Benjáminné dr.Szigeti Magdolna

Benjáminné dr.Szigeti Magdolna, PhD egyetemi docens

  • Jogtörténeti Tanszék

Szakterületek

Egyetemes jogtörténet

Rövid önéletrajz

Tudományos fokozatai:
• PhD (2007), a fokozatszerzés alapjául szolgáló értekezés témája: A második világháború utáni német alkotmányjogi fejlődés

Nyelvismeret: német

Kutatási témák: német alkotmányjog, magyar alkotmányjog 1945 után.

Tagság tudományos szakmai szervezetekben: ICHRPI (International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions).

Fogadóórák

Péntek: 13.00-15.00

NÉV: Benjáminné dr. Szigeti Magdolna

SZÜLETÉSI ÉV: 1956

TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS ELŐREMENETEL:

1979-1984: ELTE BTK,

1989-1994: ELTE ÁJK

2007 doktori (PhD) fokozat megszerzése ( a fokozatszerzés alapjául szolgáló értekezés témája: A második világháború utáni német alkotmányjogi fejlődés)

 

MUNKAKÖRI BESOROLÁS (PPKE):

egyetemi docens

 A PPKE-n BETÖLTÖTT TISZTSÉGEK:

2006. július 1. - 2010. július 1-ig tanulmányi dékánhelyettes

2012. szeptember 1. -2013. szeptember 1-ig Diákjóléti Bizottság elnöke

2010-2013 Habilitációs Bizottságban tag

KÜLFÖLDI ÉS IDEGEN TANNYELVŰ HAZAI EGYETEMEK VENDÉGTANÁRI MEGHÍVÁSAI:

Károly Egyetem [Prága] Bölcsészettudományi Kar (Történelem Intézet): "Die ungarische Verfassungslage in dem sozialistischen Ungarn" ["Magyar alkotmányjogi helyzet a szocialista Magyarországon"] 4 órás szeminárium. (2013. április 29-30.)

KÜLFÖLDI TUDOMÁNYOS SZERVEZETBEN TAGSÁG:

 ICHRPI (International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions).

KUTATÁSI TERÜLETEK:

- 1945 utáni német  alkotmányfejlődés

- 1945 utáni magyar alkotmányfejlődés

- 19. századi magánjogi fejlődés, különös tekintettel az osztrák hatásra

- német büntetőjogtörténet a 16. századtól

KONFERENCIASZERVEZÉSEK (NEMZETKÖZI KONFERENCIÁK):

- Rendezvény: 52th Conference of the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions

Ideje: 2002. augusztus 28-31.

Helye: Győr Széchenyi Egyetem/Budapest, Parlament

- Rendezvény: Közjó- jóléti állam- jó állam

ideje: 2012. november 12-13.

Helye: Győr Széchenyi Egyetem

közös szervezésben a győri Széchenyi Egyetemmel

Idegennyelvű konferenciák:

 Das duale Mediensystem in Ungarn (A duális mediarendszer Magyarországon)

Ideje: 2001. szeptember 5-8.

Helye: Graz, Egyetem

Rendezvény: 51th Conference of the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions

 

Glossen zur Geschichte des ungarischen Parlamentarismus (Adalékok a magyar parlamentarizmus történetéhez)

Ideje: 2002. augusztus 28-31.

Helye: Győr Széchenyi Egyetem/Budapest, Parlament

Rendezvény: 52th Conference of the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions

Die Verfassungslage in Ungarn um die Wende 1990 (Magyarország alkotmányjogi helyzete 1990. évi fordulat éve körüli időszakban)

Ideje: 2003. szeptember 3-7.

Helye: Barcelona,

Rendezvény: 53th Conference of the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions

 

Die Rolle des Nationalen Runden Tisches in Ungarn (A nemzeti kerekasztal szerepe Magyarországon)
Ideje: 2004. szeptember 7-10.

Helye: Prága, Egyetem

Rendezvény: 54th Conference of the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions

Die verfassungsrechtlichen Änderungen der politischen Wende in Ungarn (A politikai fordulat alkotmányjogi változásai Magyarországon)

 

Ideje: 2005. szeptember 4-7.

Helye: Jagiellonian University; Kraków

Rendezvény: 56th Conference of the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions

 Die Grundrechte und deren Geltung in dem sozialistischen Ungarn (Az alapjogok és azok érvényesülése a szocialista Magyarországon)

Ideje: 2006. szeptember 5-8.

