E3)

Idő:                       2004. október – 2007. május

Hely:                     Belgrád

Munkáltató:          CEEN Consulting GmbH - DHV Water

Beosztás:               vezető környezetjogi szakértő

Leírás:                  EC Phare Contract "Environmental Capacity Building Programme 2003 in the Republic of Serbia," Ref.: EuropeAid/114761/D/SV/YU, Serbia and Montenegro Monitoring

Idő:                       2004. szeptember – 2005. szeptember

Hely:                     Skopje

Munkáltató:          CEEN Consulting GmbH - DHV Water

Beosztás:               környezetjogi szakértő

Leírás:                  National Solid Waste Management Plan and Feasibility Studies" in Macedonia, European Agency for Reconstrution project (P110602/L/WD/CB/7E).

Idő:                       2004. szeptember – 2005. szeptember

Hely:                     Belgrád

Munkáltató:          DHV Water

Beosztás:               vezető környezetjogi szakértő

Leírás:                  EC Phare Contract "Environmental Capacity Building Programme 2003 in the Republic of Serbia," Ref.: EuropeAid/114761/D/SV/YU.

Idő:                       2004. szeptember – 2004. december

Hely:                     Budapest – Belgrád

Munkáltató:          DHV Water (World Bank)

Beosztás:               vezető környezetjogi szakértő

Leírás:                  Municipal Solid Waste Management project in the Citiy of Belgrade

Publikációk: l. www.mtmt.hu

2014. július hó

dr. Bándi Gyula

Felsőfokú képzésben való részvétel

a) Graduális képzésben szakvezető:

- Környezetvédelmi szakjogász-képzés alapítója az ELTE Jogi Továbbképző Intézetben, 1992-ben, azóta is szakfelelős (ez a képzés volt alapja minden további környezetvédelmi szakjogászképzésnek)

- Környezetvédelmi szakjogász-képzés szakfelelőse, PPKE JÁK Deák Ferenc Intézet, 2002 óta

b) Doktori Iskola törzstagja (vezetője):

2002-től a PPKE JÁK Doktori Iskola törzstagja

c) PhD hallgatóinak száma, akiknek témavezetője volt, vagy jelenleg is az:

Jelenleg témavezető, aktív hallgatók:

ELTE ÁJK Doktori Iskola:            Gosztonyi Ádám, Teszár László,PPKE JÁK Doktori Iskola:           Csapó Orsolya, Holovács Gabriella, Kovács-Végh Luca, Lovas András, Stágel Bence, Szilágyi Szilvia, Tahyné Kovács Ágnes, Wirth Irén

d) Vezetésével PhD/kandidátusi fokozatot szerzett hallgatók

Gellérthegyi István                   2005                ELTE ÁJK

Pump Judit                              2012                ELTE ÁJK

e.) Vezetésével OTDK, Kozma pályázaton helyezést elért hallgatók

Előadások, nemzetközi konferencián:

-         Environmental Advisory Council of the President of the EBRD, First Annual Meeting of the Board of Governors, Budapest 13-14, April, 1992

előadás: a régió környezetjogi fejlődésének összegzése

-         1993, Third International Conference on Environmental Enforcement Conference Proceedings, Volume I, April 25-28, 1994 Oaxaca, Mexico, előadás: Some Methodological Aspects of Designing Regulations and Setting Priorities in Economics Under Transition

-         1994. szeptember 15-16: Steirisches Juristenforum, „Umweltrecth unter besonderer Berücksichtigung des Umwelthaftungsrechts", Schloss Retzhof bei Leibniz (Graz)

előadás: Environmental liability in Hungary

-         1995, European Council on Managing the Environment, The Conference Board Europe, Budapest, 1995. april 26-27, előadás: Hungarian Environmental Law

-         1995 Oslo, ARENA conference on European harmonisation issues

Előadás: magyar jogharmonizáció

-         1996, international seminar on „EU Directives and Environmental Law" of the Tempus-Phare Structural JEP, 13-14 May, Prague, előadás: „Curriculum Development in Environmental Law"

-         April 1996   Fourth International Conference on Environmental Compliance and Enforcement, Chiang Mai, Thailand,

előadás: self-regulatory and financial instruments

-         1996, International Environmental Conference on Codifying Rio Principles in National Legislation, The Peace Palace in The Hague, 1996. május 22-24, VROM, Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment

-         1996, AMBIFORUM, Seminar "Instruments for sustainable environmental policy Lisbon, 1996. június 17-19, Előadások: Self-regulation of potential polluters  + Economic and financial instruments in environmental protection

-         1996 Firenze, European University Institute. Working Group on Environmental Studies, Florence, worshkop: Deregulation and the Environment 1996. május 9-11., előadás: Deregulation as an environmental policy instrument in Hungary

-         1996, ELTE EU Dokumentációs és Kutatási Központ, ECSA Hungary, Collegium Budapest konferencia: Az EU integrációs folyamat jelenlegi helyzete – Az Unió kibővítése és intézményi reformok, Budapest, 1996. november 6-10., Előadás: Beyond the internal market – EU policies in envionment

-         1997, „Governance and European Integration", Rotterdam 29-30 May, előadás: Approximation of Environmental Legislation and Policy:

-         1997, GLOBE Conference on „Environmental Approximation in Central and Eastern Europe", The Hague, June 5-6, 1997, előadás: „Changing environmental laws in CEE: What is to be done ?"

-         1997, Environment and the Accession of Central European and Baltic States to the EU" to be held at the Wageningen Agricultural University, June 5, 1997., előadás: „Approximation of Environmental Legislation and Policy: a one-way road".

