Schanda Balázs

Schanda Balázs, PhD egyetemi tanár

  • Alkotmányjogi Tanszék

Szakterületek

Alkotmányjog, Állami egyházjog

Rövid önéletrajz

1993-ban végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. PhD fokozatát 2003-ban szerezte, 2010-ben habilitált, 2012. óta egyetemi tanár.

Fogadóórák

csütörtök 9-10, előzetes egyeztetés szerint

Online, 2021. június 7. Ereky István Közjogi Kutatóközpont - Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet, Freedom of Religion in Pandemic Times

Előadás címe: Freedom of religion in a pandemic – Does it make any special?

 

Online, 2021. május 28. Institute of Justice in Warsaw - Ferenc Mádl Institute of Comparative Law, Religious symbols in public sphere in the legal orders of Central and Eastern European countries

Előadás címe: Religion or culture? The protection of the Christian cultural identity vs. state neutrality and the lack of faith

 

Webinar, 2021. január 29. The European Consortium for Church and State Research - The Jean Monnet Centre of Excellence "European Constitutionalism and Religion(s)" - The Law School of Nicosia University, Cyprus

 

Előadás címe: Corona – Christmas – Religious life in exception

 

Budapest, 2020. november 9. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar. Supervising Covid legislation.

Előadás címe: Some aspects on constitutional adjudication during coronavirus. Experience from the Hungarian Constitutional Court

 

Budapest, 2020. október 17. Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája, Hűség és megújulás. Megemlékezés a szerzetesrendek szétszóratásának 70. és újraindulásának 30. évfordulójáról

Előadás címe: A visszanyert szabadság. A szerzetességet korlátozó jogi környezet átalakulása a rendszerváltozás során

 

Budapest, 2020. június 17. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Vallás és Biztonság Kutatóműhely, Vallás és biztonság egyes aspektusai a koronavírus kapcsán. 

Előadás címe: A vallásgyakorlás szabadságának korlátozása közegészségügyi okból

 

Bécs, 2020. január 8., Wirtschaftsuniversität Wien, vendégelőadás, címe: Aktuelle staatskirchenrechtliche Fragen in Ungarn.

 

Prága, 2019. június 13-14., Károly Egyetem, Forth Season of Prauge Dialogue on Church and State: Spiritual Care in Public Institutions.

Előadás címe: Spiritual care in public institutions in Hungary

 

Budapest, 2018. december 17., Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar: Verwaltungs- und Verfassungsgerichtsbarkeit. Wissenschaftliche Sitzung

Előadás címe: Die Verfassungsgerichtsbarkeit in Ungarn

 

Budapest, 2018. december 3., Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely: Nemzeti identitás - alkotmányos identitás. Az identitás-vita újabb fejleményei.

Előadás címe: Néhány szempont az Alaptörvény R) cikk (4) bekezdésének értelmezéséhez. Magyarország keresztény kultúrájának kérdése

 

Budapest, 2018. szeptember 21., Magyar Alkotmányjogászok Egyesülete: Alkotmányjogot Oktatók I. Országos Találkozója.

Előadás címe: Az alkotmányos értékek oktatásának módszere és kihívásai

 

Budapest, 2018. június 1., The International Center for Law and Religion Studies, J. Reuben Clark Law School, Brigham Young University - Central European University.

Előadás címe: The human person as the foundation of human rights 

 

Budapest, 2018. május 31., Pázmány Péter Katolikus Egyetem: Jogi kihívások a visegrádi országokban (First Conference of Visegrad Countries' Law Schools.

Előadás címe: Christian constitution - constitutional Christianity

 

Budapest, 2017. december 7., Nemzeti Közszolgálati Egyetem: Vallás, vallásszabadság és vallási szélsőségek a jogalkotás tükrében.

Előadás címe: Komoly vagy szélsőséges? - A vallásszabadság határai

 

Budapest, 2017. november 23., Pázmány Péter Katolikus Egyetem: A piac az állam és az ember szolgálatában (?). Aktuális társadalmi, gazdasági kérdések a Katolikus Egyház tanításának fényében.

