Schlett András

Schlett András, PhD habilitált docens

  • Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet

Cím1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.

Szobaszám128/A

Telefonszám+36-1-429-7200 / 277

E-mail címschlett.andras@jak.ppke.hu

Rövid önéletrajz

Beosztás: egyetemi docens
Munkahely: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog és Államtudományi Kar
Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet
Tudományos fokozat: Ph. D. (BKE-PPKE, 2005) Minősítése: summa cum laude

Fogadóórák

Hétfő: 13-15 óra

Beosztás: egyetemi docens

Munkahely: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog és Államtudományi Kar

Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet

Tudományos fokozat: Ph. D. (BKE-PPKE, 2005) Minősítése: summa cum laude

 

Oktatási és kutatási szempontból az érintett által jelentősnek tartott munkahelyek:

PPKE-JÁK Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet – egyetemi docens (2009-)

PPKE-JÁK Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet – egyetemi adjunktus (2005-)

PPKE-JÁK Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet - tanársegéd (2001-2004)

Semmelweis Egyetem, Mentálhigiéné Intézet, óraadó tanár (2007-)

PPKE-ITK óraadó tanár (2006-)

PPKE-BTK óraadó tanár (2002-)

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar óraadó tanár (2013-2017)

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, óraadó tanár (2005-2011)

PPKE-BTK Európa Tanulmányok Központja, megbízott oktató (2002-)

Oktatott tárgyak:

Előadások:

Világgazdaságtan (PPKE JÁK, jogász képzés)

Gazdaságtörténet (PPKE BTK, MÜTF)

20. századi gazdaságtörténet (PPKE BTK, PPKE JÁK Közszolgálati közgazdász szak)

Összeomlás után: stabilizáció – helyreállítás – válság. Összehasonlító gazdaságtörténeti elemzés (PPKE BTK PhD kurzus)

1920-1940 versus 1990-2010: összehasonlító gazdaságtörténeti elemzés. (PPKE BTK PhD kurzus)

Államháztartás és költségvetés (PPKE BTK Politológia szak)

Jóléti állam és konfliktusai(PPKE BTK Politológia szak)

Pénzügyi ismeretek és gazdaságpolitika (PPKE JÁK, jogász képzés)

Nemzetközi gazdasági ismeretek (PPKE JÁK, Nemzetközi igazgatási szak)

Szociológia (PPKE JÁK, Közszolgálati közgazdász szak, Igazgatásszervező szak, Nemzetközi igazgatási szak)

Szervezetszociológia (PPKE JÁK, Közszolgálati közgazdász szak)

Vidékfejlesztés (PPKE JÁK, Közszolgálati közgazdász szak)

Közgazdaságtan alapjai (PPKE ITK, Mérnök-informatikus szak, Bionika szak)

Államháztartástan (PPKE BTK, Közszolgálati közgazdász szak)

Európa gazdasági, szociális és humánökológiai kihívásai (Semmelweis Egyetem, Mentálhigiéné Intézet)

Szociális problémák makroszintű multidiszciplináris megközelítése (Semmelweis Egyetem, Mentálhigiéné Intézet)

Közpénzügyek és államháztartás (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar)

Vidékfejlesztés, Szervezetszociológia, Nyugdíjpolitika, Oktatáspolitika (Nemzeti Közszolgálati Egyetem közszolgálati tisztviselők továbbképzése)

Cultural Differences in Higher Education. Thomas More University – Budapesti Gazdasági Egyetem közös oktatási programja.

Speciálkollégiumok (PPKE JÁK):

Humánerőforrás és szakpolitikák

Gazdaságpolitikai dilemmák Magyarországon

A globalizáció kihívásai

Nemzetközi működőtőke-áramlás

A közgazdasági gondolkodás kialakulása és fejlődése

Szociális Európa

 

Ösztöndíj:

 

2000. Tempus kutatási ösztöndíj. Hely: London School of Economics (LSE), University of London.

2001. Kutatási ösztöndíj, Humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban /1 éves ösztöndíj/. „Civil szervezetek szerepvállalása a gazdasági életben" című ösztöndíjpályázat. Oktatási Minisztérium.

2001. EU-konform agrártámogatási és finanszírozási rendszer. 10 hetes nemzetközi továbbképzés, Tempus IB_JEP 14178/199.

2005. Kutatási ösztöndíj: C.E.S.T.E.C.  (Centro Europeo di Studi Tributari e sull'Electronic Commerce). Téma: „New Policies Relating to Access and Adequacy of Social Care." Hely: Centre for Public Policy for Regions (CPPR), University of Glasgow. Scotland.

2006. Leituvos Bankas, Central Bank of the Republic of Lithuania. Tanulmányút: Litvánia és az euró.

2012- Bolyai János MTA-kutatási ösztöndíj

 

Nemzetközi együttműködés, kutatás:

 

University of San Francisco. Program: International finance and development economics. Country risk analysis, issues of governance, the process of convergence vs. divergence between poor and rich countries.

Universitá Cattolica del Sacro Coure. Program: Public Finance in Theory and Practice. Competitiveness and Public Finances.

