Osztatlan jogászképzés (MA)

 2020-09-02

 

Római jog:

 

A "Római jog" című tanegység követelményrendszere. (2020-09-02)

A "Római jog 1" című tanegység előadásainak tematikája (NAPPALI TAGOZAT). (2020-09-02)

A "Római jog 1" című tanegység előadásainak tematikája (LEVELEZŐ TAGOZAT). (2020-09-02)

A római jogi gyakorlatok követelményrendszere. (2020-09-02)

A gyakorlatok időbeosztása - Dr. Erdődy János KEDDI csoportjai részére. (2020-09-02)

A gyakorlatok időbeosztása - Dr. Erdődy János SZERDAI csoportjai részére. (2020-09-02)

Jogesetek a gyakorlatokra (Dr. Erdődy János csoportjai részére). (2020-09-02)

Beszámoló kérdések Prof. El Beheiri Nadja csoportjai részére

A formuláris eljárás gyakorlati példái

Esetek a birtokkal és tulajdonnal kapcsolatban.

  

A megajánlott jegyért írható zárthhelyi dolgozat feltételeiről.

A kollokvium menete "Római jog 1." tárgyból - NAPPALI TAGOZAT. (2020-09-02)

A kollokvium minimumtételei - NAPPALI TAGOZAT. (2020-09-02)

A felkészüléshez használható szakirodalom - NAPPALI TAGOZAT.

 

Tételsor a "Római jog 1." tárgyhoz - LEVELEZŐ TAGOZAT.

 

Értékrend és pluralizmus (őszi félév)

Értékrend

Pápai beszéd

Vasadi Éva: Az élethez és az emberi méltósághoz való jog az alkotmánybíróság döntéseiben. In: IAS V. 2009/2. 93–102.

El Beheiri Nadja: A házasság helye a római res publica kiépítésében. In: IAS IV. 2008/3. 31–37.

 

The Theory and Institutes of Roman Law from a Historical Aspect (őszi félév)

Syllabus

Handout

 

Bevezetés a római jogi gondolkodásba (2020-09-02)

Tematika

Handout

 

Bevezetés a római dologi jogba (2020-01-24)

Tematika

Jegyzet

 

Római jogi repetitórium I (LEVELEZŐ TAGOZAT). (őszi félév)

Tematika

 

Római jogi repetitórium II (LEVELEZŐ TAGOZAT). (2020-01-24)

Tematika

 

A XII táblás törvénytől Werbőczyig (őszi félév)

Tematika

 

Fejezetek a római öröklési jog és kötelmi jog köréből forrásszemelvények alapján (2020-01-24)

Tematika

 

Jogászi etikai problémák: 

Szillabusz

Adalékok a "Jogászi etikai problémák" tárgyhoz

 

 Keresztény erkölcs és jogászi etika:


Tematika és követelményrendszer

Előadások anyagai

Az előadások anyagának megnyitásához WinZIP vagy WinRAR szükséges.

 

x