Célkitűzések

2020-06-29

 

A „Zlinszky János Műhely" nevet viselő, 2017-ben indult program kettős célkitűzéssel rendelkezik, amely — híven a névadó professzor egyetemi tanári, alkotmánybírói és közéleti tevékenységéhez — párhuzamosan célozza megvalósítani az oktatásfejlesztési és a kutatási tevékenység kettősét. Az oktatásfejlesztés keretében cél egyfelől egy nem hagyományos értelemben vett infrastrukturális fejlesztés, amelynek fókuszában egy olyan valódi műhely kialakítása áll, amely az Egyetem és a Kar szellemiségével összhangban álló, európai színvonalú kutatási és oktatási centrummá válhat. Ennek egyik iránya a hagyományos kutatási tevékenység folytatása, a másik pedig a graduális és posztgraduális hallgatók bevonása Műhely ilyen jellegű tevékenységébe. A kutatási tevékenység keretén belül — figyelemmel Zlinszky János kivételesen széles körben kifejtett szakmai és közéleti tevékenységére — célterületként elsődlegesen, de nem kizárólagosan az (összehasonlító) alkotmány- és jogtörténet, alkotmányjog, (összehasonlító) magánjogtörténet, magánjog, római jog és a jogbölcselet jöhet szóba. Mindenképpen hasznos, hosszabb távú cél a Műhely tevékenységéből keletkező eredmények de lege ferrenda felhasználása.

x