Nemzetközi igazgatási BA szak

 2020-06-29

 

Jogi terminológia és jogi alapfogalmak:

Az előadások tematikája a nappali és a levelező tagozat részére.

 

Értékrend és pluralizmus:

Értékrend 2015

Pápai beszéd

Vasadi Éva: Az élethez és az emberi méltósághoz való jog az alkotmánybíróság döntéseiben. In: IAS V. 2009/2. 93–102.

El Beheiri Nadja: A házasság helye a római res publica kiépítésében. In: IAS IV. 2008/3. 31–37.

 

 

Theory and Institutes of Roman Law from a Historical Aspect:

Syllabus.

Handouts.

 

A képzésben már nem folyik oktatás.

x