-         1997, Európai Parlamentek Környezetvédelmi Bizottságainak Környezet-és Ipari Biztonsági Konferenciák Budapest, 1997. október 2-4., előadás: Az ipari balesetek elleni védelem és az EU jogharmonizáció

-         1998, Europe between Integration and Exclusion. The Europeanization of Politics and Policies as Change and Challange, AUPSA Conference, 1998, juni 5-7, Wien, Előadás: Eastward Enlargement: Implication fot the Environmental Policy of the EU and the New Member States

-         1998, International Conference on the Implications of the Enlargement of the European Union on the occasion of the 15th anniversary of István Bibó College of Law, előadás:

-         1998, Magyar Kémikusok Egyesület, ETECI'98: Az EU csatlakozás környezetvédelmi feladatai, nemzetközi konferencia, 1998. május 4-6 Budapest, előadás: Az integrráció egyes jogalkotási feladatai

-         1998, Magyar Bioetikai Társaság 8. nemzetközi konferenciája, 1998. június 22-24, Bioetika múltja, jelene és jövője, előadás: Etika és környezeti jog

-         1998, The role of universities for sustainable development - International COPERNICUS Conference (Európai Egyetemi Szövetség), 1998. szeptember 10-11. Utrecht, előadás a COPERNICUS Környezetvédelmi Jogi Nyári Egyetemekről

-         1999, Nemzetközi Ügyvédi Kamara (International Bar Association) konferenciája: "Az EU Keletre tart", 1999. május Prága – előadás hazai témában

-         1999, IBA 8th Annual Seminar: Waste Regulation in Eastern and Western Europe, Budapest, 1999, május 6-8, előadás: The Development of European Waste Regulation and its Impact on Central and Eastern European Countries

-         2000, Europa-Kolleg Hamburg, Universität Hamburg, Colloquy on European water legislation, 26/27., előadás: Water legislation in Hungary

-         2001, január 13-14, Bréma, Európai Környezetjogi Intézet: Európai Környezetvédelmi Jogi Fórum (Avosetta lett később) alakuló ülése. Két előadás: a környezethez való jog állapota hazánkban, illetve a legutóbbi évek környezetvédelmi jogi fejlődése

-         2001, Magyar Bioetikai Társaság XII. nemzetközi konferencia: Magatartás-Környezet-Mentálhiginéne – A családért, 2001. szeptember 17-18, Budapest, előadás: Mit tehet az egyén, a család a környezetjogban

-         2002, Környezetvédelem az EU csatlakozás tükrében, III. Nemzetközi Környezetvédelmi Konferencia és Társadalmi Fórum Dunaújváros, 2002. június 7., előadás:  A környezetvédelmi jogközelítés nehézségei és a közigazgatási szerepek

-         2003, Brüsszel, Environmental Crime in Europe, Rules of Sanctions, 27 november 2003 előadás: Environmental crime legislation in Hungary

-         2004, 30 Years of EC Environmental Law, Symposion in honour of Ludwig Krämer, convened by Avosetta Group, Bremen, September 24 and 25, 2004, előadás: EC environmental law and future accession states

-         2004,  NATO Catastrophy Defence Conference, Gödöllö, 2004. április 4-7, Szent István Egyetem, US Embassy, Nato Office, etc., előadás: Industrial hazards – environmental protection

-         2005, CELS Lunchtime Seminar, 2005. november 30. Cambridge University, Előadás: "Implementation of EU Environmental Law in Hungary"

-         2007, III. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, 2007. március 29 - 30. Kolozsvár, Előadás: Hulladék, mint környezetszennyező és szabályozása az Európai Unióban

-         2007, Funchal (Madeira), 17 Septembre, CONFERÊNCIA: Património Material e Imaterial Factor de Desenvolvimento Sustentável, előadás: Richness of traditions – environmental traditions

-         2008, IV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, Debrecen, 2008. március 28-29, Előadás: Traditions and environmental law

-         2011, International Conference „Implementation and Enforcement of EU Environmental Law in Visegrad Countries" 6.-8. April, 2011, Palacký University in Olomouc, Law Faculty, előadás: Hungarian Experience with the EU Waste Law

-         2011, Facing the Effects of Financial Crisis, Environmental and Terrorist Disaster, Central European University Executive Seminars, 2011. október 12., előadás: Recent Environmental Disaster in Hungary: Legal Issues and Possible Solutions

-         2012, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Gazdaság- és Humántudományok Kar Csíkszereda, Vállalkozói és gazdasági trendek a Kárpát-medencében, Csíkszereda, 2012. április 20-22., előadás: Fenntarthatóság és jog

-         2012 Rule of Law for Nature, Oslo, 9-11 May 2012, University of Oslo, Faculty of Law, Session chair: future generations

-         2012, Sustainability 2012: Regional Aspects, International, Interdisciplinary Sustainability Forum in the 10th Year of Scientific Cooperation on Sustainability between FIT and European Researchers from BUTE, KIT and EKC, 7-9 June, 2012, Eszterházy Károly College, Eger, előadás (közösen HORVÁTH Györggyel): Optimal Levels of Environmental Administration in the European Union

-         2012, La participation du public à l'élaboration des textes règlementaires nationaux en matière d'environnement, 1er  Octobre 2012, Paris, Senate, Centre International de Droit Comparé de l'Environnement, előadás: Regulatory public participation in Hungary

-         2013, január 9, Hága, T.M.C. Asser Institut, előadás : Principles of EU environmental law in primary legislation

Az alábbi listát külső forrásból ágyaztuk be az oldalba. Az itt megjelenített tartalom és a megjelenítés teljes egészében független a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől, a Magyar Tudományos Művek Tárából származik.
x