Tussay Ákos

Tussay Ákos tudományos segédmunkatárs

  • Jogbölcseleti Tanszék

Szakterületek

Jogelmélet

Rövid önéletrajz

2015-ben végzett a PPKE JÁK-on. 2015-től részt vett a doktori képzésben, ahol 2018-ban szerzett abszolutóriumot. 2015. szeptembere óta a Jogbölcseleti Tanszék megbízott oktatója, 2021-től tudományos segédmunkatárs.

Fogadóórák

hétfőnként, előzetes egyeztetés szerint

Szakmai életrajz

 

Tanszék: Jogbölcseleti Tanszék

Beosztás: tudományos segédmunkatárs

Születési év: 1991

E-mail elérhetőség: tussay.akos@jak.ppke.hu

 

Végzettség:

Jogász, PPKE JÁK, 2015

 

Nyelvismeret:

Angol (C2)

Német (B2)

Latin (olvas)

Ógörög (olvas)

Kutatási területek:

antik, középkori és kora újkori állambölcselet

a szuverenitás eszmetörténete

2014. február 5. A család (jog)filozófiája felé (PPKE JÁK), előadás: The patriarchal family in the philosophy of Sir Robert Filmer

2014. december 10. A Ius naturale kutatócsoport műhelykonferenciája (PPKE JÁK), előadás: A család egyes fogalmai a filmeri eszmerendszerben

2016. május 20–21. Ütközéspontok 3. – DOSZ (BME), előadás: A teocentrikus királyság eszméje a Tudor-korban

2016. május 27. „A természetjog napja" (PPKE JÁK), előadás: Állammetaforák a kora újkorban: gondolatok Sashalmi Endre legújabb monográfiája nyomán

2016. június 16–17. Trento Days on Rhetoric – GTR 16/7th ISLL (University of Trento), előadás: The rhetorical cogency of analogical argumentation in late medieval and early modern political thought

2017. április 27–28. CEE Forum of Young Legal, Political and Social Theorists (University of Wroclaw), előadás: A classical heritage: sources and notable characteristics of medieval analogical reasoning

2017. május 26. II. „Természetjog napja" (PPKE JÁK), előadás: Krisztocentrikus királyságideál a középkorban. Az uralkodó mint khrisztomimétész

2017. május 26–27. Ütközéspontok 4. – DOSZ (KRE), előadás: Imitatio Regis Christi. A középkori krisztocentrikus királyságideál és forrásai

2017. május 30–június 1. The Rethinking of Religious Belief in the Making of Modernity – International Society for Intellectual History (American University of Blageovgrad), előadás: Rex habet imaginem Dei. The theocratic vindication of the pre-eminence of the kingly estate

2017. július 3–5. "Rhetorics of Unity and Division", The Sixth "Rhetoric in Society" Conference of the RSE (Univesity of East Anglia), előadás: The rhetoric of sovereignty in Tudor England

2017. november 2. A reformáció és a jog. Konferencia a reformáció 500. évfordulója alkalmából (MTA TK Jogtudományi Intézet), előadás: Sacerdotium és regum John Wyclifnél

2017. november 22–23. Az államelmélet alapkérdései II. (NKE ÁKK), előadás: A királyi hivatal John Wyclif De officio regis című munkájában

2017. december 15. (Újra)fordítás. A Jog és Nyelv kutatócsoport műhelykonferenciája (PPKE JÁK), előadás: Sacerdos a Normann Anonymusnál.

2018. május 25. III. „Természetjog napja" (PPKE JÁK), előadás: A királyi hatalom természetjogi alapjai John Wyclif-nél

2018. május 31–június 1. First Conference of Visegrád Countries' Law Schools (PPKE JÁK), előadás: John Wycif on sacerdotium and regnum

2018. november 23–25. Greek Philosophy and Jewish Thought: Accommodations and Appropriations (University of Cyprus), előadás: The pseudo-Pythagorean Περὶ Βασιλείας treatises as possible sources of Philo's politics

2019. május 31. IV. „Természetjog napja" (PPKE JÁK), előadás: Sir Robert Filmer's Understanding of the Law of Nature. A Commentary on Grotius' De iure belli ac pacis

2019. június 13–15. 10th Meetings on Ethics & Political Philosophy (University of Minho), előadás: The relation between law and justice in Archytas's Περὶ νόμου καὶ δικαιοσύνης

2019. július 7–12. Dignity, Democracy, Diversity: XXIX IVR World Congress (University of Lucerne), előadás: Sir Robert Filmer's Patriarchal Justification of Regal Power

2019. július 29–31. The 2019 John Locke Conference, annual conference of The John Locke Society (University of Helsinki), előadás: Locke's Filmer Critique Revisited. The Literary Device of the First Treatise

2019. szeptember 29–október 4. 1st International Conference of Hellenic Studies: Hellenic Political Philosophy and Contemporary Europe (Centre for Hellenic Studies, Herceg Novi), előadás: The Description of the Ideal Ruler in the pseudo-Pythagorean Περὶ Βασιλείας treatises

Az alábbi listát külső forrásból ágyaztuk be az oldalba. Az itt megjelenített tartalom és a megjelenítés teljes egészében független a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől, a Magyar Tudományos Művek Tárából származik.
x