Előadás címe: Az állam a közjó szolgálatában

 

 

Katowice, 2017. október 19., Faculty of Law and Administration, University of Silesia: Constitution of the Republic of Poland. After 20 years of its adoption: Interpretation directions, implementation challenges.

Előadás címe: Identity of the nation - identity of the constitution. Freedom of religion and Christian heritage

 

 

Heidelberg, 2017. június 30., Max Planck Institut for Comperative Public Law and International Law, Roundtable Discussion on cross-cutting issues of writing a commentary on the European Convention on Human Rights.

 

Budapest, 2016. október 20-22., European Assotiation for Education Rights and Policy - Ereky Public Law Research Center: The Justiciability of the Prior Right to Education

Előadás címe: Parental rights, compulsory kindergaten, all-day school. The challenge of subsidiarity

 

Nagyszombat, 2016. szeptember 22-23., Trnavská Univerzita v Trnave Právnická Fakulta: Dies Iuris Tyrnavienses, New Europe - Callenges and Expectations.

Előadás címe: The Human Person and Human Rights as the Fundments of Europe

 

Esztergom, 2016. május 6., Igazságügyi Minisztérium / Szent Adalbert Képzési Lelkiségi és Konferencia Központ: Alkotmányunk jelentősége egykor és ma.

Előadás címe: Szent István emlékezete - Szent István öröksége az Alaptörvényben

 

Budapest, 2016. május 29., Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar: Történeti alkotmányunk vívmányai és az Alaptörvény.

Előadás címe: Az Alaptörvény 50. jubileumának esélye

 

Freising, 2016. február 1-4., Johann-Adam-Möhler-Institut, Paderborn, Wissenschaftliche Arbeitsgruppe für weltkirchliche Aufgaben der Deutschen Bischofskonferenz: Kirche und Staat in Mittel- und Osteuropa seit 1990.

Előadás címe: Kirche und Staat in Ungarn

 

Győr, 2015. december 11., Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar: A jogtudomány sajátossága - doktorandusz konferencia.

Előadás címe: Az alkotmányjog előtt álló kihívások

 

Budapest, 2015. október 30., Francia Intézet - MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont: Szólásszabadság és blaszfémia - határvonalak a különböző kultúrákban.

Előadás címe: Blaszfémia - a szólásszabadság határa?

 

Krakkó, 2015. szeptember 25-26., Universytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie: XV International Conference on the Role of the Catholic Church in the process of the European Integration. Dignity - Freedom - Human Rights. 

Kerekasztal: "Human rights: Sources and scope in the Christian interpretation and in the EU"

 

Budapest, 2015. szeptember 4., Pázmány Péter Katolikus Egyetem: Jogrendszerek közötti verseny. Joggazdaságtani konferencia.

Előadás címe: Házassági jogrendszerek versenye, vagy párkapcsolati szupermarket? (Bojnár Katinkával közösen)

 

Budapest, 2015. június 19., Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Acta Humana: Mérlegen a véleményszabadság.

Előadás címe: Véleményszabadság vs. vallásszabadság

 

Pozsony, 2015. június 12., Comenius-Universität Bratislava - Adalbert-Stiftung Krefeld: Religionsfreiheit heute in Europa.

Előadás címe: Religionsfreiheit heute in Europa - ungarische Aspekte 

 

Regensburg, 2015. május 30., Deutsch-Ungarische Juristen Vereinigung E.V.- Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V: Dreieinhalb Jahre Ungarisches Grundgesetz: Umsetzung, Erfahrungen, Kritik.

Előadás címe: Grundgesetz - Christlich oder neutral?

 

Nagyszombat, 2015. május 25., Nagyszombati Egyetem (Trnavská univerzita v Trnave): The Importance of Application of the Freedom of Conscience in a Democratic Society.

Előadás címe: Accomodation of group rights or respecting individual conscience?