Helye: Párizs (Assemblée nationale)

Rendezvény: 57th Conference of the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions

 Ungarische Verfassungsgeschichte zwischen 1945-1948 (Magyar alkotmánytörténet 1945-1948 között)

Ideje: 2009. szeptember 1-4

Helye: Lisszabon (Assembleia da República)

Rendezvény: 60th Conference of the International Commission for the History of

Representative and Parliamentary Institutions

 

Die Wirkung des österreichischen ABGB-s in Ungarn (Az osztrák PTK hatása Magyarországon)

Ideje: 2010. november 18-20.

Helye: Pécsi Tudományegyetem ÁJK

Rendezvény: Nemzetközi jogtörténeti együttműködés az egykori Habsburg Birodalom térségében
Institutions of Legal History and their Legal Cultural Historical Background

 

Die Unterrichtspolitik von Kuno Klebelsberg (Klebelsberg Kuno oktatáspolitikája)

Ideje: 2011. szeptember 5-10.

Helye: Palermo-Messina

Rendezvény: 62th Conference of the International Commission for the History of

Representative and Parliamentary Institutions

 

Weimar, der universale Bundesstaat (Weimar, az univerzális szövetségi állam)

Ideje: 2011. november 25-26.

Helye: Budapest [Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar]

Rendezvény: Die bundesstaatlichen Staatsorganizationen

 

Ungarische Verfassungsgeschichte zwischen 1948-1961 (Magyar alkotmánytörténet 1948-1961 között)

Ideje: 2012. szeptember 5-7.

Helye: Cadiz (Spanyolország)

Rendezvény: 63th Conference of the International Commission for the History of

Representative and Parliamentary Institutions

 

Rechtshistorische Beiträge zur Erklärung „Gemeinwohl" (Jogtörténeti adalékok a "jólét" értelmezéséhez)

ideje: 2012. november 12-13.

Helye: Győr, SZE

Rendezvény: Közjó- jóléti állam- jó állam

 

Die Wirkung des ABGB-s auf die ungarische Rechtsentwicklung, sowie auf die Herausbildung der rechtlichen Fachsprache (Az osztrák PTK hatása a magyar jogfejlődésre, különös tekintettel a jogi szaknyelv kialakulására)

ideje: 2013. március 22.

Helye: Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem

Rendezvény: "Rechtssysteme im Donauraum: Vernetzung und Transfer"

 

Verfassungsrechtliche Lage von Ungarn nach dem Tode von Stalin (Magyarország alkotmányos helyzete Sztálin halála után)

Ideje: 2013. szeptember 4-7.

Helye: Dublin (Írország)

Rendezvény: 64th Conference of the International Commission for the History of

Representative and Parliamentary Institutions

   Das Frauenwahlrecht in den Debatten des ungarischen Abgeordnetenhauses zu Beginn des 20. Jahrhunderts (A női választójog a képviselőház vitájának tükrében a 20. század elején)

Ideje: 2014. szeptember 3-6.

Helye: Bécs

Rendezvény 65th Conference of the International Commission for the History of

Representative and Parliamentary Institutions

Die Rolle des Parlaments im Systemwechsel von 1989 in Ungarn

Ideje: 2015. június 30-július 3.

Helye: London

Rendezvény 66th Conference of the International Commission for the History of

Representative and Parliamentary Institutions 1000-2000

Wahlgerichtsbarkeit in Ungarn nach 1848

Ideje: 2015. november 13.
Helye: Pázmány Péter Katolikus Egyetem,

Rendezvény: Staatsgerichtsbarkeit in Vergangenheit und Gegenwart

Demokratische Versuche in Ungarn zw. 1945-48. Die Vertreibung der Ungarndeutschen

Ideje: 2016. május 8-10.
Helye: Universität Wien

Rendezvény: Rechtshistorischer Dialog Budapest-Wien


Neugestaltung der Selbstverwaltungen in Ungarn nach 1945

Ideje: 2016. június 2.

Helye: Ivan Franko Egyetem (Lemberg)
Rendezvény: Die geschichtliche Entwicklung der lokalen Selbstverwaltungen in Mittel-Europa

Demokratische Versuche in Ungarn zw. 1945-48. Parlamentarismus in Ungarn

Ideje: 2016. szeptember 7-9.

Helye: Palma de Mallorca

Rendezvény: 68th Conference of the International Commission for the History of
Representative and Parliamentary Institutions

 

Az alábbi listát külső forrásból ágyaztuk be az oldalba. Az itt megjelenített tartalom és a megjelenítés teljes egészében független a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől, a Magyar Tudományos Művek Tárából származik.
x