 

Köztestületi, szervezeti tagság:

 

Magyar Tudományos Akadémia, Bizottsági tagság, Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottság, a II. és a IV. osztály közös testülete

Magyar Tudományos Akadémia, Köztestületi tag

Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT) tag

MTA-ELTE Pártok, pártrendszerek, parlamentarizmus Kutatócsoport tag

Kutatási területek:

 

Gazdaság- és társadalomtörténet

Agrártörténet

Nemzetközi gazdasági kapcsolatok és globalizáció

Jóléti rendszerek átalakulása

 

Évfolyamdolgozat témakörök:

 

Idősödés és nyugdíjrendszer

A foglalkoztatáspolitika szerepének megváltoztatása

Kína a világgazdasági hatalommá válás útján

A jóléti államok átalakulása

Fenntartható fejlődés kérdése

Agrárfinanszírozás, az agrárium átalakulásának kulcskérdései

Az oktatás finanszírozásának sajátosságai

Jóléti politika kihívásai a 21. században

 

Doktorandusz hallgatói:


Abszolutóriumot szerzett:


- Dányi László
- Kákai-Szabó Szilvia


Jelenlegi doktorandusz hallgatói:


- Leba József
- Boros Zoltán

 

Konferenciák:

Hazai előadások jegyzéke

Schlett András: Élelmezésbiztonság vagy új bekerítési mozgalom. Zöld forradalmak fényben és árnyékban című előadás. Közgazdászok és szociológusok találkozója a RETÖRKI-ben. Budapest, Andrássy út 100. 2018. január 10.

Schlett András: Scitovszky Tibor – a boldogságkeresés útvesztői. A magyar közgazdasági gondolat ünnepe című konferencia. 2018. február 9. Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Budapest, Jázmin utca 10.

Schlett András: Ismeretlen ismerősök. Az ember hívőnek születik. A Gyűrűk Urától Európa atyjáig. Csongrád, Csemegi Károly Könyvtár. 2018. február 8.

Schlett András: Reprivatizációtól a kárpótlásig. Konferencia: Földtörvény- és tulajdoni kárpótlásitörvény-viták a magyar Országgyűlésben. Kunágota, 2016. október 9.

Schlett András: Ortodox és unortodox válságkezelés 1929 és 2008 után. VI. Újra gondolt negyedszázad konferencia. Tudományos konferencia a Horthy-korszakról. Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, Szeged, Somogyi utca 7. 2016. november 25.

Schlett András: GMOs: Food Security or a New Type of Dependency. Konferencia címe: The Current Issues of Economic and Social Integration in Hungary and Taiwan. Helye: Budapest Business School University, Budapest Ideje: 22-23 February 2016.

Schlett András: Food security and GMOs. International Conference (YRS) at Szent István University, Gödöllő, 2015. június 15-16.

Schlett András: Stratégiai ágazat? A magyar mezőgazdaság átalakulása a rendszerváltás utáni évtizedben. Föld – parasztság –agrárium. Földkérdés a 20. századi Kárpát-medencében. MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottsága a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolája, Hajdúnánás, 2015. június 5.

Schlett András: A földtulajdon és a mezőgazdasági struktúra átalakítása a rendszerváltás után. Földreformok, birtokviszony-változások Tervek és megvalósulások. c. konferencia, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, 2015. június 29.

Schlett András: Hitelexpanzió, válság és válságkezelés a Horthy-korszakban. Újragondolt negyedszázad c. konferencia. Szegedi Akadémiai Bizottság, Szeged, 2014. december 12.

Schlett András: Az első világháború utáni helyreállítási periódus tanulságai. Emlékkonferencia az első világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából. Szent István Egyetem, 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1., Földszinti Rektori Díszterem. 2014. november 20.

Schlett András: Agráriusok a korfordulón. Jövőképek – programok – politika a rendszerváltás időszakában. Vidék és város: ellentétek és kölcsönhatások a 20. századi Magyarországon. Debreceni Egyetem Történelmi Intézete – MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Osztályközi Állandó Bizottság. Hajdúnánás, 2013. június 7.

Schlett András – Beke Lisányi Judit: Agriculture and employment. Breakthough Points of World Economy in the 21st Century. 7th International Conference. 2012. November 12-14. Proceedings ISBN 978-963- 269-319-4

Schlett András: Demographic Decline: Choices and Compulsions.  Kihívások 2013 – Európai Unió, magyar gazdaság és társadalom, felsőoktatás. 12. Nemzetközi Tudományos Konferencia. Budapesti Gazdasági Főiskola 25. 2012. november 8-9.

Schlett András: A valuták konkurenciája és a dollár primátusa. „Válságban az Unió" – a 2012. évi Európa-napi Konferencia Budapest, 2012. május 11.

Schlett András: Mezőgazdaság és foglalkoztatottság. Élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat. Agrárgazdasági Kutató Intézet. Budapest, 2012. március 8.

Schlett András: Fenntartható nyugdíjrendszer – A „közlegelő" tragédiája. Gazdaságpolitika színterei c. konferencia. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, 2011. dec. 1.

