Osztatlan jogászképzés (MA)

 

Római jog:

 

 

A "Római jog" című tanegység követelményrendszere.

A "Római jog 2" című tanegység előadásainak tematikája (NAPPALI TAGOZAT).

A "Római jog 2" című tanegység előadásainak tematikája (LEVELEZŐ TAGOZAT).

A római jogi gyakorlatok követelményrendszere.

Tételsor a "Római jog 2" című tanegységhez.

A gyakorlatok időbeosztása - Dr. Erdődy János KEDDI csoportjai részére.

A gyakorlatok időbeosztása - Dr. Erdődy János SZERDAI csoportjai részére.

Jogesetek a gyakorlatokra (Dr. Erdődy János csoportjai részére).

Beszámoló kérdések Prof. El Beheiri Nadja csoportjai részére

A formuláris eljárás gyakorlati példái

Esetek a birtokkal és tulajdonnal kapcsolatban.

 

Gyakorlat (2019. november 19.) LEVELEZŐ TAGOZAT (Dr. Andrási Dorottya)

 

A megajánlott jegyért írható zárthhelyi dolgozat feltételeiről.

A kollokvium menete "Római jog 1." tárgyból - NAPPALI TAGOZAT.

A kollokvium minimumtételei - NAPPALI TAGOZAT.

A felkészüléshez használható szakirodalom - NAPPALI TAGOZAT.

 

Tételsor a "Római jog 1." tárgyhoz - LEVELEZŐ TAGOZAT.

 

Értékrend és pluralizmus

Értékrend

Pápai beszéd

Vasadi Éva: Az élethez és az emberi méltósághoz való jog az alkotmánybíróság döntéseiben. In: IAS V. 2009/2. 93–102.

El Beheiri Nadja: A házasság helye a római res publica kiépítésében. In: IAS IV. 2008/3. 31–37.

 

The Theory and Institutes of Roman Law from a Historical Aspect

Syllabus

Handout

 

Bevezetés a római dologi jogba

Tematika

Jegyzet

 

Római jogi repetitórium I (LEVELEZŐ TAGOZAT).

Tematika

 

Római jogi repetitórium II (LEVELEZŐ TAGOZAT).

Tematika

 

A XII táblás törvénytől Werbőczyig

Tematika

 

Fejezetek a római öröklési jog és kötelmi jog köréből forrásszemelvények alapján

Tematika

 

Jogászi etikai problémák:

Szillabusz

Adalékok a "Jogászi etikai problémák" tárgyhoz

 

 Keresztény erkölcs és jogászi etika:


Tematika és követelményrendszer

Előadások anyagai

Az előadások anyagának megnyitásához WinZIP vagy WinRAR szükséges.

 

x