Könczöl Miklós

Könczöl Miklós, PhD egyetemi docens

  • Jogbölcseleti Tanszék

Szakterületek

Jogelmélet

Rövid önéletrajz

2004-ben végzett a PPKE JÁK-on. 2006-tól a kar oktatója.

Fogadóórák

kedd és szerda 9.00-10.00.

Szakmai életrajz

 

Tanszék: Jogbölcseleti Tanszék

Beosztás: egyetemi docens

Születési év: 1981

E-mail: konczol.miklos@jak.ppke.hu

 

Végzettség

Latin nyelv- és irodalom szakos bölcsész és tanár (kitüntetéses), PPKE BTK, 2004
Jogász (summa cum laude), PPKE JÁK, 2004
Ógörög szakos bölcsész (kitüntetéses), PPKE BTK, 2005
LLM in Legal Theory (summa cum laude), European Academy of Legal Theory, Brüsszel, 2006
PhD in Classics, Durham University, 2014

 

Nyelvismeret

német (nyelvvizsga: felsőfok C, Zentrale Mittelstufenprüfung)
angol (nyelvvizsga: felsőfok C, Cambridge Proficiency)
francia (nyelvvizsga: középfok C)
latin (egyetemi diploma)
ógörög (egyetemi diploma)

 

Kutatási területek

antik jog- és állambölcselet
a jogi rétorika elmélete és története
környezeti etika

 

Külföldi tanulmányutak

2003 nyári félév       Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (klasszika-filológia szak),
                              az Eichstätti Püspökség ösztöndíjával
2005–2006              European Academy of Legal Theory (Master of Legal Theory),
                              a Fraternité Stanislas Kostka ösztöndíjával
2008 július–október  Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Seminar für Klassische Philologie),
                              a Deutscher Akademischer Austauschdienst ösztöndíjával
2009–2012              Durham University (Department of Classics and Ancient History),
                              Durham Doctoral Fellowship

 

Díjak, ösztöndíjak, kitüntetések

2001   Köztársasági Ösztöndíj
2004   PPKE JÁK, Kari TDK I. díj
2005   XXVI. OTDK Állam- és Jogtudományi szekció (államelmélet) II. díj
2008   Magyar Ókortudományi Társaság, Révai József Díj (recenziós tevékenységért)
2012   PPKE JÁK, Lósy Imre Kutatási Ösztöndíj

 

Oktatási tevékenység

2005–2007             KGRE BTK, Ókortörténet Tanszék (2005: megbízott előadó, 2006–2007: részállású egyetemi
                             tanársegéd): latin nyelv, görög és római történeti szeminárium
2007 őszi félév        SE ÁOK/FOK/ETK, Nyelvi Lektorátus (megbízott előadó): orvosi latin nyelv (angol, német és
                             magyar nyelven)
2011–2012             Durham University, Department of Classics and Ancient History (graduate teaching
                             assistant): 'Remembering Athens' ókortörténeti szeminárium (angol nyelven)
2006 őszi félévtől    PPKE JÁK, Jogbölcseleti Tanszék (2006–7: gyakornok, 2007-15: egyetemi tanársegéd, 2015-
                             17: egyetemi adjunktus, 2017-től egyetemi docens): jogelméleti és államelméleti
                             szeminárium, speciális kollégium, kommunikációs ismeretek, politológia, bevezetés a
                             jogfogalmakba

 

Egyéb szakmai tevékenység

2009-től   International Journal for the Semiotics of Law (szerkesztőbizottsági tag)
2012-től   Central and Eastern European Forum for Legal, Political, and Social Theory Yearbook
               (sorozatszerkesztő)
2013-17   PPKE JÁK Könyvtár (könyvtárvezető)
2015-től   MTA TK Jogtudományi Intézet (tudományos munkatárs)
2017-től   Intersections. East European Journal of Society and Politics (szerkesztő)
2019-től   Acta Juridica Hungarica (szerkesztő)

Kutatási területek:

Antik jog- és állambölcselet
Rétorika, jogi érvelés
Környezetfilozófia, a jövő nemzedékek jogai
Jog és nyelv, jogi szemiotika

 

Javasolt témák (TDK, szakdolgozat, évfolyamdolgozat):

Jogi rétorika, jogászi érvelés
Jogi szövegek nyelvi elemzése (történeti vagy kortárs)
Antik örökség a XXI. századi politikai gondolkodásban
Környezeti etika, a jövő nemzedékek jogai

 

(további témák előzetes konzultáció alapján)

2003 március, A klasszikus görög-római ókor a magyar művelődésben és tudományban tudományos tanácskozás (PPKE, Piliscsaba), előadás: Fábchich József versfordításai és fogadtatásuk

2005 március, Országos Tudományos Diákköri Konferencia (Győr), előadás: A tyrannis egyes kérdései Xenophón műveiben

2006 május, VII. Magyar Ókortudományi Konferencia (Debrecen), előadás: Az igazságosság dimenziói

