Állományismertető

A könyvtár teljességre törekvően gyűjti a kortárs hazai jogtudományi szakirodalmat. A lehetőségekhez mérten törekszik a kutatómunkához szükséges külföldi szakirodalom beszerzésére. Mellékgyűjtőkörben a kari képzésben és kutatásban számbajövő humán háttértudományok válogatott anyagát gyűjti: történelem, közgazdaságtan, politológia, filozófia, egyháztörténelem, kánonjog. A tankönyvek, kézikönyvek és a hazai szakirodalom nagy része az olvasóteremben,  szabadpolcon található. A tanszékekre kihelyezett állományt elsősorban külföldi szakirodalom alkotja. A könyvállomány legnagyobb részének adatai megtalálhatók az on-line katalógusban.

A Kar által előfizetett nyomtatott folyóiratok részben az olvasóterem galériáján, részben a raktárakban, illetve a tanszékeken kaptak helyet. A hazai folyóiratok aktuális számai az előtérben elhelyezett állványon találhatók. Az on-line folyóiratok használatával kapcsolatban a könyvtár munkatársai tájékoztatással szolgálnak.

A könyvtár gyűjteményének részét képezik a Karon megvédett szakdolgozatok és doktori értekezések nyomtatott példányai.

x