Események

 2020-06-29

 

 

A Római Jogi Tanszék 2018. március 8-ára és 9-ére, Zlinszky János professzor születésnapjának alkalmából egy nemzetközi konferenciát szervezett az alábbi címmel:

 

„Werte sichern, ermöglichen, beschützen": Recht – Staat – Geschichte („Értékeket biztosítani, elősegíteni, védeni": jog – állam – történelem)

 

A rendezvény a március 8-án 10 órakor kezdődő plenáris üléssel vette kezdetét, majd délután több párhuzamos szekcióban folytatódott a konferencia. Az előadások, referátumok valamennyien vagy (jog)történeti kötődésű voltak, vagy a jog értékaktualizáló jellegét érintették.

A konferencia második napján, március 9-én a graduális és doktorandusz hallgatók, illetve a Műhely munkatársai ismertették a műhelybeli tevékenységüket, valamint ezek eredményeit.

Ezzel a kétnapos rendezvénnyel hivatalosan is megkezdte működését a Zlinszky János Műhely, amelynek fő célja a kutatás és az oktatás támogatása és elősegítése mellett a nemzetközi és tudományterületeken átívelő együttműködés elmélyítése.

A Zlinszky János Műhely rendezvénye az Igazságügyi Minisztériumnak „A jogászképzés színvonalának emelését célzó Programjai" keretében valósult meg.

A konferencia programját itt tekintheti meg.

A konferencián elhangzott idegen és magyar nyelvű előadásokat egyaránt szeretnénk tanulmány formájában megjelentetni. A konferencia óta eltelt rövid idő azt teszi lehetővé, hogy az ehhez hozzájáruló szerzők előadásainak átiratát az alábbiakban közöljük.

 

Andrási Dorottya: A horvát Deák Ferenc: Ivan Mažuranić tevékenysége és jelentősége az 1868-as Kiegyezési törvényt követő években

Benda Vivien: Az alkotmánybíróság környezetvédelmi tárgyú ítéleteinek áttekintése, különös tekintettel az Ádám – Zlinszky különvéleményre

Jeroen Chorus: The Judge is to Perform his Duties Conscientiously

Földi András: Begriffsgeschichtliche Fragen im Bereich des ius publicum

Grzegorz Blicharz: Commons – Jointly-Used Goods. Roman Law Heritage in Modern Economy

Hamza Gábor: Die wertbezogenen Pfeiler der römischen res publica in der Gedankenwelt von Marcus Tullius Cicero

Viola Heutger: Rechtsvergleichung und Rechtsgeschichte

Jobbágyi Gábor: Zlinszky János szerepe, stílusa, s hatása a jogi felsőoktatásra

Liktor Zoltán Attila: „Spanyol az Isten". A(z elspanyolosodott) Habsburg-ház és a Magyar Királyság kapcsolata a XVI-XVII. században

P. Szabó Béla: A magyar államtudomány kezdeti idejéből – Politikatudományi disputatiók magyarországiak részvételével XVII. századi német egyetemeken

Szádvári Lilla: Dissenting and Concurring Opinions by János Zlinszky. The Constitutional Protection of Private Property

Radványi Anna: Natürlicherweise — Naturgemäss — Naturrecht. Das Bedeutungsfeld einer Aussage Ulpians

Zakariás Kinga: Die soziale Sichtweise von János Zlinszky als Verfassungsrichter

 

x