Schlett András: A tradicionális agrárközösségek válságjelenségei. Tradicionális agrárközösségek és mezőgazdasági szövetkezetek a 19-20. században. Agrártörténeti-néprajzi konferencia. Eszterházi Károly Főiskola, Eger, 2010. október 6-7.

Schlett András: A szocialista agrármodernizáció sajátosságai. Magyarország – Tényleg más? Magyar gazdaság 1945-től napjainkig. Tudományos Konferencia. 2009. nov. 27.

Schlett András: Innováció és politika. V. Európai Kihívások Nemzetközi Konferencia, Szegedi Tudományegyetem, 2009. október 16.

Schlett András: Fordulat az agrárpolitikában. A termelési rendszerek szerepe a magyar mezőgazdaság fejlődésében. Új elemek a vidékfejlesztésben c. konferencia. Magyar Regionális Tudományi Társaság. 2008. dec. 11-12.

Schlett András: Demográfiai lejtmenet: választások és kényszerek. Adalékok a demográfiai változások vizsgálatához. Idősödés gazdasági hatásai – nemzetközi pénzügyi egyensúlytalanság c. konferencia. PPKE JÁK 2008. nov. 26.

Schlett András: Tíz év után, a magyar nyugdíjreform értékelése. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest, 2007. november 5.

Schlett András: Az iparszerű mezőgazdaság születése és válsága Magyarországon. 1956: Fordulópont a gazdaságpolitikában. Szeged, 2006. október 27.

Schlett András: A fenntartható mezőgazdaság eszközei. Közösségi politikák az Európai Unióban. (Keresztény Közéleti Akadémia, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal) Budapest, 2006. február 16.

Schlett András: Parametric reforms for sustainable pension financing. International Conference on Public Economics and Competitiveness, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest, 2005. október 27.

Schlett András: A magyar agrárpolitika átalakulásának kulcskérdései 1960 és 1990 között. Erdei Ferenc III. Tudományos Konferencia, Kecskemét. 2005. augusztus 23-24. 95-100.

Schlett András: Utak és tévutak az agráriumban. Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet Konferenciája. 2004. november. 11.

Schlett András: Innováció a szocialista mezőgazdaságban. Szociálgeográfia térben és időben c. konferencia. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet. 2004. november 16.

Schlett András: A magyar mezőgazdasági érdekképviseletek története a második világháborúig. Szövetkezeti gondolat régen és ma. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet, 2003. május 14.

Külföldi előadások jegyzéke

Schlett András: The Migration Crisis and the Deterioration of Rural Areas in the World. The International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) international conference. International Conference for Social Sciences and Humanities. Harvard Medical School New Research Building, 77 Avenue Louis Pasteur, Boston, Massachusetts. 2018. május 21-25.

Schlett András: Centralisation and Decentralisation In Financing Public Education In Hungary. The International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) international conference. University of Catania campus, at Il Principe, Via Alessi 24, Catania, Sicily. 2017. május 29 – június 1.

Schlett András: Attraction of FDI as a Driver of Growth: The Hungarian Example. International Conference on Emerging and Developing Economies. EuroConference 2017. Chania, Görögország, 2017. június 28-30.

Schlett András: Land privatization and land policy after the Regime Change in Hungary International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Freiburg. 2016. November 29 – December 2.

Schlett András: Tradition - Interest - Labor Organisation. Transformation of Rural Mentality during the Period of Communism in Hungary. Konferencia címe: The Countryside and Communism in Eastern Europe: Perceptions, Attitudes, Propaganda. Sibiu / Nagyszeben, 2015. szeptember 25-26.

Schlett András: Global Food Security or a New “Enclosure Movement”? Konferencia címe: The International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) international conference at the University of London. London, UK, 2015. November 3-6.

Schlett András: A sector of strategic importance? Agriculture in Hungary. IJAS (International Journal of Arts & Sciences) Annual Conference,Universitat Autònoma de Barcelona's Casa Convalescencia campus at Sant Antoni Maria Claret 171, Barcelona. 2015. június 23-26.

Schlett András: Foreign Direct Investment (FDI) in Food Industry in Hungary. IJAS (International Journal of Arts & Sciences) Annual Conference, American University of Rome, Róma. 2014. október 28-31.

Schlett András: Social Effects of the Agrarian Transformation in Hungary after the Transition.

Agrarism in Central and Eastern Europe in 19th and 20th Centuries. Centre for Central European Studies; Joint working centre of Masaryk   Institute and Archives of Czech Academy of Sciences and CEVRO University Institute Prague, 2013. 10. 24. – 2013-10. 25.

Schlett András: Taylorism in the Agriculture. Selye János Egyetem, III. Nemzetközi Tudományos Konferencia. Révkomárom, 2011. szeptember 5-6.

Schlett András: Realigning foodstuff-vertical in Hungary. Management of durable rural Development.  International Scientific Symposium. University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of the Banat. Faculty of Farm Management. Timisoara / Temesvár, 2007. május 24-25.

 

Az alábbi listát külső forrásból ágyaztuk be az oldalba. Az itt megjelenített tartalom és a megjelenítés teljes egészében független a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől, a Magyar Tudományos Művek Tárából származik.
x