2006 november, Sarkady János emlékülés (KRE, Budapest), előadás: A spártai Agamemnón

2007 április, SEC II. Országos Konferencia (Eötvös Collegium, Budapest), előadás: Pleonexia és rétorika Isokratésnál

2007 augusztus, 27th IVR World Congress (Jagelló Egyetem, Krakkó), előadás: From Law to Literature and Back: The Case of the causa Curiana

2007 október, Laetae Segetes Iterum (Masaryk Egyetem, Telć), előadás: Some Intratextualities in Herodotus

2007 november, Európai jog és jogfilozófia konferencia (PPKE, Budapest), előadás: Az Új Retorika és az új Európa

2007 december, 2nd UCD Legal Research Conference (UCD, Dublin), előadás: Clemency and Justice in the De clementia of Seneca the Younger

2008 május, VIII. Magyar Ókortudományi Konferencia (Szeged), előadás: Pleonexia és amphibolia Isokratésnál

2008 július, 7th International Roundtable for the Semiotics of Law (Boulogne sur Mer), előadás: What There Is Left and How It Works: The Ancient Heritage of Legal Rhetoric

2008 október, II. Jog és Irodalom Szimpózium (Síkfőkút), előadás: Idő és jog a hésziodoszi Prométheusz-mítoszban

2008 december, Jogosultságok konferencia (Miskolc), előadás: A jövő nemzedékek és a jogok

2010 április, III. Jog és Irodalom Szimpózium (PPKE, Piliscsaba), előadás: Jog-történet-írás. Megjegyzések a causa Curiana utóéletéhez

2010 május, 2nd Central and Eastern European Forum of Young Legal, Political and Social Theorists (PPKE, Budapest), előadás: Fairness, Definition and the Legislator's Intent: Arguments from epieikeia in Aristotle's Rhetoric

2010 szeptember, 2nd International Meeting of Young Historians of Ancient Greek Law (Athén), előadás: Rhetorical Issues in Aristotle

2011 március, 3rd Central and Eastern European Forum of Young Legal, Political and Social Theorists (Belgrád), előadás: As Heads of Families: Rawlsian Perspectives on Future Generations

2011 április, Classical Association Annual Conference (Durham), előadás: Fairness, Definition and the Legislator's Intent: Arguments from epieikeia in Aristotle and Hermogenes

2011 augusztus, 29th IVR World Congress (Goethe-Universität, Frankfurt a. M.), workshop szervezése: The Language of Law: Classical Perspectives, előadások: Gorgias, Socrates, and the Definition of Rhetoric in Plato's Gorgias, és As Heads of Families: Rawlsian Perspectives on Future Generations

2011 december, Ustinov Seminar: Living with Change (Ustinov College, Durham), előadás: Framing our relationship with Posterity: How to talk of Rights and Future Generations

2012 május, Ustinov Seminar on Sport (Ustinov College, Durham), előadás: The Political Philosophy of Sport in Classical Athens

2012 november, The European Citizen from the Perspectives of the Humanities Workshop (PPKE, Budapest), hozzászólás Lautner Péter "Political Phronesis" c. előadásához

2013 május, 5th Central and Eastern European Forum of Young Legal, Political and Social Theorists (Greifswald), előadás: Constitutional Review in an Aristotelian Pespective

2013 november, Colloque « Décision politique et vérité » (Université Paris I), előadás: Truth and Persuasion: Aristotelian Perspectives on Political Decision-Making

2014 március, Az állam szuverenitása: eszmény és/vagy valóság konferencia (MTA TK JTI, Budapest), előadás: Az állam szuverenitása és a jövő nemzedékek

2014 május, 6th Central and Eastern European Forum of Young Legal, Political and Social Theorists (Zágráb), előadás: The Concept of Law between History and Analysis

2014 május, XI. Magyar Ókortudományi Konferencia (ELTE, Budapest), Törvényszéki retorika – jogi érvelés szekció szervezése és előadás: Méltányosság és kiterjesztő értelmezés Aristotelésnél és a szónokoknál

2014 május, V. III. Jog és Irodalom Szimpózium (PPKE, Budapest), előadás: Jog és retorika a Gorgiaszban

2014 június, Giornate Tridentine di Retorica 14: Diritto, Linguaggio e Formazione (CERMEG, Trento), előadás: Arguments from Fairness and Extensive Interpretation

2014 június, Emberi jogi kérdések, visszásságok kerekasztal (PPKE, Budapest), előadás: A jelen, a jövő és a jogok

2014 szeptember, 4th Meeting of Young Historians of Ancient Greek Law (Athén), előadás: Fairness and the Extensive Interpretation of Law

Az alábbi listát külső forrásból ágyaztuk be az oldalba. Az itt megjelenített tartalom és a megjelenítés teljes egészében független a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől, a Magyar Tudományos Művek Tárából származik.
x