 

Budapest, 2015. május 15., Doktoranduszok Országos Szövetsége Jogtudományi Osztály

Előadás címe: Az Alatörvény identitásának kérdése

 

Budapest, 2015. április 22., PPKE JÁK Ereky István Közjogi Kutatóközpont: Intézményi garanciák a gyakorlat oldaláról: az ombudsman és az Alkotmánybíróság.

Előadás címe: Az indítványozó varázsa

 

Pozsony, 2014. november 21., Nagyszombati Egyetem (Trnavská univerzita v Trnave): Sloboda svedomia a náboženského vyznania.

Előadás címe: Concordatarian Law and the Domestic Legal System. Equal Freedom for Everyone?

 

Madrid, 2014. szeptember 18-21. CCEE-COMECE: II Catholic Social Days for Europe. Christian Faith and the Future of Europe.

Előadás címe: The human person as "pre-political" foundation of human rights

 

Budapest, 2014. április 16. OSA Archívum: Ki egyház és ki nem? Strasbourg után hogyan tovább? Blitzkonferencia

 

Budapest, 2014. március 6. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete: Az egyházakra vonatkozó szabályozás átalakulása (kerekasztal-beszélgetés)

 

Pécs, 2014. február 28. Óriás Nándor Szakkollégium - Berényi Zsigmond Szakkollégium: Az egyházjog aktuális kérdései

Előadás címe: Európai tendenciák az állami egyházjog területén

 

Budapest, 2013. április 16. Andrássy Universität Budapest - Donau-Institut: Verfassunggebung in konsolidierten Demokratien: Neubeginn oder Verfall eines politischen Systems?

Előadás címe: Zwei Jahre danach. Die Chanchen des Grundgesetzes

 

Fehérvárcsurgó, 2013. március 9. budapesti Francia Intézet - Károlyi József Alapítvány: Mire való egy alkotmány? Nemzeti sajátosságok és európai konszenzus

Előadás címe: Vallási és erkölcsi utalások az Alaptörvényben

 

Budapest, 2013. február 25-26., Debrecen, 2013. március 6., Országos Bírósági Hivatal, A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében

Előadás címe: Alaptörvény - Alapvetés

 

Mainz, 2012. szeptember 11., Johannes Guttenberg-Universität Mainz – Institut für Staatskirchenrecht der Diözesen Deutschlands: Grund und Grenzen staatlicher Religionsförderung

Előadás címe: Staatliche Religionsförderung in Ungarn

 

Budapest, 2011. február 15. Jövő nemzedékek országgyűlési biztosa, Az egészséges környezethez való jog és a nemzedékek érdekeinek képviselete a készülő magyar alkotmányban

Előadás címe: A családi választójog – a fenntarthatóság intézményes biztosítéka?

 

Szeged, 2011. november 25., Szegedi Tudományegyetem, 90 éves a szegedi jogászképzés

Előadás címe: Új vallásügyi szabályozás – új kihívások

 

Budapest, 2011. december 16., Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, A család belső alkotmánya – család az alaptörvényben és a jogalkotásban

Előadás címe: A jog lehetőségei a család védelmére

 

Budapest, 2010. február 24., Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Magyar közjog az ezredforduló után

Előadás címe: Ami az Alkotmány mögött van...

 

Budapest, 2010. június 4-5, CEU Religion in the Public Square

Előadás címe: On the political teaching of the Catholic Church

 

Washington DC, 2010. július 30-31, Columbus School of Law, Catholic University of America July 30-31, 2010 Interdisciplinary Program in Law and Religion Columbus School of Law, Catholic University of America and the International Center for Law and Religion Studies J. Reuben Clark Law School, Brigham Young University on the Occasion of the 18th International Congress of Comparative Law Washington, D.C.XVIIIth International Congress on Comparative Law Session on Religion and the Secular StateJuly 25-31, 2010

Felkért hozzászólás: Financial support of religion

Az alábbi listát külső forrásból ágyaztuk be az oldalba. Az itt megjelenített tartalom és a megjelenítés teljes egészében független a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől, a Magyar Tudományos Művek Tárából származik.
x